Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/11/2021 kèm bài mẫu

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/11/2021: The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 1920 – 2000.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/11/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu từ năm 1920 đến năm 1945

 • Body 2: Mô tả số liệu từ năm 1945 đến năm 2000

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Both figures fluctuated dramatically >< they displayed a downward trend throughout the studied period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1920 - 1945
Idea 1
1920: the birth rates of China and the USA started at a relatively similar position
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Over the next 15-year period: both figures varied considerably
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
1945 - 2000
Idea 1
A remarkable rebound: China hitting a peak of 20 and the USA following at 15
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Between 1955 and 2000: the birth rate of China took a plunge to 2 while that of the USA declined gradually to 7 by the end of the century
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph displays the difference in

birth rates
between China and the USA from 1920 to 2000.

Overall, it is clear that even though both figures

fluctuated
dramatically, they displayed
a downward trend
throughout the studied period.

In particular, the birth rates of China and the USA started at a relatively similar position of around 10 in 1920. Both figures varied considerably over the next 15-year period before dropping

sharply
during the 1940 to 1945 period with China
bottoming out
at 5 and the USA at around 7.

The next 5 years witnessed a remarkable

rebound
with China
hitting a peak
of 20 and the USA following at 15. These numbers are four times and two times, respectively, greater than the lowest figures from both countries. However, between 1955 and 2000, the birth rate of China
took a plunge
to 2 while that of the USA declined gradually to 7 by the end of the century.

(157 words)

📚 Vocabulary

birth rate
/bɜːθ reɪt/
(noun). tỉ lệ sinh
vocab
to fluctuate
/tuː ˈflʌktjʊeɪt/
(verb). dao động
vocab
a downward trend
/ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). xu hướng giảm
vocab
to hit a peak
/tuː hɪt ə piːk/
(verb). đạt đến đỉnh cao
vocab
sharply
/ˈʃɑːpli/
(adv). [một cách] rõ nét, [một cách] sắc nét
vocab
to bottom out
/tuː ˈbɒtəm aʊt/
(verb). chạm đáy
vocab
rebound
/rɪˈbaʊnd/
(noun). bật trở lại, nẩy trở lại, phục hồi
vocab
to take a plunge
/tuː teɪk ə plʌnʤ/
(verb). lao vào, lao xuống
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Tổng tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng giảm và đã đạt mức trên 3%.

=> The total unemployment rate is on

and has reached the upper 3 % level.

 

2 Doanh số bán máy in và phần mềm cũng đạt mức cao nhất.

=> Printer and software sales also

.

 

3 Cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á bắt đầu từ năm 1997 và chạm đáy vào năm 2000.

=> Asia economic crisis started in 1997 and

in 2000.

 

4 Từ năm 1955 đến năm 2000, tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm xuống còn 2 trong khi của Mỹ giảm dần xuống 7 vào cuối thế kỷ này.

=> Between 1955 and 2000, the birth rate of China

to 2 while that of the USA declined gradually to 7 by the end of the century.

💡 Gợi ý

took a plunge

a downward trend

hit a peak

bottom out

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Dao động

02.

Rõ nét, sắc nét

03.

Tỉ lệ sinh

04.

Bật trở lại, nẩy trở lại, phục hồi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 1920 – 2000. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background