Different source of air pollutants in the UK - Đề thi ngày 21/07/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2018 dạng Line graph: The graph below shows UK air pollutants in millions of tonnes, from three different sources, between 1990 and 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Different source of air pollutants in the UK - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì DOL đi theo thứ tự từ cao xuống thấp nên trước hết DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của hạng mục Total & Industry

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả của 2 hạng mục còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There was a general decline in total emissions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While there was a downward trend in pollution created by households and industry, the opposite case occurred in the transport sector
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Total & industry
Idea 1
Total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Receded from a peak of 8 million to 6 million tonnes by 2005
Idea 2
Industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Shared the same pattern with the total level of air pollution, albeit in a greater degree.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Households & transport
Idea 1
Households
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained stable at around 1 million tonnes from 1990 to 1999 --> Dipped to 0 in 2005
Idea 2
Transport
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was the only sector that experienced an increase --> Rose from slightly above 1 million tonnes to 3 million tonnes in 2005.

📝 Bài mẫu

The graph gives information about the

levels of pollution emitted
,
in millions of tonnes
by three sources: industry, households and transport (and their total) between 1990 and 2005. Overall, there was
a general decline
in
total emissions
during this period. Furthermore, whereas there was also
a downward trend
in pollution created by households and industry, the opposite case occurred in the transport sector.

Starting in 1900, the total level of air pollution

was at its peak
, at nearly 8 million tonnes. Nonetheless, this figure steadily receded in the following years, falling to 6 million tonnes by 2005. A similar direction characterized the statistics for emissions in industry: from nearly 6 million tonnes in 1990, the level of pollution created by this sector
reduced by two-third
to 2 million tonnes by 2005.

Furthermore, while the level of pollution created by households

remained relatively stable
at around 1 million tonnes from 1990 to 1999, it also dipped in the subsequent years to 0 in 2005.
An anomaly in the graph
is the transport sector, whose level of pollution released rose from slightly above 1 million tonnes to 3 million tonnes in 2005.

(191 words)

📚 Vocabulary

Học thêm những từ vựng bổ ích trong bài Sample Writing Task 1 ở trên nhé.

Levels of pollution emitted
/ˈlɛvlz ɒv pəˈluːʃən ɪˈmɪtɪd/
(noun). Mức độ của chất ô nhiễm được thải ra
vocab
To be in millions of tonnes
/tuː biː ɪn ˈmɪljənz ɒv tʌnz/
(adv). Ở đơn vị hàng triệu tấn
A general decline
/ə ˈʤɛnərəl dɪˈklaɪn/
(noun). Một sự suy giảm chung
vocab
Total emission
/ˈtəʊtl ɪˈmɪʃən/
(noun). Tổng lượng khí thái ra
vocab
A downward trend
/ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). Một xu hướng giảm xuống
vocab
To be at its peak
/wʌz æt ɪts piːk/
(adv). Ở mức cao nhất của nó
vocab
Steadily recede in the following years
/ˈstɛdɪli ri(ː)ˈsiːd ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ jɪəz/
(verb). Giảm dần trong những năm tiếp theo
vocab
Reduce by two third
/rəˈdus baɪ tu θɜrd/
(verb). Giảm hai phần ba
vocab
Remain relatively stable
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/
(verb). Vẫn tương đối ổn định
vocab
An anomaly in the graph
/ən əˈnɒməli ɪn ðə grɑːf/
(noun). Một sự khác lạ trong biểu đồ

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

The figure for A didn't change at all or just changed a little bit

=> It

 

In 2000, the number of trees in this forest was 300,000. Now, there are only around 100,00 trees.

=> The number of trees in this forest

.

 

The figure for A decreased over the period.

=> It experienced

 

The figure for A reached the highest level in 2020.

=> The figure for A

in 2020.

 

The figure for A dropped steadily.

=> The figure for A

💡 Gợi ý

has reduced by two third

was at its peak

a downward trend

remained relatively stable

receded steadily

Exercise 2:

Biểu đồ cho thông tin về mức độ của chất ô nhiễm được thải ra.

=> The graph gives information about the

.

 

Các số liệu ở đơn vị hàng triệu tấn.

=> The figures

.

 

Nhìn chung, tổng lượng khí thải đã giảm xuống trong giai đoạn này.

=> Overall, there was a general decline in

during this period.

 

Lĩnh vực giao thông vận tải là một sự khác lạ trong biều đồ.

=>

is the transport sector.

💡 Gợi ý

total emission

An anomaly in the graph

are in millions of tonnes

levels of pollution emitted

Các đề ôn tập tháng 7/2018 trích từ đề thi thật.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph below shows UK air pollutants in millions of tonnes, from three different sources, between 1990 and 2005" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background