The percentages of the water used by different sectors in Sydney

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 24/07/2021: The charts below show the percentages of the water used in different sectors in Sydney, Australia in 1997 and 2007.

🚀 Đề bài

The percentages of the water used by different sectors in Sydney - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 1997

 • Body 2: Mô tả số liệu năm 2007

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
Food industry is the leading sector in the amount of water used
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The amount of water required for building industry accounted for the least
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1997
Idea 1
The amount of water needed for food industry accounted for 48% - the largest proportion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Water consumption in manufacturing tripled that in building industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Service and household use: 13% and 19% of water required
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2007
Idea 1
The dominant percentage of water used in food industry was not challenged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Household use consumed 21% of water - doubled the figure in manufacturing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Service industry accounted for one-fourth of water use, there was only 2% of water needed for building industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts illustrate the proportion of water

utilized
for various purposes in Sydney, Australia in the year 1997 and 2007.

Overall, it can be seen that during the whole period, while food industry is

the leading sector
in the amount of water used, the amount of water required for building industry
accounted for
the least compared with others.

In 1997, the amount of water needed for food industry accounted for 48% which was the largest proportion compared to others. At the same time, while

water consumption
in manufacturing
tripled
that in building industry, there were 13% and 19% of water required for service and household use respectively.

10 years later, the

dominant
percentage of water used in food industry was not challenged despite a slight drop of 7%. In the same year, household use consumed 21% of water, which was roughly doubled the figure in manufacturing. Regarding the remaining fields, whereas service industry accounted for
one-fourth
of water use, there was only 2% of water needed for building industry.

(171 words)

📚 Vocabulary

to utilize
/tuː ˈjuːtɪˌlaɪz/
(verb). sử dụng
vocab
the leading sector
/ðə ˈliːdɪŋ ˈsɛktə/
(noun). lĩnh vực hàng đầu
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
water consumption
/ˈwɔːtə kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). lượng tiêu thụ nước
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(verb). gấp ba
vocab
dominant
/ˈdɒmɪnənt/
(adj). có ưu thế
vocab
one-fourth
/wʌn-fɔːθ/
(noun). một phần tư
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Có thể thấy, trong cả thời kỳ, ngành thực phẩm là ngành dẫn đầu về lượng nước sử dụng.

=> It can be seen that during the whole period, while food industry is the

sector in the amount of water used.

 

2 Một cách để giảm tiêu thụ nước sinh hoạt là giảm sử dụng nước để xả bồn cầu.

=> One way to reduce domestic

would be to reduce the use of water for flushing the toilet.

 

3 Ở Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, khoảng 1/4 sinh viên tốt nghiệp đại học dưới 25 tuổi thất nghiệp.

=> In Italy, Portugal and Spain, about

of college graduates under the age of 25 are unemployed.

 

4 Công ty đã giành được một vị trí có ưu thế trên thị trường.

=> The firm gained a

position in the market.

💡 Gợi ý

water consumption

leading

dominant

one-fourth

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Chiếm

02.

Gấp ba

03.

Sử dụng

04.

Một phần tư

Cùng làm đề thi cùng ngày Writing task 2 IELTS Sample ngày 24/07/2021 và bổ sung từ vựng hay.

Chọn lọc bài mẫu hay nhất tháng 07/2021.

Đừng quên theo dõi các bài mẫu IELTS Writing Task 1 cực chất khác trên website dol.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The two pie charts show the distribution of world population and people’s spending on education in 2000. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background