Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2023 dạng Table: The graph below shows the average retirement age of males and females in six countries in 2003.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả các quốc gia có tuổi nghỉ hưu cao nhất (Korea, Japan and Italy).

  • Body 2: DOL mô tả độ tuổi nghỉ hưu ở Australia và the United State.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
Korea: the highest retirement ages >< France: the lowest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Males work longer than females.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Countries with the highest retirement age.
Idea 1
Korea led the chart:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • men at 68 years and 8 months.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1.5 years later than females.
Idea 2
Japan and Italy: a similar trend.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • males stood at 67 years and 4 months.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • exceeding females by 7 months.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
Australia and the United States: differed slightly (63 - 65.5 years).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
French
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • men at 57 years and 4 months.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • female at 56 years and 9 months.

📝 Bài mẫu

The table compares the ages at which males and females in six different countries decided to retire in 2003.

Overall,

what is notable from the chart
is that Korea
exhibited
the highest retirement ages for both genders while France had the lowest. In addition, across all countries, males
tended to
work longer than females before retiring.

Regarding countries with the highest retirement age, Korea led the chart, with men retiring at 68 years and 8 months, approximately 1 and a half year later than females. Japan and Italy

shared a similar trend
, as the retirement age of males stood at 67 years and 4 months,
exceeding
that of females by 7 months.

Concerning
Australia and the United States, the figures
differed slightly
,
varying
from 63 years to 65.5 years. Finally, French men usually retired at the age of 57 years and 4 months whereas their female counterparts did so at 56 years and 9 months.

(155 words)

📚 Vocabulary

what is notable from the chart
/wɒt ɪz ˈnəʊtəbᵊl frɒm ðə ʧɑːt/
(noun). điều đáng chú ý từ biểu đồ
vocab
exhibited
/ɪɡˈzɪbɪtɪd/
(verb). cho thấy
vocab
tended to
/ˈtɛndɪd tuː/
(verb). có xu hướng
vocab
shared a similar trend
/ʃeəd ə ˈsɪmɪlə trɛnd/
(verb). có một xu hướng tương tự
vocab
exceeding
/ɪkˈsiːdɪŋ/
(verb). vượt quá
vocab
Concerning
/kənˈsɜːnɪŋ/
(preposition). Liên quan đến
vocab
differed slightly
/ˈdɪfəd ˈslaɪtli/
(verb). hơi khác một chút
vocab
varying
/ˈveəriɪŋ/
(verb). thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Điều đáng chú ý từ biểu đồ là xu hướng tăng nhiệt độ toàn cầu nhất quán trong thập kỷ qua.

-->

is the consistent upward trend in global temperatures over the past decade.

 

2 Thí nghiệm cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng loại thuốc mới có tác động tích cực trong việc giảm triệu chứng ở bệnh nhân.

--> The experiment

clear evidence that the new drug has a positive impact on reducing symptoms in patients.

 

3 Nhân viên trong các lĩnh vực sáng tạo có xu hướng thể hiện mức độ hài lòng với công việc cao hơn so với những người làm trong các ngành cứng nhắc hơn.

--> Employees in creative fields

express a higher level of job satisfaction compared to those in more rigid industries.

 

4 Một số quốc gia trong khu vực có chung xu hướng tăng trưởng kinh tế tương tự trong cùng thời kỳ.

--> Several countries in the region

of economic growth during the same period.

💡 Gợi ý

tended to

exhibited

What is notable from the chart

shared a similar trend

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

vượt xa

02.

Liên quan đến

03.

hơi khác nhau

04.

thay đổi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the average retirement age of males and females in six countries in 2003, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc tương phản

- SV while SV

Ví dụ: Korea exhibited the highest retirement ages for both genders while France had the lowest

- SV whereas SV

Ví dụ: French men usually retired at the age of 57 years and 4 months whereas their female counterparts did so at 56 years and 9 months.

2. Sử dụng đa dạng các transition tools

- In addition: Ngoài ra

-> Dùng để thêm một idea khác

- Regarding + N/V-ing hoặc Concerning + N/V-ing: Liên quan đến

-> Dùng để giới thiệu thông tin mình sắp đề cập đến

- Finally: cuối cùng

-> Dùng khi bạn muốn đưa ra thông tin cuối cùng.

3. Sử dụng đa dạng các từ vựng đưa số liệu cà chỉ xu hướng.

- exhibit: Korea exhibited the highest retirement ages

- tend to: males tended to work longer than females before retiring.

- led: Korea led the chart

- share a similar trend: Japan and Italy shared a similar trend

- differ slightly: the figures differed slightly

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background