Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 17/03/2023: Peer pressure

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày thuận lợi của áp lực đồng trang lứa

 • Body 2: DOL sẽ trình bày bất lợi của áp lực đồng trang lứa

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay argues that the benefits are eclipsed by the drawbacks involved because such pressure, despite facilitating behavioral and academic progress, can create detrimental impacts on adolescents’ mental health.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantage
Idea 1
Reinforcing positive habits and attitudes in social and scholastic terms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Young people usually take others as role models => if peers can set a good example for their counterparts, they will probably achieve improvement in both academic and social aspects
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: watching someone of the same age completing the Road to Mount Olympia => promotes the desire to be more goal-oriented and fulfill one's own dream of such intellectual accomplishment
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Mental issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The stress originated from comparison among children would make them feel inferior towards others => fear expressing themselves as well as potential self-distancing => worst: suicide
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: The dramatic increase in youth suicide in Japan in 2019 => 70% of suicide was among men aged 20 - 44.

📝 Bài mẫu

Stress that peers have exerted on

juveniles
can be the main contributor to the changes in their
demeanor
.  This essay argues that the benefits are eclipsed by the drawbacks involved because such pressure, despite
facilitating behavioral and academic progress
, can create
detrimental
impacts on adolescents’ mental health.

The main advantage is that being influenced by those who belong to the same age group or social group could play a crucial role in

reinforcing positive habits and attitudes
in social and scholastic terms. Some may say that young people usually take others, especially with whom they have close
intimacy
, as role models. Therefore, if peers can set a good example for their counterparts, they will probably
achieve improvement
in both academic and social aspects. For example, watching someone of the same age completing the Road to Mount Olympia successfully promoted the desire to be more
goal-oriented
and fulfill one's own dream of such intellectual accomplishment.

Nevertheless, I believe that the disadvantages of peer pressure are more significant because of mental issues arising from this tendency. It is worth mentioning that the stress originating from comparison among children would make them

feel inferior
to others, which leads to the fear of expressing themselves as well as
potential self-distancing
from family and friends. This can be an alarming issue as the worst consequence that may follow is suicide. The dramatic increase in youth suicide in Japan can be a good illustration of this as it is recorded that in 2019, 70% of suicide was among men aged 20 - 44.

In conclusion, although peer pressure may be beneficial as an encouragement in promoting personal development, paramount consideration should be taken into account towards the adverse influence, namely mental problems.

(287 words)

📚 Vocabulary

juvenile
/ˈʤuːvɪnaɪl/
(noun). thanh thiếu niên
vocab
demeanor
/dɪˈmiːnə/
(noun). cách xử xự; thái độ
vocab
to facilitate behavioral and academic progress
/tuː fəˈsɪlɪteɪt bɪˈheɪvjərəl ænd ˌækəˈdɛmɪk ˈprəʊgrəs/
(verb). tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ về hành vi và học tập
vocab
detrimental
/ˌdɛtrɪˈmɛntl/
(adj). có hại
vocab
to reinforce positive habits and attitudes
/tuː ˌriːɪnˈfɔːs ˈpɒzətɪv ˈhæbɪts ænd ˈætɪtjuːdz/
(verb). củng cố những thói quen và thái độ tích cực
vocab
intimacy
/ˈɪntɪməsi/
(noun). sự thân mật
vocab
goal-oriented
/gəʊl-ˈɔːriəntɪd/
(adj). hướng đến mục tiêu
vocab
to feel inferior
/tuː fiːl ɪnˈfɪərɪə/
(verb). cảm thấy thấp kém
vocab
potential self-distancing
/pəʊˈtɛnʃəl sɛlf-ˈdɪstənsɪŋ/
(noun). khả năng tự cách ly bản thân
vocab
to achieve improvement
/tuː əˈʧiːv ɪmˈpruːvmənt/
(verb). có được sự cải thiện
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Áp lực đồng trang lứa có thể có lợi trong việc thúc đẩy tiến bộ trong hành vi và học tập.

=> Peer pressure may be beneficial in facilitating

.

 

2 Căng thẳng bắt nguồn từ sự so sánh giữa các trẻ sẽ khiến chúng cảm thấy thấp kém hơn so với người khác, dẫn đến khả năng tự cách ly bản thân với gia đình và bạn bè.

=> Stress originating from a comparison among children would make them

to others, which leads to potential self-distancing from family and friends.

 

3 Nếu bạn bè đồng trang lứa có thể làm gương tốt cho bạn của mình, chúng có thể sẽ đạt được tiến bộ trong cả khía cạnh học tập và xã hội.

=> If peers can set a good example for their counterparts, they will probably

in both academic and social aspects.

 

4 Xây nhà cách xa nhau làm giảm sự thân mật giữa những người hàng xóm.

=> Building houses far apart reduces

among neighbors.

💡 Gợi ý

behavioral and academic progress

intimacy

achieve improvement

feel inferior

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Cách xử xự; thái độ

02.

Có hại

03.

Hướng đến mục tiêu

04.

Thanh thiếu niên

Đừng quên tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing Task 2 cực chất khác từ DOL nữa nhé.

Tổng hợp đề bài Task 2 Writing tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Young people are often influenced in their behaviours and situations by others in the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages of peer pressure outweigh the advantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background