Impose heavy taxes on sugary foods & drinks is good or not? Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 08/10/2020 chủ đề đồ ăn & thức uống (food & drinks): Impose heavy taxes on sugary foods & drinks is good or not? Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi, đồng thời để người chấm nắm được hướng đi/bố cục thân bài của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra những ưu điểm của chính sách này

  • Body 2: Tiếp đó, DOL cũng sẽ chỉ ra những mặt hạn chế để lập luận được đa chiều và trọn vẹn.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những hạn chế nhưng thức ăn biến đổi gen vẫn là một giải pháp rất tốt để giải quyết vấn đề thiếu lương thực.

Insert Statement here...
While I think this action is mainly effective, there are some downsides that we need to consider.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Tax on sugary drinks → reduce healthcare burden
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Governments usually have to subsidized healthcare for older, poor people → victim of sugar drinks
Idea 2
Encourage people to be healthier
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Less chance of getting dental problems, diabetes, obesity...
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Not really effective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cigarettes and alcohol are taxed higher → doesn’t stop people from smoking / drinking
Idea 2
Can be seen as oppressing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Without education, people might not understand dangers of sugar → see the tax as oppressive and only for the government’s good

📝 Bài mẫu

Today, with the increasing rate of health problems due to

sugary foods
, governments worldwide have introduced
special taxes
on sugar. While I think this action is mainly effective, there are some downsides that we need to consider.

I agree that there should be a special tax on sugary foods and beverages. Firstly, sugar is the

culprit
for multiple
health issues
. For example, sugary foods can first
lead to obesity and dental problems.
A more serious case of
overindulgence
of sugary foods and beverages can ultimately lead to
diabetes
, which almost cannot be entirely cured. Another reason why I think sugary foods should be taxed is this tax is a way to
relieve the burden on healthcare systems
in the future. Health issues involving sugar usually show themselves when individuals are older, and statistically, poorer. This
demographic's
healthcare is usually
subsidized by the government
, which is why taxing sugary foods helps to balance out healthcare costs.

However, I can understand why people are against this special tax law. Special taxes on harmful items have been placed on

tobacco and alcohol products
, for example. Despite this effort, many people are consuming these products regularly. Therefore, many think taxing sugary foods will not make a difference. Some also point out that putting taxes on sugar, without educating people on the reasons for it, can be seen as
oppressive
to many. For example, only
health-conscious
people are aware of the dangers high levels of sugar bring. The
general public
cannot fully understand this, so taxing sugary drinks
out of the blue
seems oppressive and not
transparent
.
Extreme people
may even
makeup conspiracies
that this tax will only benefit the government.

In conclusion, while I think that there should be a tax on overly sugary foods and drinks, I still believe that the government should carry out this action carefully and inform citizens beforehand.

(310 words)

📚 Vocabulary

Danh sách vocab bổ ích từ bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên.

Sugary food
/ˈʃʊgəri fud/
(noun). Thức ăn chứa nhiều đường
vocab
Special taxes
/ˈspɛʃəl ˈtæksəz/
(noun). Những loại thuế đặc biệt
vocab
Culprit
/ˈkʌlprɪt/
(noun). Thủ phạm
vocab
Health issues
/hɛlθ ˈɪʃuz/
(noun). Vấn đề sức khỏe
vocab
Lead to obesity and dental problems
/lid tu oʊˈbisəti ænd ˈdɛntəl ˈprɑbləmz/
(verb). Dẫn đến béo phì và bệnh về răng
vocab
Overindulgence
/ˌoʊvərɪnˈdʌlʤəns/
(noun). Nuông chiều, tiêu thụ quá mức
vocab
Diabetes
/ˌdaɪəˈbitiz/
(noun). Tiểu đường
vocab
Almost cannot be entirely cured
/ˈɔlˌmoʊst ˈkænɑt bi ɪnˈtaɪərli kjʊrd/
(verb). Gần như không thể hoàn toàn chữa khỏi
Relieve the burden on healthcare systems
/rɪˈliv ðə ˈbɜrdən ɑn ˈhɛlθˌkɛr ˈsɪstəmz/
(verb). Giảm bớt gánh nặng lên hệ thống y tế
vocab
Show themselves
/ʃoʊ ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Xuất hiện
Subsidized by the government
/ˈsʌbsɪˌdaɪzd baɪ ðə ˈgʌvərmənt/
(verb). Được trợ cấp bởi chính phủ
vocab
Tobacco and alcohol products
/təˈbæˌkoʊ ænd ˈælkəˌhɑl ˈprɑdəkts/
(noun). Thuốc lá và đồ uống có cồn
vocab
Oppressive
/əˈprɛsɪv/
(adj). Mang tính đàn áp, ngột ngạt
vocab
Health-conscious people
/hɛlθ-ˈkɑnʃəs ˈpipəl/
(noun). Những người quan tâm về vấn đề sức khỏe
vocab
General public
/ˈʤɛnərəl ˈpʌblɪk/
(noun). Công chúng
vocab
Transparent
/trænˈspɛrənt/
(adj). Minh bạch
vocab
Extreme people
/ɛkˈstrim ˈpipəl /
(noun). Những người cực đoan
Make up conspiracies
/meɪk ʌp kənˈspɪrəsiz/
(verb). Đồn thổi thuyết âm mưu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ/cụm danh từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Thức ăn chứa nhiều đường -

01.

 

Những loại thuế đặc biệt -

02.

 

Thủ phạm -

03.

 

Vấn đề sức khỏe -

04.

 

Nuông chiều, tiêu thụ quá mức -

05.

 

Tiểu đường -

06.

 

Thuốc lá và đồ uống có cồn -

07.

 

Những người quan tâm về vấn đề sức khỏe -

08.

 

Công chúng -

09.

 

Những người cực đoan -

10.

Exercise 2

Tiêu thụ quá nhiều thức ăn chứa nhiều đường có thể dẫn tới bệnh béo phì và các bệnh về răng.

=> Consuming excessive amounts of sugary food can

.

 

Bệnh mãn tính là những bệnh mà không thể chữa khỏi hoàn toàn được.

=> Chronic diseases are ones that

.

 

Việc mọi người sống lành mạnh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng lên hệ thống y tế.

=> People leading a healthy life can play a major role in

.

 

Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện.

=> He finally

.

 

Dự án được trợ cấp bởi chính phủ

=> The project

.

 

Việc đồn thổi thuyết âm mưu chống lại nhà nước có thể khiến bạn ngồi tù.

=>

against the government can send you to jail.

 

Các chiến dịch từ thiện cần phải minh bạch.

=> Charitable campaigns

.

 

Bầu không khí ngột ngạt của căn phòng khiến tôi khó chịu.

=> The

atmosphere of the room makes me uncomfortable.

💡 Gợi ý

cannot be entirely cured

show himself

was subsidized by the government

lead to obesity and dental problems

have to be transparent

relieving the burden on healthcare system

oppressive

Making up conspiracies

Bài mẫu xịn tháng 10/2020 do DOL biên soạn, lưu về học ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Governments in many countries have recently introduced special taxes on foods and beverages with high levels of sugar. Some think these taxes are a good idea while others disagree. Discuss both views and give you own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background