Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/06/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 17/06/2023: The number of vehicles registered for use between 1996 and 2006 in a European country. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/06/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

- So sánh: private cars có số liệu cao nhất.

- Xu hướng: private cars và other vehicle tăng, lorries và motorcycles giảm, buses thì giữ nguyên.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu của các categories trong năm 1996.

 • Body 2: Mô tả & so sánh sự thay đổi sau đó (năm 2006).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Registration of private cars and other vehicle types while lorries and motorcycles took the opposite direction
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Buses whose figures remained unchanged
Idea 2
Comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Private cars had the highest registration in both years
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Compare (1996)
Idea 1
Transportation was private cars: Leading mode, 19 million vehicles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Figures for the remaining options: negligible, 0.1 to 1.2 million vehicles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trend (2006)
Idea 1
Increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Private automobiles: a substantial increase, hitting a record high of 24 million in 2006
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other types of vehicles: similar but less pronounced, with 1.9 million vehicles recorded in 2006
Idea 2
Decrease
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Motorcycles and lorries: downward shift, 0.6 and 0.4 million vehicles respectively
Idea 3
Stable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Buses in use remained stable at 0.1 million.

📝 Bài mẫu

The bar chart shows how many road vehicles were registered for

usage
in a particular country in Europe in two years, 1996, 2006.

Overall, there was an upward trend in the

registration
of private cars and other vehicle types while lorries and motorcycles took the opposite direction, except buses whose figures remained unchanged. Among these categories, private cars had the highest registration in both years.

At the start of the period, by far the

leading
mode of transportation was private cars, with 19 million vehicles registered. The figures for the remaining options were
negligible
, ranging from 0.1 to 1.2 million vehicles.

Thereafter, the number of automobiles registered for private use witnessed a

substantial
increase,
hitting a record high of
24 million in 2006. The trend for other types of vehicles was relatively similar, although the
magnitude
of change was less pronounced, with 1.9 million vehicles recorded in 2006. Conversely, the figures for motorcycles and lorries experienced a downward shift, declining to 0.6 and 0.4 million vehicles respectively at the end of the period. Finally, the number of registered buses in use remained stable at 0.1 million.

(186 words)

📚 Vocabulary

usage
/ˈjusəʤ/
(noun). việc sử dụng
vocab
registration
/ˌrɛʤɪˈstreɪʃən/
(noun). sự đăng ký
vocab
leading
/ˈlidɪŋ/
(adj). dẫn đầu
vocab
negligible
/ˈnɛɡləʤəbəl/
(adj). không đáng kể
vocab
substantial
/səbˈstænʧəl/
(adj). đáng kể
vocab
hit a record high
/hɪt ə ˈrɛkərd haɪ/
(verb). đạt mức cao kỷ lục
vocab
magnitude
/ˈmæɡnəˌtud/
(noun). kích cỡ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Việc sử dụng điện thoại thông minh đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua.

=> The

of smartphones has increased dramatically over the past decade.

 

2 Đăng ký trực tuyến cho hội nghị hiện đang được mở.

=> Online

for the conference is now open.

 

3 Công ty chúng tôi là tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo trong ngành công nghệ.

=> Our company is a

organization in providing innovative solutions in the tech industry.

 

💡 Gợi ý

usage

leading

registration

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Không đáng kể

02.

Đáng kể

03.

đạt mức cao kỷ lục

04.

kích cỡ

Học nhiều từ vựng hay qua bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 17/06/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu hay task 1 hay tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The number of vehicles registered for use between 1996 and 2006 in a European country. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Ngôn ngữ diễn đạt Data

 • Data đứng một mình: with N

  • Ex: the leading mode of transportation was private cars, with 19 million vehicles registered.

 • Data gộp: ranging from ... to ...

  • Ex: The figures for the remaining options were negligible, ranging from 0.1 to 1.2 million vehicles.

2. Cách diễn đạt Trend tương tự

Bạn có thể dùng: The trend for ... was relatively similar, although the magnitude of change was less pronounced, with ... để diễn tả một trend tương tự, nhưng số liệu nhỏ hơn.

Ex: The trend for other types of vehicles was relatively similar, although the magnitude of change was less pronounced, with 1.9 million vehicles recorded in 2006.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background