The diagram shows the plan of medical center in 2008 and 2010 - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 19/01/2022: The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010.

🚀 Đề bài

The diagram shows the plan of medical center in 2008 and 2010 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả 2 hướng phía dưới là South East và South West

 • Body 2: Mô tả 2 hướng phía trên

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The 2010 plan witnessed radical changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
South East và South West
Idea 1
South West: two new rooms were added
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
South East: a new Pharmacy - above the Laboratory
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The top part of the plan
Idea 1
The previous three Doctor’s offices were resized to place an extra one + A new store room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Most of the important facilities remained unchanged.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram

demonstrates
the
transformation
of
a medical centre
in 2010 compared to 2008.

Overall, the 2010 plan witnessed

radical changes
with the most notable being the addition of several new
facilities
including a Store room, Education room, Mother and Child room as well as a Pharmacy.

In the South-West corner of the plan, two new rooms were added which were the Education room and the Mother and Child room. Across from these rooms, in the South East corner, a new

Pharmacy
was
constructed
, located above the Laboratory in the bottom right corner.

Moving to the top part of the plan, the previous three Doctor’s offices were

resized
to place an extra one, increasing the number of Doctor’s offices to four, as well as a new Store room on the far right side of the
corridor
. Furthermore, most of the important facilities of the centre, such as the Treatment Room, the Waiting Room, the Staff office, the Laboratory, and the Reception
remained unchanged
.

(164 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng đã sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi ở bảng dưới đây.

to demonstrate
/tuː ˈdɛmənstreɪt/
(verb). chứng minh, giải thích, trình bày
vocab
transformation
/ˌtrænsfəˈmeɪʃən/
(noun). sự biến đổi
vocab
a medical centre
/ə ˈmɛdɪkəl ˈsɛntə/
(noun). trung tâm y tế
vocab
radical changes
/ˈrædɪkəl ˈʧeɪnʤɪz/
(noun). thay đổi căn bản
vocab
facilities
/fəˈsɪlɪti/
(noun). tiện nghi, phương tiện
vocab
pharmacy
/ˈfɑːməsi/
(noun). khoa dược
vocab
to construct
/tuː kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
to resize
/tuː ˌriːˈsaɪz/
(verb). thay đổi kích thước
vocab
corridor
/ˈkɒrɪdɔː/
(noun). hành lang
vocab
to remain unchanged
/tuː rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Họ định xây một cái chuồng sau nhà.

=> They plan to

a barn behind the house.

 

2 Cô từ từ bước xuống hành lang dài và tối.

=> She slowly walked down the long, dark

.

 

3 Một nhân viên bán hàng trình bày/giải thích cách vận hành máy giặt với khách hàng.

=> An assistant

the washing machine to customers.

 

4 Giá vé tàu rất có khả năng không thay đổi.

=> Train fares are likely to

.

💡 Gợi ý

demonstrated

remain unchanged

construct

corridor

Exercise 2:

1 Trung tâm y tế

=> a

 

2 Thay đổi căn bản

=>

changes

 

3 Sự biến đổi

=>

 

4 Khoa dược

=>

💡 Gợi ý

transformation

medical centre

radical

pharmacy

Học từ vựng hay IELTS Writing task 2 sample ngày 19/01/2022 và bài tập áp dụng!

Tổng hợp những bài mẫu Writing task 1 hay tháng 01/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background