Art gallery map in Australia in 1950 and now - Đề thi ngày 16/05/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2020 dạng Map:The maps show art gallery in Australia in 1950 and now. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Art gallery map in Australia in 1950 and now - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm một phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để chỉ ra các đặc điểm nổi bật nhất giữa 2 bản đồ

 • Thân bài:

  • Body 1: Ở đoạn này DOL sẽ so sánh 2 biểu đồ để chỉ ra những thay đổi đã được thực hiện.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cũng sẽ nhắc đến những khu vực trong phòng triển lãm hiện vẫn được giữ nguyên

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There have been additions of new art collections, as well as some extra facilities, such as a children art school and toilets.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The courtyard behind the art galleries have been removed in order to make place for these extra amenities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Changes
Idea 1
Addition of two new art selections
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australian Aboriginal Art is directly behind the sculpture
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asian Art is immediate to the right of the entrance
Idea 2
Addition of a children art school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the northwest corner of the room
Idea 3
Addition of a new toilet
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The cafe has been halved in size to make space for the toilet
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Things remained unchanged
Idea 1
The temporary exhibition, the bookshop, sculpture room as well as the Early European and Middle European art rooms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The maps

demonstrate
the changes that an
art gallery
has undergone from the 1950 to the present day. In general, it can be observed that there have been additions of new
art collections
, as well as some
extra facilities
, such as a children art school and toilets. Furthermore, the
courtyard
behind the art galleries have been removed in order to make place for these extra
amenities
.

Firstly, compared to 1950, the art gallery at present contains two new art selections: Australian Aboriginal Art and Asian Art. While the former now

occupy
the position directly behind the sculpture, the latter is
situated
to the immediate right of the entrance, replacing the previous display of Australian art which has been moved to the right corner of the floor. Secondly, there is now a
children art school
, situated in the northwest corner of the room. Additionally, the cafe directly opposite of it has been halved in size, making space for a new washroom.

On the other hand, the positions of the

temporary exhibition
, the bookshop,
sculpture
room as well as the Early European and Middle European art rooms have remained unchanged.

(188 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi những từ vựng sử dụng trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi được trình bày ở bảng dưới đây.

Demonstrate
/ˈdɛmənstreɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Art gallery
/ɑːt ˈgæləri/
(noun). Phòng triển lãm nghệ thuật
vocab
Undergo changes
/ˌʌndəˈgəʊ ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). Có những thay đổi
vocab
Addition of something
/əˈdɪʃ(ə)n ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự thêm vào của một cái gì đó
Art collection
/ɑːt kəˈlɛkʃən/
(noun). Bộ sưu tập nghệ thuật
vocab
Extra facilities
/ˈɛkstrə fəˈsɪlɪtiz/
(noun). Cơ sở vật chất bổ sung
vocab
Children art school
/ˈʧɪldrən ɑːt skuːl/
(noun). Trường nghệ thuật cho trẻ em
vocab
Courtyard
/ˈkɔːtˌjɑːd/
(noun). Sân trong
vocab
Make place/space for something
/meɪk pleɪs/speɪs fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tạo chỗ trống/không gian cho cái gì đó
vocab
Amenity
/əˈmiːnɪti/
(noun). Tiện nghi
vocab
Occupy
/ˈɒkjʊpaɪ/
(verb). Chiếm (chỗ)
vocab
Situate
/ˈsɪtjʊˌeɪt/
(verb). Đặt, xây ở
vocab
To the right of something
/tuː ðə raɪt ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Bên tay phải của cái gì đó
vocab
To be halved in size
/tuː biː hɑːvd ɪn saɪz/
(verb). Bị thu nhỏ đi một nửa
vocab
Temporary exhibition
/ˈtɛmpərəri ˌɛksɪˈbɪʃən/
(noun). Triển lãm tạm thời
vocab
Sculpture
/ˈskʌlpʧə/
(noun). Tượng điêu khắc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Phòng triển lãm nghệ thuật

=>

01.

 

Bộ sưu tập nghệ thuật

=>

02.

 

Cơ sở vật chất bổ sung

=>

03.

 

Trường nghệ thuật cho trẻ em

=> Children

04.

 

Sân trong

=>

05.

 

Tiện nghi (noun)

=>

06.

 

Triển lãm tạm thời

=>

07.

 

Tượng điêu khắc

=>

08.

Exercise 2:

1 Trường cấp 2 của tôi đã có nhiều thay đổi.

=> My elementary school

.

 

2 Việc thêm vào một cái hồ bơi đã làm cho nơi đó được yêu thích nhiều hơn bao giờ hết.

=> The

has made the place more popular than ever.

 

3 Tôi cần sắp xếp bàn của mình lại để có chỗ để một hồ cá mới.

=> I need to reorganize my table

my new fish tank.

 

4 Tôi đã phải đứng vì tất cả các ghế đã có người ngồi rồi (đã bị chiếm).

=> I had to stand because all the seats

.

 

5 Quán cafe đã bị thu nhỏ đi một nửa.

=> The cafe

.

💡 Gợi ý

to make place for

addition of a new swimming pool

has undergone many changes

has been halved in size

were occupied

Ôn luyện từ vựng với đề bài cùng ngày Writing task 2 IELTS ngày 09/05/2020 kèm bài mẫu hay.

Đề thi thật tháng 05/2020 dành cho Writing Task 1.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The maps show art gallery in Australia in 1950 and now." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background