Info about the use of Internet in five countries in Europe in 2000

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2020 dạng Mixed: The charts show the info about the use of Internet in five countries in Europe in 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 - Internet usage in five countries

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả biểu đồ cột

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả biểu đồ tròn

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Swedish people used the Internet the most
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People in the UK spent the most on online shopping
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Bar chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sweden - more than one-third of the population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • UK - one-fifth of the population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany - ranked third with 15%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • France - only 10% of the population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spain - ranked last at 5%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK topped the list, at 87 pounds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sweden came second, at 76 pounds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • German and French spent respectively 46 and 57 pounds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spain came last, at measly 10 pounds

📝 Bài mẫu

The upper chart compares the popularity of

Internet use
among populations in five European countries in 2000 whilst the lower graph gives information on the
average expenditure
on online shopping per person in these countries in the same year.

Looking at the graph from a

general perspective
, Swedish people used the Internet the most whilst people in the UK spent the most on online shopping.

With regards to the first graph, more than one-third of the Swedish population

had access to the Internet
, whereas it was one-fifth in the UK.
Ranked third
was Germany with 15% of their
residents
enjoying using the Internet. Meanwhile,
only one out of ten French people
used the Internet, twice as much as their
Spanish counterparts
.

As for the pie chart, with 87 pounds on average, the UK topped the list to be the country spending the most on online shopping among five surveyed. Corresponding to the significant proportion of Internet users, Swedish people allocated 76 pounds to

virtual shopping
in this year. The German and French spent
respectively
46 and 57 pounds per person on shopping using the Internet, almost 5 to 6 times higher than the figure for Spain.

(198 words)

📚 Vocabulary

Internet use
/ˈɪntərˌnɛt juz/
(noun). Việc sử dụng Internet
vocab
Average expenditure
/ˈævərɪʤ ɪkˈspɛndəʧər/
(noun). Chi tiêu trung bình
vocab
Have access to the Internet
/hæv ˈækˌsɛs tu ði ˈɪntərˌnɛt/
(verb). Có thể truy cập vào Internet
vocab
Ranked third
/ræŋkt θɜrd/
(verb). Xếp hạng 3
vocab
Resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). Cư dân
vocab
Enjoy using the Internet
/ɛnˈʤɔɪ ˈjuzɪŋ ði ˈɪntərˌnɛt/
(verb). Thích dùng Internet
vocab
One out of ten French people
/wʌn aʊt ʌv tɛn frɛnʧ ˈpipəl/
(noun). Cứ 10 người Pháp thì có 1 người
vocab
Spanish counterpart
/ˈspænɪʃ ˈkaʊntərˌpɑrt/
(noun). Người Tây Ban Nha (đối tượng được so sánh)
vocab
Correspond to something
/ˌkɔrəˈspɑndɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tương ứng với cái gì đó
Allocate ... to ...
/ˈæləˌkeɪt ... tu .../
(verb). Dùng ... cho ...
vocab
Virtual shopping
/ˈvɜrʧuəl ˈʃɑpɪŋ/
(noun). Mua sắm trực tuyến
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Việc sử dụng Internet

=> Internet

01.

 

Chi tiêu trung bình

=>

02.

 

Cư dân

=>

03.

 

Đối tượng được so sánh

=>

04.

 

Mua sắm trực tuyến

=>

05.
shopping

Exercise 2:

1 Đường truyền sao vậy? Tôi không vào được Internet.

=> What's wrong with the connection? I don't

.

 

2 Cô ấy xếp hạng 3 trong cuộc thi.

=> She

in the competition.

 

3 Không phải ai cũng thích dùng Internet.

=> Not everyone

.

 

4 Cứ 10 người Pháp thì chỉ có 1 người dùng Internet.

=> Only

people used the Internet

 

5 Tôi nghĩ bạn nên dành công sức cho việc học thay vì chơi game.

=> I think it's better that you

instead of video games.

 

6 2 bữa ăn lần lượt tốn của chúng tôi £50 và £80.

=> The two meals cost us £50 and £80,

.

💡 Gợi ý

was ranked third

Spanish counterparts

allocate your effort to your study

have access to the Internet

enjoys using the Internet

one out of ten French

respectively

Đề thi hay tháng 05/2020 được chọn lọc.

Theo dõi Dol để đón xem một số bài Writing IELTS mẫu chất lượng khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample " The charts show the info about the use of Internet in five countries in Europe in 2000. " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background