The percentage of adults of different age groups in the UK - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 14/01/2022: The chart below shows the percentage of adults of different ages in the UK who used the Internet every day from 2003-2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The percentage of adults of different age groups in the UK - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian

 • Body 1: Mô tả số liệu của nhóm tuổi từ 16 - 24

 • Body 2: Mô tả số liệu của 2 nhóm tuổi là 25-44 và 45-54

 • Body 3: Mô tả số liệu của 2 nhóm tuổi còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The younger the participants were, the more they used the Internet.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The number of people who enjoyed the Internet increased.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
16-24 years old
Idea 1
The most active Internet users
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
25-44 and 45-54 years old
Idea 1
Increased steadily
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Slightly higher in the 45-54 years old group in the first two years, whose difference with the 25-44 age group was 10% in both years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
The remaining groups
Idea 1
Half of the people from 55-64 years old that were interested in using the Internet daily in 2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The least engaged Internet users were the 65+ age group with a moderate increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The chart displays the

ratio
of daily adult Internet users across various age groups in the UK between 2003 and 2006

Overall, it is clear that the younger the

participants
were, the more they used the Internet. Furthermore, the number of people who enjoyed the Internet has
an upward trend
over the studied period.

First, the 16-24 years old participants were the most

active Internet users
with the general percentage of 80% and over
throughout
the four-year period, even
peaking
at 100% in 2005. However, the figure for this age group dropped slightly to 90% in the next year.

The second and third most

avid
Internet users were
citizens
aged 25-44 and 45-54, with relatively similar rates, increasing steadily from approximately 50% and 60%, in turn, to 80% by the end of 2006. The figure was slightly higher in the 45-54 years old group in the first two years, whose difference with the 25-44 age group was 10% in both years.

The

statistics
for the remaining groups were considerably less, with only about half of the people from 55-64 years old that were interested in using the Internet daily in 2006. However, the figure for this age group was lower in the previous years, standing at around a third of its population. The least engaged Internet users were the 65+ age group with
a moderate increase
from 18% to 20% between 2003-2006. Notably, in 2003, people aged 65 and above did not use the Internet.

(246 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

ratio
/ˈreɪʃɪəʊ/
(noun). tỉ lệ
vocab
participant
/pɑːˈtɪsɪpənt/
(noun). người tham gia
vocab
an upward trend
/ən ˈʌpwəd trɛnd/
(noun). một xu hướng đi lên
vocab
active Internet users
/ˈæktɪv ˈɪntəˌnɛt ˈjuːzəz/
(noun). người dùng Internet tích cực
vocab
throughout
/θru(ː)ˈaʊt/
(preposition). xuyên suốt
vocab
peak
/piːk/
(verb). đạt tới đỉnh cao nhất
vocab
avid
/ˈævɪd/
(adj). ham mê, khao khát
vocab
citizen
/ˈsɪtɪzn/
(noun). công dân
vocab
statistics
/stəˈtɪstɪks/
(noun). số liệu thống kê
vocab
a moderate increase
/ə ˈmɒdərɪt ˈɪnkriːs/
(noun). mức tăng vừa phải
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

1 Mức tăng vừa phải

=> a

01.
increase

 

2 Một xu hướng đi lên

=> an

02.
trend

3 Người dùng Internet tích cực

=>

03.
Internet users

 

4 Xuyên suốt

=>

04.

Exercise 2:

1 Rõ ràng là những người càng trẻ tuổi, càng sử dụng Internet nhiều hơn.

=>

the younger the participants were, the more they used the Internet.

 

2 Những người tham gia từ 16-24 tuổi là những người sử dụng Internet tích cực nhất với tỷ lệ chung là 80% trở lên trong suốt thời gian bốn năm.

=> The 16-24 years old participants were the most active Internet users with

of 80% and over throughout the four-year period.

 

3 Doanh số bán hàng đạt đỉnh ngay trước Giáng sinh và hiện đang giảm dần.

=> The sales

just before Christmas and are now decreasing.

 

4 Chính phủ đề xuất tăng thuế suất vừa phải.

=> The government proposes

in the tax rate.

💡 Gợi ý

a moderate increase

the general percentage

peaked

it is clear that

Ôn luyện từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 14/01/2022 nhé!

Đừng quên tham khảo các bài mẫu Writing IELTS khác cực chất từ DOL nữa nhé.

Tổng hợp đề thi hay writing task 1 tháng 01/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the percentage of adults of different ages in the UK who used the Internet every day from 2003-2006." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background