Topic Talk About Your Hometown: Question, Samples Answer and Exercise part 2

Bài mẫu chủ đề Talk About Your Hometown - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 2.

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường gặp trong

phần 2 là gì? Cùng xem ngay.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Hometown phần 2 được dùng trong bài.

to far surpass something
/tuː fɑː sɜːˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ/
(verb). vượt xa, hơn một thứ gì đó rất nhiều
vocab
to engage oneself in something
/tuː ɪnˈgeɪʤ wʌnˈsɛlf ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tham gia tích cực vào một hoạt động nào đó
vocab
to develop mentally
/tuː dɪˈvɛləp ˈmɛntəli/
(verb). phát triển về mặt tinh thần
vocab
to play around
/tuː pleɪ əˈraʊnd/
(verb). chơi giỡn, chạy nhảy
vocab
to breathe (something) in
/tuː briːð ˈsʌmθɪŋ ɪn/
(verb). hít thở/ hít một khí gì đó vào người
vocab
to take an action
/tuː teɪk ˈækʃən/
(verb). làm một việc gì đó nhằm giải quyết một vấn đề
vocab
to try out something
/tuː traɪ aʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thử một thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong topic Hometown phần 2 trong bài mẫu

nhé!

Exercise 1:

1 His intellect

kids his age. He even managed to finish a test designed for high school students.

 

2 I had nothing to do during the summer, so I

a swimming club.

 

3 Art helps children a lot to

. Specifically, it stimulates children's creativity.

4 Although I was still really young at the time, the image of my grandpa feeding the chicken while I was

with my younger brothers is still surprisingly clear.

 

5 I love the feeling when I

the fresh, chilly morning air in Đà Lạt.

 

6 It was my first time there and I couldn't wait to

all the delicacies of the area.

💡 Gợi ý

engaged myself in

try out

has far surpassed

playing around

develop mentally

breathe in

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

cơ hội nghề nghiệp

02.

lời giải thích

03.

hoạt động thể chất

04.

thành phố nhộn nhịp

05.

người bán hàng rong

06.

nói chung

07.

hoạt động được khuyến khích làm nhất

08.

cơ sở vật chất

09.

cơ hội nghề nghiệp

10.

phát triển tốt

11.

điểm thu hút khách du lịch

Bạn có thể tiếp tục làm

.

Để luyện tập thêm, các bạn truy cập vào trang Bài mẫu

và Tổng hợp bài thi nói của DOL nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Hometown, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background