Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/06/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 15/06/2023: The graph shows the number of people taking part in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/06/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài.

Overview: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình:

 • Rubgy là môn thể thao được ưu chuộng trong thời gian đầu, sau đó bị thay bằng Tennis.

 • Rugby có trend giảm, Tennis tăng và nhưng môn thể thao còn lại thì giữ mức ổn định.

Body 1: DOL mô tả số lượng người tham gia 4 môn thể thao trong năm 1985.

Body 2: DOL mô tả số lượng người tham gia 4 môn thể thao thay đổi như thế nào trong những năm tiếp theo.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Comparison: - First half highest: Rugby = highest - Second half highest: Tennis
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Trend: - Rugby: increase - Tennis: decrease - Basketball & Badminton: stable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Comparison
Idea 1
Rugby: just under 250
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • surpassing the figure for tennis players by around 100
Idea 2
Basketball & badminton: around 80 and 50 participants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • comparatively lower participation rates
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trend
Idea 1
Number of rugby players: plunged to 50
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • equal to the figure for badminton in the same year
Idea 2
The trend for tennis was upward.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • with its participation rates increasing to roughly 220
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • leading sport
Idea 3
Basketball and badminton: negligible changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • hovering around 80 and 50 participants

📝 Bài mẫu

The line chart illustrates how many people

participated
in 4 distinct types of sports in a particular area from 1985 to 2005.

Overall, rugby was the most popular sport in the first

half
of the period while tennis
took the lead
in the second half. In addition, rugby saw a
downward
trend while tennis took the opposite direction; moreover, the trends for basketball and badminton were relatively stable.

In 1995, the number of people playing rugby stood at just under 250,

surpassing
the figure for tennis players by around 100. Basketball and badminton had comparatively lower
participation rates
, with around 80 and 50 participants in turn.

Afterwards, the number of people participating in rugby plunged, hitting a low of 50 in 2005, equal to the figure for badminton in the same year. In contrast, the trend for tennis was upward, with its participation rates increasing to roughly 220 people at the end of the period, establishing it as the

leading
sport. Finally, the figures for basketball and badminton underwent
negligible
changes, hovering around 80 and 50 participants respectively.

(178 words)

📚 Vocabulary

participate
/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/
(verb). tham gia
vocab
half
/hæf/
(noun). một nửa
vocab
take the lead
/teɪk ðə lid/
(verb). dẫn đầu
vocab
downward
/ˈdaʊnwərd/
(adj). đi xuống
vocab
surpass
/sərˈpæs/
(verb). vượt qua
vocab
participation rate
/pɑrˌtɪsəˈpeɪʃən reɪt/
(noun). tỷ lệ tham gia
vocab
leading
/ˈlidɪŋ/
(adj). có tính dẫn đầu
vocab
negligible
/ˈnɛɡləʤəbəl/
(adj). không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Tôi sẽ tham gia cuộc đua marathon vào tuần tới.

--> I will

in the marathon next week.

 

2 Cô ăn một nửa bánh sandwich và cảm thấy no.

--> She ate a

of her sandwich before feeling full.

 

3 Màn trình diễn đặc biệt của đội trưởng đã giúp họ dẫn đầu trong trò chơi.

--> The team captain's exceptional performance helped them

in the game.

 

4 Thị trường chứng khoán cho thấy một xu hướng giảm trong suốt cả ngày.

--> The stock market showed a

trend throughout the day.

💡 Gợi ý

half

downward

take the lead

participate

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

surpass

02.

participation rate

03.

leading

04.

negligible

Giải thích chi tiết đề và bài mẫu Writing Task 2 ngày 15/06/2023 kèm từ vựng.

Tổng hợp dạng đề thi IELTS Writing task 1 tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph shows the number of people taking part in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Từ vựng diễn đạt số liệu vượt mặt

 • surpass (v) - ex: ... surpassing the figure for tennis players by around 100.

 • take the lead (v) - ex: ... tennis took the lead in the second half.

2. Cách nói về những số liệu có thay đổi không đáng kể

Pattern: hover between/around A and B

Ex: the figures for basketball and badminton underwent negligible changes, hovering between around 80 and 50 participants respectively.

=> Trong câu này, ta nói số liệu của basketball và badminton ở tăng giảm trong mức 80 và 50 chứ không có thay đổi nào lớn.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background