Celebrities are known for their glamorous lifestyles rather than accomplishments. Agree/disagree?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 21/08/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this is a bad example for adolescents. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL nói về việc DOL đồng ý rằng những người nổi tiếng này là tấm gương xấu cho thanh thiếu niên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cho rằng vẫn còn những ngôi sao đi lên bằng thực lực, và họ là nguồn cảm hứng tốt cho người trẻ.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý trên

Insert Statement here...
In my opinion, I believe that these celebrities are bad influences for young people. Nevertheless, there are many other stars who are good examples to adolescents.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Bad influences
Idea 1
Mislead youngsters
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Give them a twisted perspective on life’s values
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Kardashians
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Good influences
Idea 1
Self-made celebrities are good examples
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Work their way up with talents, work ethics, and kind personalities --> Inspire children to work hard and behave properly
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Keanu Reeves and Emma Watson

📝 Bài mẫu

These days, the fact that some celebrities are known for their money rather than for what they have achieved has become a hotly debated topic. In my opinion, I believe that these celebrities are bad influences for young people. Nevertheless, there are many other stars who

are good examples to adolescents
.

First of all, many celebrities are

well-known for their glamorous lifestyle
, which does not come from hard work. These celebrities may achieve fame and wealth from their parents, partners, families, or from being
scandalous
. This can
mislead youngsters
to believe that success can be achieved through unconventional means and
give them a twisted perspective on life’s values
. Take the Kardashians for example, they build an empire of reality shows from showing their
quarrels
,
infidelities
, and partying - which are not healthy behaviours that children should learn.

On the other hand, there are various self-made celebrities with admirable qualities and achievements that can influence young people in a positive way. These stars

work their way up with talents
, work ethics, and kind personalities. Such celebrities will
inspire children to work
hard and behave appropriately. For example, Keanu Reeves is an internationally famous star who is also widely known for his humble characteristic and good deeds. One of which is that he gave 70 percent of his earnings from the first “The Matrix” movie to leukemia studies. Another well-known star is Emma Watson, who became a millionaire after her role in the “Harry Potter” franchise. Despite becoming well-off at a young age, Emma never
neglected her studies
and even graduated from an Ivy-League school.

In conclusion, even though there are stars who

exert negative influence on young people
, there are several other celebrities who are exemplary to youngsters in the way they live their lives. It is crucial that children can differentiate between which celebrities to learn from.

(311 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng được sử dụng trong bài Writing IELTS mẫu ở trên.

Bạn có thể ôn thêm từ vựng trong đề thi cùng ngày Writing Task 1 ngày 21/08/2021 nữa nhé!

To be good examples to adolescent
/tu bi gʊd ɪgˈzæmpəlz tu ˌædəˈlɛsənt/
(verb). Là những tấm gương tốt cho thanh thiếu niên
vocab
To be well-known for their glamorous lifestyle
/tu bi wɛl-noʊn fɔr ðɛr ˈglæmərəs ˈlaɪfˌstaɪl/
(verb). Nổi tiếng vì lối sống hào nhoáng của họ
vocab
To mislead youngsters
/tu mɪsˈlid ˈjʌŋstərz/
(verb). Khiến người trẻ suy hiểu nhầm
vocab
To be scandalous
/tu bi ˈskændələs/
(adj). Tai tiếng
vocab
To give them a twisted perspective on life’s value
/tu gɪv ðɛm ə ˈtwɪstəd pərˈspɛktɪv ɑn laɪfs ˈvælju/
(verb). Khiến họ có quan điểm lệch lạc về giá trị cuộc sống
vocab
Quarrels
/ˈkwɔrəlz/
(noun). Những cuộc cãi vả
vocab
Infidelities
/ˌɪnfɪˈdɛlɪtiz/
(noun). Sự phản bội (trong tình yêu)
vocab
Work their way up with talents, work ethics
/wɜrk ðɛr weɪ ʌp wɪð ˈtælənts, wɜrk ˈɛθɪks/
(verb). Tự đi lên bằng tài năng, đạo đức nghề nghiệp
vocab
Inspire children to work hard
/ɪnˈspaɪr ˈʧɪldrən tu wɜrk hɑrd/
(verb). Truyền cảm hứng để trẻ em nỗ lực
vocab
Neglected her studies
/nəˈglɛktəd hɜr ˈstʌdiz/
(verb). Bỏ bê việc học
vocab
Exert negative influence on young people
/ɪgˈzɜrt ˈnɛgətɪv ˈɪnfluəns ɑn jʌŋ ˈpipəl/
(verb). Có những ảnh hưởng xấu lên người trẻ

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Nổi tiếng vì lối sống hào nhoáng của họ

=> To be

01.
for their glamorous lifestyle

 

Khiến người trẻ hiểu nhầm (suy nghĩ lệch lạc)

=> To

02.
youngsters

 

Một ngôi sao nhiều tai tiếng

=> A

03.
celebrity

 

Những cuộc cãi vả

=>

04.

 

Sự phản bội (trong tình yêu)

=>

05.

Exercise 2

1 Hà Anh Tuấn chắc chắn là một tấm gương sáng cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

=> Hà Anh Tuấn is definitely

for adolescents.

 

2 Những người nổi tiếng phát ngôn bừa bãi có thể khiến người hâm mộ của họ có quan điểm lệch lạc về giá trị cuộc sống

=> Celebrities who speak at random might give their fans

 

3 MTP là một ca sĩ mẫu mực đã tự mình đi lên bằng tài năng và đạo đức nghề nghiệp.

=> MTP is an exemplary singer who

and work ethics.

 

4 Emma không bao giờ bỏ bê việc học của mình và thậm chí đã tốt nghiệp một trường Ivy-League.

=> Emma never

and even graduated from an Ivy-League school.

 

5 Những người nổi tiếng có lối sống không lành mạnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ tuổi.

=> Celebrities who have an unhealthy lifestyle might

young people.

💡 Gợi ý

a good example

neglected her studies

a twisted perspective on life’s values

worked his way up with talents

exert negative influence on

Xem đề thi cùng ngày: Writing task 2 IELTS ngày 21/08/2021 chủ đề Science.

Theo dõi DOL Tự Học để cập nhật ngay những bài mẫu Writing Task 2 cực chất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this is a bad example for adolescents. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background