Reasons for people's decision to have their first child when they are older?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 24/06/2023 chủ đề Lifestyle: In some countries today, many people decide to have their first child when they are older. What are the reasons? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL trình bày 2 nguyên nhân vì sao nhiều người quyết định sinh con muộn.

 • Body 2: DOL phân tích và giải thích vì sao sự việc này có nhiều bất lợi hơn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will explore the reasons behind this trend and make the argument that the benefits are overshadowed by the drawbacks involved.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
Professional reason
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • prioritize the pursuit of career + financial stability
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • rise in the cost of living + job market becomes more competitive → couples feel the need to work more rigorously → less space and time for raising children
Idea 2
Personal reason
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • personal growth and self-fulfillment → explore the world, pursue higher education, or delve into their passions → have children later in life
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages outweigh advantages
Idea 1
Decline in fertility
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • as a person ages → potential decline in fertility → difficulties in conceiving → risks in pregnancy → higher chances of genetic disorders
Idea 2
Aging-related ailments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • aging-related health conditions → struggle to keep up with the physical demands of raising young children → prone to exhaustion → hinders them from providing quality care for their children

📝 Bài mẫu

Today, an increasing number of individuals in certain countries are opting to have their first child at a later age. This essay will explore the reasons behind this trend and make the argument that the benefits are overshadowed by the drawbacks involved.

The decision to

postpone
having a child can stem from both professional and personal reasons. Regarding the former, many people delay
parenthood
so as to prioritize the
pursuit
of career and
financial stability
. As the cost of living in many places continues to rise and the job market becomes increasingly competitive, some couples feel the need to work more rigorously for longer hours to secure a sufficient income. Such devotion, unfortunately, leaves little space and time for raising children, which partly explains the trend towards later
childbearing
. Another motivation behind this decision is the desire for personal growth and self-fulfillment. Many individuals want to explore the world, pursue higher education, or delve into their passions before settling down and starting a family. For them, these valuable opportunities justify the choice to have children later in life.

Despite the advantages that delayed childbirth brings in terms of career prospects and personal satisfaction, I believe that the downsides might be more significant. One of the most significant disadvantages is the potential decline in

fertility
as a person ages. This can lead to difficulties in
conceiving
, increased risks of complications during pregnancy, and higher chances of
genetic disorders
in the offspring. Another issue worth considering is that older parents may experience
aging-related health conditions
that make them struggle to keep up with the physical demands of raising young children. Such difficulties mean that the parents are prone to exhaustion, which in turn
hinders
them from providing quality care for their children.

In conclusion, delayed parenthood can be attributed to a focus on career success and a preference for more rewarding life experiences. Although these factors highlight the advantages of postponing parenthood, the potential drawbacks, such as fertility issues and the strain on parents' health, make this a mostly negative trend.

(341 words)

📚 Vocabulary

Cùng ôn lại từ vựng trong bài mẫu vừa rồi và học thêm từ vựng trong bài mẫu Writing task 1 IELTS 24/06/2023 Science & Energy cùng ngày nữa nhé!

postpone
/poʊstˈpoʊn/
(verb). hoãn
vocab
parenthood
/ˈpɛrəntˌhʊd/
(noun). làm cha mẹ
vocab
pursuit
/pərˈsut/
(noun). theo đuổi
vocab
financial stability
/fəˈnænʃəl stəˈbɪlɪti/
(noun). ổn định tài chính
vocab
childbearing
/ˈʧaɪldˌbɛrɪŋ/
(noun). sinh con
vocab
personal growth
/ˈpɜrsɪnɪl ɡroʊθ/
(noun). phát triển cá nhân
vocab
fertility
/fərˈtɪləti/
(noun). khả năng sinh sản
vocab
conceive
/kənˈsiːv/
(verb). thụ thai
vocab
genetic disorder
/ʤəˈnɛtɪk dɪˈsɔrdər/
(noun). rối loạn di truyền
vocab
aging-related health condition
/ˈeɪʤɪŋ-rɪˈleɪtɪd hɛlθ kənˈdɪʃən/
(noun). tình trạng sức khỏe liên quan đến lão hóa
vocab
hinder
/ˈhɪndər/
(verb). cản trở
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Họ quyết định hoãn việc bắt đầu một gia đình cho đến khi họ ổn định về tài chính hơn.

=> They decided to

starting a family until they were more financially stable.

 

2 Nhiều cặp vợ chồng háo hức dự đoán những niềm vui và thách thức của việc làm cha mẹ.

=> Many couples eagerly anticipate the joys and challenges of

.

 

3 Ông dành riêng cho việc theo đuổi sự nghiệp thành công trước khi xem xét có con.

=> He dedicated himself to the

of a successful career before considering having children.

 

4 Họ muốn đạt được một mức độ ổn định tài chính nhất định trước khi bắt đầu làm cha mẹ.

=> They wanted to achieve a certain level of

before embarking on parenthood.

 

5 Tuổi trung bình của việc sinh con đã tăng lên trong những năm gần đây.

=> The average age of

has been increasing in recent years.

💡 Gợi ý

pursuit

childbearing

financial stability

postpone

parenthood

Làm quen dạng đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023 dạng Table và mở rộng vốn từ vựng nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

phát triển cá nhân

02.

khả năng sinh sản

03.

thụ thai

04.

rối loạn di truyền

05.

tình trạng sức khỏe liên quan đến lão hóa

06.

cản trở

Tiếp tục luyện với kho bài mẫu tháng 6/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample In some countries today, many people decide to have their first child when they are older. What are the reasons? Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background