Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 dạng Table: The table below shows the cost of water in five cities in Australia (CC98).

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của phí sử dụng nước (khi sử dụng dưới 125 KL).

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của phí sử dụng nước (khi sử dụng vượt quá 125 KL).

  • Body 3: DOL mô tả số liệu chi phí sử dụng nước trung bình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Water usage under 125KL:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sydney: the highest rate ($0.98 per kilolitre).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brisbane and Melbourne follow closely ($0.81 and $0.78)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • These rates = (Adelaide and Perth) x2 ($0.42 per kilolitre)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Consumption exceeding 125KL:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Perth: the highest rate ($1.50 per kilolitre); $0.50 more than Adelaide's rate.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other cities charge ($0.78 to $0.98 per kilolitre).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
The average water bill:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Perth: the highest expenses (an average of $332).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adelaide, Brisbane, and Sydney: slightly varying bills (from $310 to $320).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Finally, Melbourne: the lowest (at $253).

📝 Bài mẫu

The table compares unit water prices per kilolitre and average water bills in various Australian cities.

Overall, Perth has the highest water bill, followed closely by Sydney. It is

noteworthy
that when water consumption
exceeds
125KL, Melbourne and Sydney maintain
a consistent rate
, while other cities apply higher charges.

In terms of unit prices for water usage under 125KL, Sydney has the highest rate at $0.98 per kilolitre. Brisbane and Melbourne follow closely behind at $0.81 and $0.78, respectively. These rates are

approximately
double those of Adelaide and Perth, which charge only $0.42 per kilolitre.

Regarding
charges for consumption exceeding 125KL, Perth
imposes
the highest rate at $1.50 per kilolitre, which is $0.50 more than Adelaide's rate. Meanwhile, other cities charge approximately $0.78 to $0.98 per kilolitre.

As for the average water bill, Perth residents face the highest expenses, with an average of $332. In contrast, Adelaide, Brisbane, and Sydney residents

experience slightly varying bills
ranging from $310 to just under $320. Finally, those living in Melbourne have the lowest average bill at $253.

(174 words)

📚 Vocabulary

noteworthy
/ˈnəʊtˌwɜːði/
(adj). đáng chú ý
vocab
exceeds
/ɪkˈsiːdz/
(verb). vượt quá
vocab
a consistent rate
/ə kənˈsɪstᵊnt reɪt/
(noun). một tỷ lệ nhất quán
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
Regarding
/rɪˈɡɑːdɪŋ/
(preposition). liên quan đến
vocab
imposes
/ɪmˈpəʊzɪz/
(verb). áp dụng
vocab
experience slightly varying bills
/ɪkˈspɪəriəns ˈslaɪtli ˈveəriɪŋ bɪlz/
(verb). có mức hóa đơn hơi khác nhau
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Những phát hiện nghiên cứu của cô mang tính đột phá đến mức chúng được cộng đồng khoa học cho là đáng chú ý.

--> Her research findings were so groundbreaking that they were deemed

by the scientific community.

 

2 Tốc độ của chiếc xe này vượt quá giới hạn tốc độ được đăng trên đường cao tốc.

--> The speed of this car

the posted speed limit on the highway.

 

3 Tại nhà máy của họ, máy móc sản xuất các vật dụng với một tỷ lệ không đổi là 100 chiếc mỗi giờ.

--> At their factory, the machines produce widgets at

of 100 units per hour.

💡 Gợi ý

a consistent rate

exceeds

noteworthy

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

khoảng

02.

liên quan đến

03.

áp dụng

04.

có mức hóa đơn hơi khác nhau

Ôn nhiều từ vựng hay qua bài mẫu IELTS Writing Sample task 2 ngày 09/09/2023 ngay nhé!

Tổng hợp những đề thi task 1 hay tháng 09/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The table below shows the cost of water in five cities in Australia (CC98), DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Mệnh đề quan hệ rút gọn (của động từ dạng bị động):

SV, which Vtobe + V --> SV, V3/ed

(Để rút gọn mệnh đề quan hệ, mình sẽ lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ to be, sau đó giữ nguyên động từ chính ở dạng V3.)

Ví dụ:

Perth has the highest water bill, which is followed closely by Sydney.

--> Perth has the highest water bill, followed closely by Sydney.

2. Mệnh đề tương phản: SV, while SV

Ví dụ: Melbourne and Sydney maintain a consistent rate, while other cities apply higher charges.

3. Sử dụng đa dạng các từ nối (discourse markers) để mở đầu đoạn:

- In terms of;

- Regarding;

- As for.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background