Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2024 dạng Map: The plans below show the ground floor of a library in 2001 and how it was developed in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả đặc điểm thư viện năm 2001.

  • Body 2: DOL mô tả những thay đổi của thư viện năm 2009.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Extensive renovations: a more diverse collection + the inclusion of modern facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 2001
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Four main sections: Fiction, History, Self Help, and Newspapers;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tables centrally located;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The librarian’s desk: behind the entrance, adjacent to the stairs.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The changes by 2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The Fiction & History sections: reduced in size + closer to the entrance + left side of the librarian's desk.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children’s Books area: at the backmost part of the library;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The History shelf -> Law, Economics, and Kitchen books;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The Newspapers & Periodicals -> a Films & DVDs section + next to computer area.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Original eight tables -> four longer ones.

📝 Bài mẫu

The maps illustrate significant changes that occurred in the layout of a library’s ground floor between 2001 and 2009. Overall, the library

underwent extensive renovations
, reflecting
a shift
towards a more diverse collection, coupled with the inclusion of modern facilities.

In 2001, the library was organized into four main sections: Fiction at the back, History and Self Help to the left, and Newspapers & Periodicals on the right, with tables centrally

located
for reading and study. The librarian’s desk was
situated
just behind the entrance,
adjacent to
the stairs.

By 2009, the Fiction and History sections had been reduced in size and

relocated
closer to the entrance, on the left side of the librarian's desk. At
the backmost part
of the library, a Children’s Books area was introduced, featuring
a dedicated space for children’s activities
. The former History shelf is now used to accommodate Law, Economics and Kitchen books. Notably, the Newspapers & Periodicals section was
completely removed
and
replaced with
a Films & DVDs section, situated next to a newly added computer area. Throughout these changes, the original eight tables had been replaced by four longer ones.

(188 words)

📚 Vocabulary

undergo extensive renovations
/ˌʌndərˈɡəʊ ɪkˈstɛnsɪv ˌrɛnəˈveɪʃᵊnz/
(verb). trải qua quá trình cải tạo rộng rãi
vocab
a shift
/ə ʃɪft/
(noun). sự thay đổi
vocab
locate
/ləʊˈkeɪt/
(verb). đặt ở
vocab
situate
/ˈsɪʧueɪt/
(verb). nằm ở
vocab
adjacent to
/əˈʤeɪsᵊnt tuː/
(adj). liền kề với
vocab
relocate
/ˌriːləʊˈkeɪt/
(verb). di dời
vocab
the backmost part
/ðə ˈbækməʊst pɑːt/
(noun). phần cuối cùng
vocab
a dedicated space for children’s activities
/ə ˈdɛdɪkeɪtɪd speɪs fɔː ˈʧɪldrənz ækˈtɪvətiz/
(noun). không gian dành riêng cho các hoạt động của trẻ em
vocab
completely remove
/kəmˈpliːtli rɪˈmuːv/
(verb). loại bỏ hoàn toàn
vocab
replace with
/rɪˈpleɪs wɪð/
(verb). thay thế bằng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Tòa nhà cũ sẽ trải qua quá trình cải tạo rộng rãi để hiện đại hóa cơ sở vật chất.

-> The old building will

to modernize its facilities.

 

2 sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của công ty.

-> There has been

in the company's management structure.

 

3 Văn phòng mới đặt ở trung tâm thành phố.

-> The new office is

the city center.

 

4 Khách sạn nằm trên một bãi biển tuyệt đẹp.

-> The hotel is

on a beautiful beachfront.

 

5 Tòa nhà mới nằm liền kề với công viên.

-> The new building is located

the park.

💡 Gợi ý

located in

a shift

situated

adjacent to

undergo extensive renovations

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

di dời

02.

phần cuối cùng

03.

không gian dành riêng cho các hoạt động của trẻ em

04.

loại bỏ hoàn toàn

05.

thay thế bằng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The plans below show the ground floor of a library in 2001 and how it was developed in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background