Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/01/2022

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 20/01/2022: The plans show how a coastal land has developed into a coastal park.

🚀 Đề bài

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/01/2022

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài: Mô tả sự thay đổi của bản đồ từ cửa vào vào trong.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The land will witness a radical transformation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph:
Topic Sentence

Idea 1
The farm buildings will be replaced with a car parking area.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The unused land and the animal-inhabited area on the West side will be transformed into a small lake.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The agricultural land on the East side will be completely renovated with new trees planted.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
At the bottom of the map, steps will be added to the cliffs to enable guests to cross over to the beach and enjoy the comfort of several newly-added benches.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The maps

illustrate
the development of
coastal land
into a coastal park.

Overall, the land will witness

a radical transformation
with the addition of various green elements and
entertainment facilities
, as well as the
eradication
of the existing farming buildings and areas.

Starting from the road

entrance
, the farm buildings will be replaced with a car parking area. The unused land and the animal-
inhabited
area on the West side will be transformed into a small lake, surrounded by trees and a trail extending from the car park. Meanwhile, the
agricultural land
on the East side will be completely
renovated
with new trees planted, a footpath leading from the parking lot through the woods, and a small café located above the
greenery
and near the road. At the bottom of the map, steps will be added to the cliffs to enable guests to cross over to the beach and enjoy the comfort of several
newly-added
benches.

(157 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

to illustrate
/tuː ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
coastal land
/ˈkəʊstəl lænd/
(noun). đất ven biển
vocab
a radical transformation
/ə ˈrædɪkəl ˌtrænsfəˈmeɪʃən/
(noun). sự biến đổi căn bản
vocab
newly-added
/ˈnjuːli-ˈædɪd/
(adj). mới được thêm vào
vocab
greenery
/ˈgriːnəri/
(noun). cây xanh
vocab
entertainment facilities
/ˌɛntəˈteɪnmənt fəˈsɪlɪtiz/
(noun). phương tiện giải trí
vocab
eradication
/ɪˌrædɪˈkeɪʃən/
(noun). diệt trừ, loại bỏ
vocab
entrance
/ˈɛntrəns/
(noun). cổng
vocab
to inhabit
/tuː ɪnˈhæbɪt/
(verb). sinh sống
vocab
the agricultural land
/ði ˌægrɪˈkʌlʧərəl lænd/
(noun). đất nông nghiệp
vocab
to renovate
/tuː ˈrɛnəʊveɪt/
(verb). cải thiện
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Đất ven biển

=>

 

2 Phương tiện giải trí

=>

 

3 Đất nông nghiệp

=>

 

4 Sự biến đổi căn bản

=>

💡 Gợi ý

the agricultural land

coastal land

a radical transformation

entertainment facilities

Exercise 2:

1 Cách chúng tôi làm việc đã có sự thay đổi căn bản trong thập kỷ qua.

=> The way we work has undergone

in the past decade.

 

2 Nhà hàng được tô điểm thêm cây xanh.

=> The restaurant was adorned with

.

 

3 Chúng tôi đã cải tạo nhà bếp cách đây ba năm.

=> We

the kitchen three years ago.

 

4 Anh ấy đã minh họa bài giảng của mình bằng những câu chuyện về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực này.

=> He

his lecture with stories of his own experiences in the field.

💡 Gợi ý

greenery

illustrated

renovated

a radical transformation

Xem bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 20/01/2022 và học thêm từ vựng đi kèm!

Đề thi Writing task 1 sưu tầm tháng 01/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi. Sau sample "The plans show how a coastal land has developed into a coastal park." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background