DOL IELTS Speaking Part 2
Sample

Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 IELTS và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo từng chủ đề!

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Describe something you do to help you study or work - topic Work and Study

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Work and Study (chủ đề Học tập và làm việc): Describe something you do to help you study or work, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a risk you've taken which had a positive result - topic Risk

IELTS Speaking Part 2 topic Risk (chủ đề Rủi ro): Describe a risk you've taken which had a positive result

Topic Historical places: Describe a historical place that you are interested in

Topic Historical places: Describe a historical place that you are interested in - IELTS Speaking Part 2 with Sample and Vocabulary.

Topic Mistake: Describe a mistake you have made

Topic Mistake: Describe a mistake you have made - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe a time when you missed or were late for an important meeting/event

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Describe a time (chủ đề Mô tả một khoảng thời gian): Describe a time when you missed or were late for an important meeting/event, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Topic Argument: Describe an argument two of your friends had

Topic Argument: Describe an argument two of your friends had - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe another city you would like to stay for a short time - topic City

IELTS Speaking Part 2 Sample topic City (chủ đề Thành phố): Describe another city you would like to stay for a short time, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use - topic Technology

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Technology (chủ đề Công nghệ): Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time you had to finish something quickly - topic A quick fix

IELTS Speaking Part 2 Sample topic A quick fix (chủ đề Nhanh chóng hoàn thành): Describe a time you had to finish something quickly, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background