Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market - topic Street market shopping

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Street market shopping (chủ đề Mua sắm ở chợ đường phố): Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Street market shopping - Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market - IELTS Speaking Part 2 dưới đây nhé!

So, let me share with you a memorable experience of buying something from a street market. I can still remember vividly that it was a sunny afternoon on my birthday trip last year. I was on my way to a local cafe when I stumbled upon a

hidden gem
at a
flea market
. It was a cozy little stall
tucked away
in the corner, filled with lots of vintage ceramic pieces.

The market was held right next to a beautiful lake, adding to the

nostalgic
vibes of the experience. As I browsed through the collection, I was drawn to a set of Winnie-the-Pooh-themed tableware. I know it sounds silly, but I had zero
restraint
since it’s my favorite childhood movie. So anyway, I checked it out and attempted to bargain for a bit, and ended up purchasing the whole set. I had some trouble bringing them on the plane but I’m glad I brought them home
intact
‘cause now I use them for my breakfast every morning.

Looking back at this experience I’m sharing with you right now, it wasn’t just about buying ceramics; to me, it was like connecting with the past and preserving a piece of it for the future. And a cool thing about buying vintage pieces is that vibe of nostalgia too, you know? Like, these ceramics were witnesses to a whole bunch of moments in time, and now they were in my hands, continuing their journey. Like I was adding my own chapter to the story of these ceramics. It made me appreciate the little things and

see the beauty in the everyday stuff
.

(272 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Street market shopping - Part 2 thường được dùng trong bài.

stumble upon
/ˈstʌmbəl əˈpɑn/
(verb). tình cờ gặp phải
vocab
hidden gem
/ˈhɪdən ʤɛm/
(noun). nơi bí ẩn, ít người biết đến
vocab
tucked away
/tʌkt əˈweɪ/
(adj). nằm ở một góc, khuất sâu
vocab
flea market
/fli ˈmɑrkət/
(noun). chợ trời, chợ bách hoá
vocab
nostalgic
/nɔˈstælʤɪk/
(adj). hoài niệm
vocab
browse through
/braʊz θru/
(verb). duyệt qua, xem qua
vocab
restraint
/rɪˈstreɪnt/
(noun). sự kiềm chế, tiết chế
vocab
bargain
/ˈbɑrɡən/
(verb). mặc cả, trả giá
vocab
intact
/ɪnˈtækt/
(adj). nguyên vẹn, không bị hỏng hóc
vocab
see the beauty in the everyday stuff
/si ðə ˈbjuti ɪn ði ˈɛvriˈdeɪ stʌf/
(verb). nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều thường nhật
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking nhé! smiley18

Điền vào chỗ trống

01.

tình cờ gặp phải:

02.

nằm ở một góc, khuất sâu:

03.

chợ trời, chợ bách hoá:

04.

duyệt qua, xem qua:

05.

mặc cả, trả giá:

Tổng hợp câu hỏi mới nhất part 2.

💡 Lời kết

Bài viết trên đã chia sẻ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Câu hỏi Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market. Bạn có thể tham khảo những ý tưởng và từ vựng này để áp dụng cho bài nói của mình.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background