Total health expenditure per capita in five countries - IELTS Writing Task 1

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 29/01/2022: The table shows the information of total health expenditure per capita in five countries in 2019. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Total health expenditure per capita in five countries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Mô tả số liệu theo từng nước

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The United States has the highest health expenditure while the United Kingdom has the lowest spending on health in 2019.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph:
Topic Sentence

Idea 1
The United States allocated a total of 11,073 US dollars per capita on healthcare services - twice the expenditure of Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Australia: 5,187 US dollars used on health per capita - 1,500 US dollars less than Germany and 6,000 dollars less than the United States.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Japan and the United Kingdom tied at the bottom with relatively similar amounts of money spent.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table gives information on how spending in the

health sector
is
allocated
per capita
across five countries: Australia, Germany, United States, Japan, and the United Kingdom in 2019.

Overall, the United States has the highest

health expenditure
while the United Kingdom has the lowest spending on health in 2019.

To start with, the United States allocated a total of 11,073 US dollars per capita on healthcare services, which is almost twice the expenditure of the second highest-spending country - Germany - at 6,646 US dollars. Next in ranking was Australia with an average of 5,187 US dollars used on health per capita,

merely
1,500 US dollars less than Germany and significantly 6,000 dollars less than the United States. Meanwhile, Japan and the United Kingdom tied at the bottom with relatively similar amounts of money spent of 4,823 and 4,652 US dollars,
respectively
. Moreover, these
figures
were
approximately
a third of that of America and two-thirds of that of Germany.

(160 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

Đừng quên tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing chất lượng khác trên dol.vn nữa nhé.

the health sector
/ðə hɛlθ ˈsɛktə/
(noun). ngành y tế
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
per capita
/pɜː ˈkæpɪtə/
(adj). bình quân đầu người
vocab
health expenditure
/hɛlθ ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi phí y tế
vocab
merely
/ˈmɪəli/
(adv). đơn thuần
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
figure
/ˈfɪgə/
(noun). số liệu
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). xấp xỉ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Ngành y tế

=>

 

2 Bình quân đầu người

=>

 

3 Xấp xỉ

=>

 

4 Đơn thuần

=>

💡 Gợi ý

per capita

approximately

merely

the health sector

Exercise 2:

1 Chúng ta cần xác định cách tốt nhất để phân bổ các nguồn lực của mình.

=> We need to determine the best way to

our resources.

 

2 Anh ta có mức thu nhập tới 6 con số.

=> He has an income of six

.

 

3 Việc chính phủ tăng chi phí y tế là điều đáng chê trách.

=> Government increases in

are derisory.

 

4 Y tá và công nhân mỏ được tăng lương tương ứng là 5% và 7%.

=> The nurses and the miners got pay rises of 5% and 7%

.

💡 Gợi ý

allocate

health expenditure

respectively

figures

Học từ vựng vận dụng trong bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 29/01/2022 ngay nhé!

Một số đề thi viết task 1 hay trong tháng 01/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table shows the information of total health expenditure per capita in five countries in 2019." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background