Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 19/01/2023

Chủ đề Giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày tóm tắt 2 lý do chính DOL không đồng ý với quan điểm thể thao đồng đội là cách tốt nhất để dạy trẻ hợp tác.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý do thứ nhất: thể thao đồng đội có thể dẫn đến tư duy cạnh tranh không lành mạnh.

 • Body 2: DOL phân tích lý do thứ hai: thể thao đồng đội không dạy trẻ tư duy hợp tác trong những bối cảnh khác.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Team sports can lead to a competitive mindset.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Focusing on winning and being the best lead children to view their teammates as opponents.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This can result in an unhealthy approach to teamwork
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children with certain personalities would see counterproductive results
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Alternative activities (emphasizing collaboration + working towards a shared goal)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Team sports not teach children the specific skills required in other contexts.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In sports: following rules, listening to the coach, achieve a common goal
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • However, in other areas require a different skill set
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Therefore, group discussions or role-playing scenarios are more effective

📝 Bài mẫu

Team sports in the classroom are an excellent method for developing the value of cooperation in young minds. I completely disagree with this viewpoint, as team sports may promote

an unhealthy emphasis on competition
while
failing to
instill
the importance of teamwork in the workplace or the classroom.

First, team sports can sometimes lead to

a competitive mindset
,
hindering cooperation
. In team sports, there is often a focus on winning and being the best, leading children to view their teammates as opponents rather than collaborators. This can result in an unhealthy and
counterproductive approach
to teamwork. Children with certain personalities would even see counterproductive results when exposed to excessive competitiveness through team sports. In such situations, alternative activities emphasizing collaboration and the importance of working towards
a shared goal
rather than individual achievement can promote a more cooperative mindset.

Furthermore, team sports may not teach children the specific skills required for cooperation in other contexts. Cooperation in sports is often focused on following rules and instructions, listening to the coach, and working together to achieve a common goal. However, cooperation in other areas, such as the classroom or workplace, may require a completely different

skill set
, such as effective communication,
conflict resolution
, and adaptability. Therefore, activities that teach these skills, such as group discussions or role-playing scenarios, are more effective in preparing children for real-world situations where cooperation is essential.

In conclusion, I strongly disagree that team sports are the most effective approach to

conveying
the value of working collaboratively because they may encourage an inappropriate focus on competitiveness while failing to establish collaboration's significance in the context of the job or the classroom.

(276 words)

📚 Vocabulary

an unhealthy emphasis on competition
/ən ʌnˈhɛlθi ˈɛmfəsɪs ɒn ˌkɒmpɪˈtɪʃᵊn/
(noun). sự chú trọng không lành mạnh về cạnh tranh
vocab
fail to
/feɪl tuː/
(verb). không (làm cái gì đó)
vocab
instill
/ɪnˈstɪl/
(verb). khơi dậy
vocab
a competitive mindset
/ə kəmˈpɛtɪtɪv ˈmaɪndsɛt/
(noun). tư duy cạnh tranh
vocab
hinder cooperation
/ˈhaɪndə kəʊˌɒpəˈreɪʃᵊn/
(verb). cản trở sự hợp tác
vocab
counterproductive approach
/ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv əˈprəʊʧ/
(noun). phương pháp phản tác dụng
vocab
a shared goal
/ə ʃeəd ɡəʊl/
(noun). mục tiêu chung
vocab
skill set
/skɪl sɛt/
(noun). bộ kỹ năng
vocab
conflict resolution
/ˈkɒnflɪkt ˌrɛzəˈluːʃᵊn/
(noun). giải quyết xung đột
vocab
convey
/kənˈveɪ/
(verb). truyền đạt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự chú trọng không lành mạnh vào sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp trò chơi đã khiến các nhà phát triển trò chơi đổ xô phát hành các sản phẩm chưa hoàn thành.

-->

in the gaming industry has led to game developers rushing to release unfinished products.

 

2 Tôi không hiểu được thái độ của họ.

--> I

comprehend their attitude.

 

3 Cha mẹ có thể khơi dậy niềm yêu thích đọc sách ở trẻ bằng cách đọc sách cùng trẻ thường xuyên.

--> Parents can

a love of reading in their children by reading with them regularly.

 

4 Các vận động viên có tư duy cạnh tranh được thúc đẩy để không ngừng cải thiện bản thân và cố gắng trở thành người giỏi nhất.

--> Athletes with a

are driven to constantly improve themselves and strive to be the best.

 

5 Sự thiếu minh bạch và tin cậy có thể cản trở sự hợp tác giữa các phòng ban.

--> A lack of transparency and trust can

between departments.

💡 Gợi ý

instill

hinder cooperation

fail to

An unhealthy emphasis on competition

competitive mindset

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

phương pháp phản tác dụng

02.

mục tiêu chung

03.

bộ kỹ năng

04.

giải quyết xung đột

05.

truyền đạt

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng agree or disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background