Why are people driven to receive promotions - the biggest incentives? What other elements motivate workers?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 25/09/2020 chủ đề công việc (work): Why are people driven to receive promotions - the biggest incentives? What other elements motivate workers? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp đưa ra quan điểm của mình. Vì đây là dạng 2 câu hỏi, DOL sẽ trình bày phần thân bài như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: Trả lời câu hỏi đầu tiên (Why?)

  • Body 2: Trả lời câu hỏi thứ 2 (What other factors?)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình và tóm lại ý chính của cả bài.

Insert Statement here...
Although there are various reasons to want promotions, there are other motivations for working hard.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Job security and salary raise
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: less likely to be replaced, promotions usually come with a salary rise
Idea 2
Personal gratification
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: being promoted means you are at a higher social status and signifies that you achieved your goals → personal gratification
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What other factors
Idea 1
Purpose of the job
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: working to develop a new technology that would help hundreds of thousands people
Idea 2
Healthy competition between employees
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: challenge workers to prove themselves to their peers

📝 Bài mẫu

In the modern workplace, getting promoted is easily one of the biggest goals any employee can have. Although there are various reasons to want promotions, there are other motivations for working hard.

A promotion usually means more

job and financial security
to employees. Being promoted means that you are less likely to be replaced when companies are going through a purge. Along with the promotion, employees are likely to
have a salary raise
, which is the most common motivation for people to want promotions. Another reason why people work so hard
to climb the ladder
in corporations can be
personal gratification
. Being promoted means one is in a higher social status and has proven
to be a competent person
, which are all the reasons for personal pleasure.

However, there are multiple other ways to incentivize employees to work hard without involving a promotion. The first motivation comes in the form of

healthy competition
between colleagues. In a community where workers are challenged against one another to deliver the best results, it will create a drive to work harder. This should be noted, though, that this healthy competitive attitude can turn into aggressive
workplace politics
if not supervised. Another motivation is when employees feel that they are serving a greater purpose doing their jobs. For example, doctors and nurses work harder than any other profession because they feel they have the responsibility to save lives.

In conclusion, the promise of being promoted motivates employees to work hard in various ways. However, many other incentives make workers more diligent.

(257 words)

📚 Vocabulary

Job/financial security
/ʤɑb/fəˈnænʃəl sɪˈkjʊrəti/
(noun). Sự an toàn về mặt công việc/ tài chính
vocab
To go through a purge
/tu goʊ θru ə pɜrʤ/
(verb). (Nói về cơ quan/tổ chức) Thanh lọc nhân sự/ Cải tổ nội các
vocab
To get/have a salary raise
/tu gɛt/hæv ə ˈsæləri reɪz/
(verb). Được tăng lương
vocab
To climb the ladder
/tu klaɪm ðə ˈlædər/
(verb). (Nói về công việc) Trở nên thành công hơn
vocab
Personal gratification
/ˈpɜrsɪnɪl ˌgrætəfəˈkeɪʃən/
(noun). Sự tự thỏa mãn những mong ước nguyện vọng của bản thân
vocab
To be in high social status
/tu bi ɪn haɪ ˈsoʊʃəl ˈstætəs/
(adj). Có địa vị cao trong xã hội
vocab
To be a competent person
/tu bi ə ˈkɑmpətɪnt ˈpɜrsən/
(noun). Là người có tài, có khả năng cạnh tranh tốt
vocab
To incentivize somebody
/tu ɪnˈsentɪvaɪz ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Khuyến khích ai đó làm việc gì đó
vocab
Healthy competition
/ˈhɛlθi ˌkɑmpəˈtɪʃən/
(noun). Cạnh tranh lành mạnh
vocab
To create a drive for somebody to do something
/tu kriˈeɪt ə draɪv fɔr ˈsʌmˌbɑdi tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tạo động lực cho ai đó làm việc gì đó
vocab
Workplace politics
/ˈwɜrkˌpleɪs ˈpɑləˌtɪks/
(noun). Chính trị chốn công sở
vocab
To serve a greater purpose
/tu sɜrv ə ˈgreɪtər ˈpɜrpəs/
(verb). Phục vụ cho mục đích cao cả hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Having a job with a high level of

01.
means the chance of you losing the job is very low.

 

02.
is the act of satisfying one's own desires.

 

A

03.
is the one who has the skills or knowledge required to get something done.

 

In a

04.
, everyone in the group hopes that others will do well, rather than wish that others fail.

 

Backstabbing a colleague is an example of

05.
.

Exercise 2

Quay trở về văn phòng vắng tanh, anh ấy không biết rằng bộ phận của anh ấy vừa trải qua một cuộc sa thải hàng loạt trong khi anh ấy đang đi nghỉ mát.

=> Coming back to an empty office, he didn't know that his department

during his vacation.

 

Cô ấy mua cho mình mấy đôi giày mới ngay sau khi vừa được tăng lương.

=> She bought herself some new shoes right after

 

Nhiều người ngày nay đang đánh đổi niềm vui của nó để thăng tiến trong công việc.

=> Many people nowadays are

at the expense of their happiness.

 

Anh ấy vẫn khiêm tốn kể cả khi giờ đây anh ấy đã ở địa vị xã hội cao hơn rất nhiều so với 3 năm trước rồi.

=> He remains humble even when he is now

compared to 3 years ago.

 

Phụ huynh ngày nay thường hay khuyến khích con cái giúp việc nhà bằng cách cho tụi nó những phần thưởng nhỏ.

=> Parents nowadays usually

by offering them small prizes.

 

Bằng việc trở thành một ca sĩ, cô ấy hy vọng mang lại tác động tốt lên toàn xã hội bằng cách lan tỏa sự tích cực thông qua những ca khúc của mình.

=> By becoming a singer, she hopes to

by spreading positivity through her songs.

💡 Gợi ý

getting a salary raise

climbing the career ladder

incentivize their kids to help with the housework

went through a purge

serve a greater purpose

in a much higher social status

Đừng quên bấm vào trang Bài mẫu IELTS Writing Task 2 để tham khảo thêm rất nhiều những bài viết IELTS mẫu cực hay khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Getting promotions are one of the biggest motivators for hard work in the modern workplace. Why are people so driven to receive promotions? What other factors motivate people to work hard?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background