Number of international students from different resource countries in Canada and the USA

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 27/11/2021: The two tables below show the number of international students from different resource countries in Canada and the USA in two school years.

🚀 Đề bài

International in Canada and the USA - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu du học sinh tại Canada

 • Body 1: Mô tả số liệu du học sinh tại USA

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The number of foreign students in America decreased, the figures for Canada had a reverse pattern
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The total number of overseas students in the USA outnumbered that of Canada
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Canada
Idea 1
In the two-year period, the number of international students in Canada sharply increased by 17%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The surge of Chinese students, whose figures rose exponentially by 45%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Indian students: a leap of 35% from 2,100 to over 2,800 over the same period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The USA
Idea 1
There was a minimal decrease of 2% in the number of overseas students
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The figures of Indian students recorded a sharp fall of 9%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The number of students from China and Canada saw a mild growth of 6% and 7%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
America remained more popular to international students than Canada
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The provided table illustrates the number of

international students
in Canada and the USA by their resource countries between 2002 and 2004.

Overall, while the number of foreign students in America had

a mild downward trend
, the figures for Canada had a
reverse
pattern. Nevertheless, the total number of overseas students in the USA
outnumbered
that of Canada.

In terms of international students in Canada, in the two-year period, the figures sharply increased by 17%, from around 60,000 to 70,004. Most of this change is driven by the

surge
of Chinese students, whose figures rose
exponentially
by 45%, reaching almost 8,000 in 2004. Indian students also chose to study in Canada more, with a
leap
of 35% from 2,100 to over 2,800 over the same period. While the number of American students witnessed only a mild growth of 9%, its figure was still
twofold
that of India.

On the other hand, there was

a minimal decrease
of 2% in the number of overseas students in the United States from 2002 to 2004. While the figures of Indian students recorded a sharp fall of 9%, from 200,000 to around 180,000, the number of students from China and Canada saw a mild growth of 6% and 7%, respectively. However, despite the drop, America remained more popular with international students than Canada, whose total number of overseas students was only one-eighth of that of the USA.

(235 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm các từ vựng hay xuất hiện trong bài IELTS Writing Task 1 sample vừa rồi.

international student
/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈstjuːdənt/
(noun). du học sinh
vocab
a mild downward trend
/ə maɪld ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). xu hướng giảm nhẹ
vocab
reverse
/rɪˈvɜːs/
(adj). đảo ngược
vocab
outnumber
/aʊtˈnʌmbə/
(verb). đông hơn, nhiều hơn
vocab
surge
/sɜːʤ/
(noun). dâng trào, gia tăng đột ngột
vocab
exponentially
/ˌɛkspəˈnɛnʃ(ə)li/
(adv). nhanh chóng
vocab
leap
/liːp/
(noun). nhảy vọt
vocab
twofold
/ˈtuːfəʊld/
(adj). gấp đôi
vocab
a minimal decrease
/ə ˈmɪnɪml ˈdiːkriːs/
(noun). giảm nhẹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng làm 2 bài tập dưới đây để ôn lại từ vựng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Hiện tại tôi đang là du học sinh tại Graduate School of Int'l Studies, Korea University, Seoul, Korea.

=> Currently I am an

at Graduate School of Int'l Studies, Korea University, Seoul, Korea.

 

2 Số lượng sinh viên nước ngoài ở Mỹ có xu hướng giảm nhẹ.

=> The number of foreign students in America had a mild

.

 

3 Số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ giảm nhẹ khoảng 2% từ năm 2002 đến năm 2004.

=> There was a

decrease of 2% in the number of overseas students in the United States from 2002 to 2004.

 

4 Giá các mặt hàng đá Trung Quốc tăng nhanh chóng.

=> The prices of Chinese stone products are increasing

.

💡 Gợi ý

exponentially

minimal

international student

downward trend

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Đảo ngược

02.

Đông hơn, nhiều hơn

03.

Nhảy vọt

04.

Gấp đôi

Tham khảo đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 27/11/2021 ngay nhé!

Đề thi chọn lọc Task 1 tháng 11/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The two tables below show the number of international students from different resource countries in Canada and the USA in two school years. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background