Topic Sports: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Sample Topic Sports - IELTS Speaking Part 1: Question, Sample Answer, Vocabulary and Exercise part 1

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng tìm hiểu danh sách câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Sports ngay dưới đây.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Sports part 2 được dùng trong bài.

to expect somebody to do something
/tuː ɪksˈpɛkt ˈsʌmbədi tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trông đợi ai đó sẽ làm gì đó
vocab
to have no interest in something
/tuː hæv nəʊ ˈɪntrɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). không có chút hứng thú nào với việc nào đó
vocab
to keep fit
/tuː kiːp fɪt/
(verb). giữ vóc dáng
vocab
to come to/into play
/tuː kʌm tuː ɔː ˈɪntuː pleɪ/
(verb). vào cuộc
vocab
to take an interest in something
/tuː teɪk ən ˈɪntrɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có hứng thú với cái gì đó
vocab
Over the course of something
/ˈəʊvə ðə kɔːs ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(preposition). xuyên suốt khoảng thời gian nào đó
vocab
to spend time doing something
/tuː spɛnd taɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bỏ thời gian làm việc gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Sports nhé!

Exercise 1:

1 The rising star of Japan

win a gold medal, and he did.

 

2 Unlike me, my younger brother

soccer. He prefer individual sports such as swimming or tennis.

 

3 He hit the gym in order to

.

 

4 The U.S

in the Israel and Palestine conflict.

 

5 Children nowadays tend to lead a sedentary life and

sports.

💡 Gợi ý

has come into play

has no interest in

are spending less time on

was expected to

keep fit

Exercise 2:

 

01.

vô nghĩa

02.

môn thể thao dễ chịu nhất

03.

sự thông minh và sức mạnh tinh thần

04.

sức mạnh thể chất

05.

xuyên suốt cuộc đời của tôi

Xem thêm Bài Mẫu Chủ Đề Sports - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 nữa nhé!

Đừng quên tham khảo nguồn tài liệu miễn phí của DOL tại các trang:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Sports, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background