What people who live in London think of the city - Đề thi ngày 15/08/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/08/2020 dạng Bar chart: The bar charts and line graph below show the results of a survey conducted over a three-year period to discover what people who live in London think of the city. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

What people who live in London think of the city - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu của năm đầu tiên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả xu hướng thay đổi của số liệu sau 3 năm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Londoners favoured the variety of shops the most
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The variety of shops together with job opportunities, mixture of people and nightlife became less desirable over the time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The remaining categories experienced a reverse trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In year 1
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 45% of Londoners cherished a variety of shops
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed by job opportunities (38%) and mixture of people (36%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 25% of surveyed people enjoyed nightlife in the city
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 23% thought museums and art galleries and transport were the best thing
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Over a three-year period
Idea 1
The figure for the city’s range of shops, job opportunities or nightlife experienced declines
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reached a low of 43%, 35% and 22%, respectively
Idea 2
More London residents said that museums and art galleries and transport were their favourite aspects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Accounted for 26% and 25% in turn

📝 Bài mẫu

The bar chart

delineates
the
outcomes of a survey
regarding
how satisfied people residing in London with
various aspects
of the city in three years.

Looking at the graph from an overall perspective, it is readily apparent that

Londoners
favoured
the variety of shops
the most. However, this feature, together with
job opportunities
,
mixture of people
and
nightlife
became less desirable over the time, whilst the reverse trend was true for museums and art galleries and transport.

In year 1, 45% of Londoners cherished a variety of shops in their city, heading the list of six categories. This was followed by job opportunities (38%) and mixture of people (36%). 25% of surveyed people agreed that they enjoyed nightlife in the city, whereas

approximately
23% thought museums and art galleries and transport were the best thing in London.

Over a three-year period, fewer and fewer Londoners had a penchant for the city’s range of shops, job opportunities or nightlife with the figures dropping to a low of 43%, 35% and 22% respectively. Mixture of people also

witnessed a negligible decline of 1%
. Meanwhile, more London residents said that museums and art galleries and transport were their favourite aspects, accounting for 26% and 25% in turn in year 3.

(208 words)

📚 Vocabulary

Delineate
/dɪˈlɪniˌeɪt/
(verb). Trình bày, cho thấy
Regarding
/rəˈgɑrdɪŋ/
(preposition). Về vấn đề gì đó
Reside in London
/rɪˈzaɪd ɪn ˈlʌndən/
(verb). Sống ở London
vocab
Various aspects
/ˈvɛriəs ˈæˌspɛkts/
(noun). Nhiều khía cạnh khác nhau
Londoners
/ˈlʌndənərz/
(noun). Người London
vocab
The variety of shops
/ˈfāvər ðə vəˈraɪəti ʌv ʃɑps/
(verb). Đa dạng các cửa hàng
vocab
Job opportunities
/ʤɑb ˌɑpərˈtunətiz/
(noun). Cơ hội nghề nghiệp
vocab
Mixture of people
/ˈmɪksʧər ʌv ˈpipəl/
(noun). Sự đa dạng nhiều kiểu người
vocab
Nightlife
/ˈnaɪtˌlaɪf/
(noun). Cuộc sống về đêm
vocab
The reverse trend
/ðə rɪˈvɜrs trɛnd/
(noun). Xu hướng đối lập
vocab
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
Have a penchant for something
/hæv ə ˈpɛnʧənt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab
Drop to a low of 43%
/drɑp tu ə loʊ ʌv 43%/
(verb). Giảm xuống một mức thấp ở 43%
vocab
Witness a negligible decline of 1%
/ˈwɪtnəs ə ˈnɛgləʤəbəl dɪˈklaɪn ʌv 1%/
(verb). GIảm nhẹ 1%
vocab
Account for 26%
/əˈkaʊnt fɔr 26%/
(verb). Chiếm 26%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chiếm 26%

=>

01.
t for 26%

 

GIảm nhẹ 1%

=> Witness a

02.
decline of 1%

 

Giảm xuống một mức thấp ở 43%

=> Drop to a

03.
of 43%

 

Thích cái gì đó

=> Have a

04.
for something

 

Xấp xỉ

=>

05.

 

Dẫn đầu danh sách

=>

06.
the list

Exercise 2:

1 Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy về vấn đề này.

=> I will be speaking to her later today

.

 

2 Cô ấy đã sống ở London từ lúc mới sinh ra rồi.

=> She has

since she was born.

 

3 Bạn phải cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề.

=> You need to put

of the problem into consideration.

 

4 Có rất ít người London dùng Internet thường xuyên.

=> Very few

use the Internet frequently.

 

5 đa dạng các cửa hàng trên con đường đó.

=> There were

on the street.

 

6 Nhiều người chọn sinh sống ở TPHCM bởi vì nơi đây mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp.

=> Many people choose to reside in HCMC because this place offers numerous

.

 

7 Thành phố nổi tiếng vì là nơi có nhiều kiểu người sinh sống.

=> The city is well-known for its

.

 

8 Cuộc sống về đêm ở TPHCM là thứ mà bạn nên trải nghiệm.

=>

in HCMC is something that you should experience.

💡 Gợi ý

Londoners

resided in London

a variety of shops

Nightlife

various aspects

regarding the matter

job opportunities

mixture of people

Chọn lọc đề thi hay tháng 08/2020.

Đón xem những bài mẫu Writing Task 1 mới nhất trên website DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar charts and line graph below show the results of a survey conducted over a three-year period to discover what people who live in London think of the city." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background