Percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 15/01/2022: The bar chart shows the percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities in one month in 2015. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của các môn thể thao: basketball, football và hockey

 • Body 2: Mô tả số liệu của các môn thể thao: cycling và swimming

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Men preferred basketball, football, and hockey >< cycling and swimming are favored by women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Basketball, football, and hockey
Idea 1
33% of males took part in basketball, which was roughly triple the proportion of females
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Football: the percentage of men playing this sport was highest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Whereas hockey attracted 11% of males, only 4% of women favored this activity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cycling and swimming
Idea 1
35% of males participated in cycling >< female - 5% higher
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Swimming: the percentage of men enjoying this sport was one-fifth >< lower than that of women by 15%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar chart illustrates the proportion of men and women aged between 18 and 20 in a city taking part in many sporting activities during a month in 2015.

Overall, while most men

preferred
basketball, football, and hockey, other sports
namely
cycling and swimming are
favored
by women.

In specific, there were 33% of males took part in basketball, which was roughly

triple
the proportion of females joining the activity. Regarding football, the percentage of men playing this sport accounted for 51%, which was far higher than all remaining sectors. Besides, whereas hockey attracted 11% of males, only 4% of women favored this activity.

Cycling and swimming were preferred by females to males.

In particular
, about 35% of males participated in cycling while the proportion of female
counterparts
, was 5% higher.
In terms of
swimming, the percentage of men enjoying this sport was
one-fifth
, which was lower than that of women by 15%.

(155 words)

📚 Vocabulary

to prefer
/tuː priˈfɜː/
(verb). thích hơn
vocab
namely
/ˈneɪmli/
(adv). cụ thể là
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(adj). gấp ba
vocab
to favor
/tuː ˈfeɪvə/
(verb). ủng hộ
vocab
in particular
/ɪn pəˈtɪkjʊlə/
(adv). đặc biệt
vocab
counterpart
/ˈkaʊntəpɑːt/
(noun). bên tương ứng, người đồng cấp
vocab
in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(phrase). về mặt
vocab
one-fifth
/wʌn-fɪfθ/
(noun). một phần năm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Tôi thích đi bộ hơn đi xe đạp.

=> I

walking to cycling.

 

2 Cha cô ủng hộ ý tưởng cho cô học trường luật.

=> Her father

the idea of her going to law school.

 

3 Chúng tôi cố gắng làm những gì tốt nhất cho khách hàng về mặt chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

=> We try to do what is best for our customers

the quality of our products.

 

4 Em có đặc biệt thích điều gì về căn hộ cuối cùng mà chúng ta vừa xem không?

=> What

did you like about the last apartment that we saw?

💡 Gợi ý

in terms of

prefer

favored

in particular

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Bên tương ứng, người đồng cấp

02.

Cụ thể là

03.

Gấp ba

04.

Một phần năm

Cùng học từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 15/01/2022 band 8.0!

Tổng hợp các đề thi viết task 1 tháng 01/2022.

Cập nhật ngay những bài viết mẫu Writing Task 1 IELTS trên website dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The bar chart shows the percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities in one month in 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background