The expectation to change of European young people - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 16/01/2022: The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The expectation to change of European young people - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả 2 lĩnh vực là people communication và food quality

 • Body 2: Mô tả 3 lĩnh vực còn lại là health, water quality và air quality

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The majority of the participants do not have high expectations on the improvement of most mentioned aspects.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Air quality is the main concern; people communication is the sole prospective developed area.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
People communication and food quality
Idea 1
People communication is predicted to improve in the next 20 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Food quality is the only area that has a balanced rate at 50%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body Paragraph:
Topic Sentence
Health, water quality and air quality
Idea 1
Have a lower-than-average expectation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
These youngsters share relatively similar expectations for health and water quality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Air quality is the least prospective aspect.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart

demonstrates
the European
young generation’s views
towards changes in the coming 20 years across 5 different areas namely health, air quality, water quality, food quality and people communication.

Overall, it is

apparent
that the majority of the participants do not
have high expectations
on the
improvement
of most mentioned aspects. Among which, air quality is the main concern with the lowest score and people communication is the
sole
prospective developed area.

To start with, people communication is predicted to improve in the next 20 years with a support rate of over 60%, which is almost 3 times higher than that of air quality at only about 23%. Moreover, food quality is the only area that has

a balanced rate
at 50% for both supporters of development and of deterioration.

While the two aforementioned aspects have a positive trend, all other areas have a lower-than-average expectation from the young generation in Europe. These youngsters share relatively similar expectations for health and water quality, with approximately 40% of them being in favor of improvement. Meanwhile, air quality is the least prospective aspect, at

merely
23% of the surveyed young people holding positive opinions on its future improvement.

 

(200 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

to demonstrate
/tuː ˈdɛmənstreɪt/
(verb). chứng minh, giải thích, trình bày
vocab
young generation’s views
/jʌŋ ˌʤɛnəˈreɪʃənz vjuːz/
(noun). quan điểm của thế hệ trẻ
vocab
apparent
/əˈpærənt/
(adj). rõ ràng
vocab
to have high expectations
/tuː hæv haɪ ˌɛkspɛkˈteɪʃənz/
(verb). có kỳ vọng cao
vocab
improvement
/ɪmˈpruːvmənt/
(noun). sự cải tiến
vocab
sole
/səʊl/
(adj). duy nhất
vocab
a balanced rate
/ə ˈbælənst reɪt/
(noun). một tỷ lệ cân bằng
vocab
merely
/ˈmɪəli/
(adv). đơn thuần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Một tỷ lệ cân bằng

=> a

rate

 

2 Quan điểm của thế hệ trẻ

=> young generation’s

 

3 Có kỳ vọng cao

=> to have

 

4 Chứng minh, giải thích, trình bày

=> to

💡 Gợi ý

views

high expectations

demonstrate

balanced

Exercise 2:

1 Sự vượt trội của đội còn lại thể hiện trong nửa đầu trận đấu.

=> The other team's superiority was

in the first half of the game.

 

2 Chất lượng lương thực là lĩnh vực duy nhất có tỷ lệ cân đối ở mức 50%.

=> Food quality is the only area that has

at 50%.

 

3 Một nhân viên bán hàng trình bày/giải thích cách vận hành máy giặt với khách hàng.

=> An assistant

the washing machine to customers.

 

4 Kiểu xe hơi năm nay là một cải tiến so với kiểu xe năm ngoái.

=> This year's car is an

on last year's model.

💡 Gợi ý

a balanced rate

apparent

improvement

demonstrated

Đề thi viết task 1 hay nhất tháng 01/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample " The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background