Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023: The chart and table below give information about tourists at a particular holiday resort in Australia. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Overview:

- Khách du lịch European và American là phổ biến nhất.

- Khách du lịch có xu hướng ở ít nhất một tuần và chủ yếu chọn ở trong khách sạn, cắm trại và du lịch lữ hành.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số liệu pie chart.

 • Body 2: DOL mô tả số liệu table.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The resort was popular with European and American tourists.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
tourists tend to stay for at least a week.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Accommodation: hotels, camping, or caravans.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In terms of the tourists’ origin
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: the first place with 37%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US: 35% = x3 the figure for Asia.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other regions: 18%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Additional information from the table
Idea 1
The duration of stay at the resort
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • American and European tourists stay the longest: 14 to 16 days.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia and other places: not typically exceed 10 days.
Idea 2
As for accommodation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asian and American tourists express a preference for 5-star and 4-star hotels.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other places, including Europe: camps or caravans.

📝 Bài mẫu

The pie chart provides information about where visitors of an Australian resort come from whereas the table gives additional details about their stay and their preferences.

Overall, it is clear that the resort was especially popular with European and American tourists. Other

noteworthy findings
include the fact that tourists tend to stay for at least a week
regardless of
their origin, with their preferred
accommodation
being hotels, camping, or
caravans
.

In terms of
the tourists’ origin, Europe takes the first place with 37% of visitors coming from this continent. This is closely followed by the US, as 35% of resort guests are from the country, which is more than triple the figure for Asia. The remaining 18% are people arriving from other regions.

Additional information from the table shows that American and European tourists stay the longest at the resort, averaging 14 to 16 days. For those from Asia and other places, the duration does not typically

exceed
10 days. As for accommodation, Asian and American tourists express a preference for 5-star and 4-star hotels, while those in other places, including Europe, mostly opt for camps or caravans. During their trip,
the predominant activities
are
sightseeing
for Asian and American visitors, swimming and sunbathing for Europeans, and surfing for those from other areas.

(215 words)

📚 Vocabulary

noteworthy findings
/ˈnəʊtˌwɜːði ˈfaɪndɪŋz/
(noun). phát hiện đáng chú ý
vocab
regardless of
/rɪˈɡɑːdləs ɒv/
(preposition). bất kể
vocab
accommodation
/əˌkɒməˈdeɪʃᵊn/
(noun). chỗ ở
vocab
caravans
/ˈkærəvænz/
(noun). du lịch lữ hành
vocab
in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(preposition). xét về
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
the predominant activities
/ðə prɪˈdɒmɪnənt ækˈtɪvətiz/
(noun). các hoạt động chủ yếu
vocab
sightseeing
/ˈsaɪtˌsiːɪŋ/
(noun). tham quan
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Nghiên cứu đã tiết lộ một số phát hiện đáng chú ý thách thức các lý thuyết hiện có.

--> The study revealed several

that challenged existing theories.

 

2 Bất kể thời tiết như thế nào, sự kiện sẽ diễn ra như dự kiến.

-->

the weather, the event will take place as scheduled.

 

3 Khách sạn cung cấp các lựa chọn chỗ ở thoải mái cho những khách có sở thích khác nhau.

--> The hotel offers comfortable

options for guests with different preferences.

 

4 Khu cắm trại có các khu vực dành riêng cho lều, RV và đoàn du lịch lữ hành.

--> The campsite has designated areas for tents, RVs, and

.

💡 Gợi ý

Regardless of

noteworthy findings

accommodation

caravans

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

xét về

02.

vượt quá

03.

các hoạt động chủ yếu

04.

tham quan

Luyện tập thêm bài mẫu Writing Task 2 ngày 10/06/2023 band 8.0 kèm giải thích chi tiết.

______________

Tổng hợp đề IELTS Writing Task 1 tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The chart and table below give information about tourists at a particular holiday resort in Australia. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Sử dụng đầy đủ các transition tools khi chuyển đoạn

- In terms of the tourists’ origin, SV

- Additional information from the table shows that SV

- As for accommodation, SV

2. Câu bị động thì hiện tại đơn: S + V + O --> S + am/is/are + V3/ed.

Ví dụ: This is closely followed by the US, as 35% of resort guests are from the country, which is more than triple the figure for Asia.

3. Cấu trúc tương phản: SV, while SV (while: trong khi)

Ví dụ: Asian and American tourists express a preference for 5-star and 4-star hotels, while those in other places, including Europe, mostly opt for camps or caravans.

4. Cấu trúc song song

Ví dụ: The predominant activities are sightseeing for Asian and American visitors, swimming and sunbathing for Europeans, and surfing for those from other areas.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background