People living alone in 5 different age groups in the USA

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2018 dạng Bar chart: The bar chart below shows the percentage of people living alone in five different age groups in the USA between 1850 and 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1: Bar chart shows percentage of people living alone

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì năm 2000 có thay đổi rõ rệt hơn so với 3 năm còn lại, DOL sẽ gộp 3 giai đoạn từ 1850-1950 nói trước.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu và sự thay đổi ở năm 2000.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There has been a proliferation in the number of people living by themselves, regardless of age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The age group 55-64 was the one with the highest proportion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1850 - 1950
Idea 1
1850
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was comparatively lower than other periods
Idea 2
1990
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There had been a slight increase for the 47-54 and 55-64 age groups
Idea 3
1950
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a dramatic rise, especially for the oldest age group
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 27-36, 37-46 and 47-54 age groups all experienced a slight uptick
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentage for the 55-64 age group more than doubled
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2000
Idea 1
The percentage of people living by themselves had greatly increased all across the board
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph sheds light on the percentage of single person households in various

age categories
in the US between 1850 and 2000. As a general trend, there has been a proliferation in the number of people living by themselves throughout this period,
regardless of
age group. Furthermore, the age group 55-64 was the one with the
highest proportion of people living alone
.

In 1850, the percentage of people

living solitarily
was
comparatively lower
than other periods. For instance, there were only around 2.5 percent of those between 37 and 46, as well as 47 and 54, living alone. Meanwhile, there were only 3 percent of those in the oldest age group who did the same. By 1900, there had been a slight increase for the 47-54 and 55-64 age groups in the proportion of people who lived alone - the former increased to 3 percent, while the figure for the latter climbed to around 3.5 percent. The 1950 saw a dramatic rise, especially for the oldest age group. While the 27-36, 37-46 and 47-54 age groups all experienced
a slight uptick
, the percentage for the 55-64 age group more than doubled to 8.5 percent.

Finally, in 2000, the percentage of people living by themselves had greatly increased all across the board. Firstly,  the youngest age group, 17-26 experienced

a two and a half fold
rise in people living alone. This was also the case for the 27-36 age group, which saw its numbers climb from 2.5% to 8% over the 50 years. Meanwhile, the three oldest groups also saw at least a two times increase between 1850 and 2000.

(268 words)

📚 Vocabulary

Shed light on something
/ʃɛd laɪt ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thể hiện, làm sáng tỏ điều gì đó
vocab
Age categories
/eɪʤ ˈkætəˌgɔriz/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
A proliferation in the number of something
/ə ˌproʊlɪfəˈreɪʃən ɪn ðə ˈnʌmbər ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự tăng nhanh về mặt số lượng của cái gì đó
Regardless of
/rəˈgɑrdləs ʌv/
(adv). Bất kể
Highest proportion of people living alone
/ˈhaɪəst prəˈpɔrʃən ʌv ˈpipəl ˈlɪvɪŋ əˈloʊn/
(noun). Tỷ lệ người sống một mình cao nhất
vocab
Living solitarily
/ˈlɪvɪŋ ˈsɑləˌtɛrɪli/
(verb). Sống một mình
vocab
Comparatively lower
/kəmˈpɛrətɪvli ˈloʊər/
(adj). Tương đối thấp hơn
Former...latter...
/ˈfɔrmər...ˈlætər.../
(noun). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau...
A slight uptick
/ə slaɪt ˈʌpˌtɪk/
(noun). Một sự tăng nhẹ
vocab
A two and a half fold rise
/ə tu ænd ə hæf foʊld/
(noun). Tăng 2,5 lần
See a two times increase
/si ə tu taɪmz ˈɪnˌkris/
(verb). Tăng gấp đôi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

The figure for A increases a little bit.

=> A experienced

 

In 2019, the school had 200 students. By 2021, the number of students has increased to 500.

=> The number of students of the school has seen

 

Last month's sales were at around 20,000. This month's sales have reached 40,000.

=> Sales have saw

 

Yesterday, I bought a jacket and a T-shirt. The former cost me $20 and the latter cost me $10.

=> The

refers to the jacket while the
refers to the T-shirt.

 

The number of birds in this area has increased significantly.

=> There has been

in the number of birds in this area.

💡 Gợi ý

a two times increase

former

a two and a half fold rise

a slight uptick

latter

a proliferation

Exercise 2:

Cuộc thí nghiệm đã làm sáng tỏ bí ẩn đó.

=> The experiment has

the mystery.

 

Người cao tuổi có thể lấy lại vóc dáng cho một cuộc thi thể hình, thậm chí cạnh tranh với những người tham gia khác trong độ tuổi của họ.

=> Senior can get in shape for a bodybuilding competition, even compete with other participants

.

 

Anh ấy vần tiến lên mặc kệ những lời đàm tếu.

=> He moves on

.

 

Nhóm tuổi 55-64 là nhóm tuổi có tỷ lệ những người sống một mình cao nhất.

The age group 55-64 was the one

.

 

Sống một mình thi thoảng có thể khiến ta cảm thấy cô đơn.

=>

can make people feel lonesome sometimes.

 

Lạm phát đã ở mức tương đối thấp.

=> Inflation was

.

💡 Gợi ý

Living solitarily

regardless of criticism

comparatively low

with the highest proportion of people living alone

in their age category

shed lights on

Giải đề thi thật tháng 07/2018 kèm bài mẫu.

Truy cập tuhocielts.dolenglish.vn để tham khảo nguồn bài mẫu IELTS Writing chất lượng nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar chart below shows the percentage of people living alone in five different age groups in the USA between 1850 and 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background