Airline ticket prices on one airline between Sydney and Melbourne, Australia - IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/08/2021 dạng Bar chart: The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Airline ticket prices on one airline between Sydney and Melbourne, Australia - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: DOL mô tả biểu đồ thứ nhất (Sydney to Melbourne)

  • Body 2: DOL mô tả biểu đồ thứ hai (Melbourne to Sydney)

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The price did not differ significantly between the two cities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Tickets were more expensive on the weekends
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Sydney to Melbourne
Idea 1
Changes in price
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ticket's cost on Monday witnessed a sharp drop
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ticket's cost on other days remained stable
Idea 2
Price comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Passengers pay the most on Friday
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Passengers pay the least on Tues and Wed
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Melbourne to Sydney
Idea 1
Changes in price
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ticket's cost on Friday dropped significantly from 80 to 60 dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mondays and Saturdays’ ticket prices also experienced a fall of 20 and 10 dollars, respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Prices on other days remained stable

📝 Bài mẫu

The given charts highlight the differences between the cost of one airline’s tickets between Sydney and Melbourne in two weeks in 2013.

By and large
, the price did not
differ significantly
between the two cities and people generally had to pay more for tickets on the weekends than on weekdays.

From Sydney to Melbourne, the ticket's cost on Monday

witnessed a sharp drop
from 80 dollars in the first week to 50 dollars in the second week. However, from Tuesday to Sunday, there was no
discrepancy
. Additionally, except for Mondays, people had to pay the most for air tickets on Fridays, at 75 dollars, and the least on Tuesdays and Wednesdays, at merely 35 dollars.

Regarding flights from Melbourne to Sydney,

a mildly similar pattern
could be observed. In both weeks, air tickets cost the most on Fridays. However, Fridays’ prices
recorded a sharp decrease
from 80 dollars to 60 dollars over the period. There was
a downward trend
on Mondays and Saturdays’ ticket prices, which
experienced a fall
of 20 dollars and 10 dollars, respectively. In terms of the rest of the week, the cost
remained stable
.

(188 words)

📚 Vocabulary

By and large
/baɪ ænd lɑrʤ/
(adv). Nhìn chung
To differ significantly
/tu ˈdɪfər sɪgˈnɪfɪkəntli/
(verb). Khác nhau rất nhiều
vocab
To witness a sharp drop
/tu ˈwɪtnəs ə ʃɑrp drɑp/
(verb). Giảm mạnh
vocab
Discrepancy
/dɪˈskrɛpənsi/
(noun). Sự khác biệt
vocab
A mildly similar pattern
/ə ˈmaɪldli ˈsɪmələr ˈpætərn/
(noun). Xu hướng tương đối giống nhau
vocab
To record a sharp decrease
/tu ˈrɛkərd ə ʃɑrp ˈdiˌkris/
(verb). Ghi nhận một đợt giảm mạnh
vocab
A downward trend
/ə ˈdaʊnwərd trɛnd/
(noun). Xu hướng giảm xuống
vocab
To experience a fall
/tu ɪkˈspɪriəns ə fɔl/
(verb). Giảm xuống
vocab
To remain stable
/tu rɪˈmeɪn ˈsteɪbəl/
(verb). Duy trì ổn định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 1 nhé!

By and large =

 

To differ significantly = To witness

 

To witness a sharp drop = To

 

To share a similar pattern = To

 

To remain unchanged = To

💡 Gợi ý

record a sharp decrease

Overall

a marked discrepancy

experience a similar trend

remain stable

Đừng quên tham khảo thêm những bài IELTS Writing samples cực kỳ chất lượng khác trên dol.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background