Do the benefits of using plastic packaging in food and beverage industry outweigh its drawbacks? - IELTS Writing

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp câu hỏi trên đề.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về những ưu điểm của việc dùng sản phẩm nhựa

  • Body 2: Tiếp đó DOL sẽ nói về những nhược điểm, tác hại của việc này.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
I do think that the disadvantages of using plastic in the food and drink industries outweigh the advantages of doing so.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Convenient for consumers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: can disposed after use, do not break easily
Idea 2
Cheaper to produce
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For examples: plastics production is relatively cheap, with materials readily available
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Damage marine life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: plastic trash in oceans → fish can get trapped and suffocated
Idea 2
Overload landfills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: one-use plastic cutleries → more trash to the landfill

📝 Bài mẫu

Plastic containers and

cutleries
are becoming a ubiquitous part of
the eating-out experience
. However, I do think that the disadvantages of using plastic in the food and drink industries outweigh the advantages of doing so.

On the one hand, using plastic is convenient for both

street vendors
and consumers. Most plastic containers can
be discarded after a single-use
, eliminating the need to wash them. Moreover, plastic does not break easily in contrast to glass containers, making them easier to carry around. Another reason is that plastic containers and cutleries are
dirt cheap
to produce. Because the materials needed to
synthesize plastics
are readily available, most plastic containers are at a lower price than their
alternatives
, especially in bulk.

On the other hand, however, using plastics to store food can pose both a health and an environmental risk. Firstly, most plastic containers end up in the ocean, which will damage

marine life
. Fish can swallow these plastic cutleries, cannot digest them, and thus die. Plastic is also detrimental to
landfills
as they decompose relatively slowly, leading to landfill overloads. Secondly, consuming food and drinks using plastic can be harmful. Plastics are known to melt and
release toxic compounds
when heated, so they should not be used to store hot foods. Another concern is that some plastics contain
carcinogens
. This means that consumers are at a higher risk of developing cancer.

In conclusion, convenience and low prices are reasons why people use plastics to store food and drinks. However, I think that the disadvantages of plastic to the environment and consumers’ health far overweigh the advantages of plastics.

(268 words)

📚 Vocabulary

List vocab bổ ích từ bài Writing IELTS Sample phía trên.

Cutleries
/ˈkʌtləriz/
(noun). Dụng cụ ăn uống
vocab
Street vendors
/strit ˈvɛndərz/
(noun). Người bán hàng rong/ Sạp bán đồ ăn đường phố
vocab
To be discarded after a single use
/tu bi dɪˈskɑrdɪd ˈæftər ə ˈsɪŋgəl-juz/
(adj). Bị vứt bỏ chỉ sau một lần dùng
vocab
To be dirt cheap
/tu bi dɜrt ʧip/
(adj). Cực kì rẻ
vocab
To synthesize plastics
/tu ˈsɪnθəˌsaɪz ˈplæstɪks/
(verb). Tổng hợp các chất gì đó để tạo ra nhựa
vocab
To be readily available
/tu bi ˈrɛdəli əˈveɪləbəl/
(adj). Luôn luôn có sẵn để bán hoặc tiêu thụ
Alternatives
/ɔlˈtɜrnətɪvz/
(noun). Những lựa chọn khác
vocab
To be in bulk
/tu bi ɪn bʌlk/
(adj). Số lượng lớn
vocab
To pose a risk to something
/tu poʊz ə rɪsk tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Là mối nguy hiểm đến một thứ gì đó
vocab
Marine life
/məˈrin laɪf/
(noun). Sinh vật biển, bao gồm cả động vật lẫn thực vật và các vi sinh vật
vocab
To digest something
/tu ˈdaɪʤɛst ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tiêu hóa cái gì đó
vocab
To be detrimental to something
/tu bi ˌdɛtrəˈmɛntəl tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có hại đối với cái gì đó
vocab
To decompose
/tu ˌdikəmˈpoʊz/
(verb). Phân hủy
vocab
To release toxic compounds
/tu riˈlis ˈtɑksɪk ˈkɑmpaʊndz/
(verb). Thải ra những chất độc
vocab
Carcinogen
/kɑrˈsɪnəʤən/
(noun). Chất gây ung thư
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết IELTS Task 2 mẫu nhé!

Exercise 1:

Dụng cụ ăn uống:

 

Chất gây ung thư:

 

Sinh vật biển:

 

Những lựa chọn thay thế:

 

Người bán hàng rong/ vỉa hè:

 

Tiêu hóa:

 

Phân hủy:

💡 Gợi ý

Marine life

Alternatives

Cutleries

Carcinogen

Street vendors

Decompose

Digest

Exercise 2:

Những cái ống hút giấy này cần phải được vứt đi sau một lần sử dụng vì chúng hút nước và sẽ tả tơi ra nếu để trong đồ uống quá lâu.

=> These paper straws need to be

after a single use since they absorb water and become tattered if left in drinks for too long.

 

Ở thành phô HCM, những quán cafe luôn luôn sẵn sàng phục vụ ở mọi khung giờ trong ngày.

=> In Ho Chi Minh city, coffee shops are

at all hours of the day.

 

Anh ấy thường mua dụng cụ và hóa chất tẩy rửa theo số lượng lớn vì mua vậy rẻ hơn rất nhiều.

=> He usually

since it is much cheaper that way.

 

Sự xuất hiện của anh ấy là mối hiểm nguy đến sự thành công của bữa tiệc do anh ấy đã không được mời dự.

=> His appearance

the success of the party because he was not invited.

 

Quy trình tổng hợp ra nhựa rất có hại cho môi trường vì nó yêu cầu việc đốt rất nhiều khí gas độc hại.

=> The process of synthesizing plastics is

since it requires the burn of many toxic gas.

 

Các loại nhựa được biết là chảy ra và thải ra các chất độc hại khi được nấu lên.

=> Plastics are known to melt and

when heated

💡 Gợi ý

readily available

buys cleaning supplies in bulk

discarded

detrimental to the environment

release toxic compounds

poses a risk to

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample In many countries, plastic containers have become more common than ever and are used by many food and drink companies. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background