The ground floor plan of a university department in 2000 and 2015

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/08/2020 dạng Map: The maps below show changes to the ground floor plan of a university department in 2000 and 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The ground floor plan of a university department - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm 1 phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn chung về những thay đổi

 • Thân bài: DOL sẽ đi vào chi tiết, mô tả cụ thể các thay đổi đã được thực hiện đối với tòa nhà và khu vực xung quanh nó

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There has been more seminar rooms added to the main building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
New facilities have also been constructed in the area.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details of the changes
Idea 1
Main apartment building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were 5 seminar rooms by 2015, compared to only three rooms back in 2000
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The library has been moved to make space for an expanded office
Idea 2
A new building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Built in the place of the grassland
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contain an IT centre and a library
Idea 3
A new car park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Installed south of the main building

📝 Bài mẫu

The maps highlight the

alterations made to the ground floor
of a university department in 2000 and 2015. Generally, it can be observed that there has been more
seminar rooms
added to the main building, while new facilities have also been constructed in the area.

The main apartment building in 2000 contained three seminar rooms, a library and an office. However, there were 5 seminar rooms by 2015, while the library has been moved in order to

make space for an expanded office
. Additionally,
grassland
east of the building had now been gotten rid of, with a new building in its place, containing an
IT centre
and a library
connected by a corridor
. Lastly, the main building in 2015 has
had a new car park installed
in its southern direction, located right next to the main street. Meanwhile, the street as well as the
main entrance
to the department
remained unchanged
.

(151 words)

📚 Vocabulary

Alterations made to the ground floor
/ˌɔːltəˈreɪʃ(ə)nz meɪd tuː ðə graʊnd flɔː/
(noun). Những thay đổi đối với tầng trệt
Seminar rooms
/ˈsɛmɪnɑː ruːmz/
(noun). Phòng hội nghị chuyên đề
vocab
Add something to something
/æd sʌmθɪŋ tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thêm vào cái gì đó
To be constructed
/tuː biː kənˈstrʌktɪd/
(verb). Được xây dựng
vocab
To be moved
/tuː biː muːvd/
(verb). Được chuyển đi
vocab
To make space for an expanded office
/tuː meɪk speɪs fɔːr ən ɪksˈpændɪd ˈɒfɪs/
(verb). Chừa chỗ để mở rộng văn phòng
Grassland
/ˈgrɑːslænd/
(noun). Bãi cỏ
vocab
To get rid of
/tuː gɛt rɪd ɒv/
(verb). Loại bỏ
vocab
IT centre
/ɪt ˈsɛntə/
(noun). Trung tâm tin học
vocab
To be connected by a corridor
/tuː biː kəˈnɛktɪd baɪ ə ˈkɒrɪdɔː/
(verb). Được kết nối bằng một hành hang
vocab
Have a car park installed
/hæv ə kɑː pɑːk ɪnˈstɔːld/
(verb). Xây một bãi giữ xe
vocab
Main entrance
/meɪn ˈɛntrəns/
(noun). Lối vào chính
vocab
Remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). Vẫn không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Lối vào chính

=>

01.

 

Trung tâm tin học

=>

02.

 

Bãi cỏ

=>

03.

 

Phòng hội nghị chuyên đề

=>

04.
rooms

 

Những thay đổi đối với tầng trệt

=>

05.
made to the ground floor

Exercise 2:

1 Một tòa nhà nhỏ hơn đã được xây dựng bên cạnh tòa nhà chính.

=> A smaller building

to the side of the main one.

 

2 Thư viện đã được chuyển sang một tòa nhà khác.

=> The libary

another building

 

3 Thư viện được chuyển đi để có chỗ mở rộng văn phòng.

=> The library was moved to

an expanded office.

 

4 Việc loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực là rất quan trọng.

=> It's important that we

negative thoughts.

 

5 Hai căn phòng được kết nối bởi một hành lang.

=> The two rooms

a corridor

 

6 Khách sạn vừa mới xây một bãi giữ xe.

=> The hotel has just

.

 

7 Lối vào chính của phòng ban vẫn không thay đổi.

=> The main entrance to the department has

.

💡 Gợi ý

are connected by

get rid of

has been moved to

remained unchanged

make space for

has been constructed

had a new car park installed

Bài mẫu hay tháng 08/2020.

Bấm vào trang Bài mẫu IELTS Writing để xem thêm các bài viết Writing IELTS Task 1 mẫu khác do Dol biên soạn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The maps below show changes to the ground floor plan of a university department in 2000 and 2015" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background