Describe a risk you've taken which had a positive result - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a risk you've taken which had a positive result IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Forgetting drawing tools at home in the final exam in art class
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What was it & how did you deal with
Idea 1
The final exam in art class: an important test.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I only had 30 minutes left to finish my project.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
At first, I didn't know what to do.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Then I decided to use only a pencil and a piece of paper.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What the result was
Idea 1
To my surprise, my teacher was impressed by my work.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I received a good grade for my project.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Taking risks can also lead to positive outcomes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
When faced with challenges, it's important to think outside the box.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

I would like to talk about a risk that I took during my final exam in art class a few years ago. It was an important test, and I had

prepared thoroughly
for it. However, I made a huge mistake of forgetting my drawing tools at home, and I only had 30 minutes left to finish my project. At first, I was
panicking
and didn't know what to do. Then I decided to
take a risk
and try to complete my artwork using only a pencil and a piece of paper.

I quickly started

sketching
, and to my surprise, the creative ideas started flowing. I had to
improvise
a lot, and I had to be
resourceful
with the limited tools I had. I took a significant risk in submitting an incomplete art piece, but I knew that it was the best that I could do in that situation. To my surprise, my teacher was impressed by my work and the creativity I displayed in such a short amount of time. I received a good grade for my project, and it was a great feeling to know that my risk-taking
paid off
.

In conclusion, taking risks can be

daunting
, but it can also lead to positive
outcomes
. My experience taught me that when
faced with challenges
, it's important to
think outside the box
and be resourceful. It's not about having all the tools or resources, but rather, it's about how we use them to achieve our goals.

(247 words)

📚 Vocabulary

prepared thoroughly
/prɪˈpeəd ˈθʌrəli/
(verb). chuẩn bị kỹ lưỡng
vocab
panicking
/ˈpænɪkɪŋ/
(adj). hoảng sợ
vocab
take a risk
/teɪk ə rɪsk/
(verb). mạo hiểm
vocab
improvise
/ˈɪmprəvaɪz/
(verb). ứng biến
vocab
sketching
/ˈskɛʧɪŋ/
(verb). phác họa
vocab
resourceful
/rɪˈsɔːsfʊl/
(adj). linh hoạt
vocab
pay off
/peɪ ɒf/
(verb). bù đắp
vocab
daunting
/ˈdɔːntɪŋ/
(adj). khó khăn
vocab
outcome
/ˈaʊtkʌmz/
(noun). kết quả
vocab
face with challenges
/feɪs wɪð ˈʧælɪnʤɪ/
(verb). đối mặt với những thách thức
vocab
think outside the box
/θɪŋk ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks/
(verb). suy nghĩ đột phá
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thuyết trình của mình bằng cách nghiên cứu chủ đề và thực hành cách trình bày của mình.

--> She

for her presentation by researching her topic and practicing her delivery.

 

2 Khi ngọn lửa bùng phát, một số người đã hoảng sợ tháo chạy, số khác bình tĩnh tuân thủ các quy trình an toàn.

--> When the fire broke out, some people started

and running, while others calmly followed the safety procedures.

 

3 Để thăng tiến trong sự nghiệp, đôi khi bạn phải mạo hiểm và theo đuổi những cơ hội bên ngoài vùng an toàn của mình.

--> To advance your career, sometimes you have to

and pursue opportunities outside of your comfort zone.

 

4 Trong lúc biểu diễn, diễn viên chính quên lời thoại, nhưng họ đã có thể ứng biến và nghĩ ra một trò đùa thậm chí còn hài hước hơn ngay tại chỗ.

--> During the performance, the lead actor forgot their lines, but they were able to

and come up with an even funnier joke on the spot.

 

5 Người nghệ sĩ đã dành hàng giờ để phác họa khung cảnh trước khi bắt đầu vẽ tác phẩm nghệ thuật cuối cùng.

--> The artist spent hours

the scene before starting to paint the final artwork.

💡 Gợi ý

panicking

prepared thoroughly

improvise

sketching

take a risk

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

linh hoạt

02.

đền bù

03.

khó khăn

04.

kết quả

05.

đối mặt với những thử thách

06.

suy nghĩ đột phá

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Liên từ chỉ sự tương phản

- SV. However SV

Ví dụ: It was an important test, and I had prepared thoroughly for it. However, I made a huge mistake of forgetting my drawing tools at home.

- SV, but SV

Ví dụ: I took a significant risk in submitting an incomplete art piece, but I knew that it was the best that I could do in that situation.

2. Câu bị động Past simple tense: S + V2/ed --> S + was/were + V3/ed

Ví dụ: My teacher was impressed by my work.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background