Amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 22/03/2022: The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010. (Figures are in millions of dollars). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The table shows the amount of money given to developing countries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của USA, EU và những nước khác

 • Body 2: Mô tả số liệu tổng

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The amount of money donated saw an upward trend during the whole period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While the USA was the biggest contributor, the EU and other nations gave almost similar small amounts in 5 years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Financial funds from America, European and other countries
Idea 1
In 2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The money from America given to developing countries was 9,8 million dollars; that from European and other nations was 3,1 and 2,8 million dollars
Idea 2
The next two years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This figure from all regions increased steadily before experiencing a slight drop of about 0,3 million in 2009 and rose again in 2010.
Idea 3
The total donations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Grew from 15,7 to 28,1 million, except for a decline of 0,9 million USD in 2009
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The total amount of money allocated for developing countries
Idea 1
The USA still took the lead - 5 times higher than the EU and other regions, 4,1, and 3,7 million dollars in specific
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table illustrates the

financial funds
that America, European and other countries
allocated
to developing ones from 2006 to 2010.

Overall, it is clear that the amount of money

donated
saw an upward trend
during the whole period. And while the USA was the biggest contributor, the EU and other nations gave almost similar small amounts in 5 years.

In 2006, the money from America given to developing countries was 9,8 million dollars, whereas that from European and other nations was 3,1 and 2,8 million dollars, respectively. In the next two years, this figure from all regions increased

steadily
before experiencing a slight drop of about 0,3 million in 2009 and rose again in 2010. The same trend can be observed in the total donations of all countries, which grew from 15,7 to 28,1 million,
except
for a
decline
of 0,9 million USD in 2009.

At the end of the period, the USA still took the lead in the total financial aid allotted for developing countries with 20,3 million dollars, which was 5 times higher than the EU and other regions, 4,1, and 3,7 million dollars in specific.

(188 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo nghĩa các từ được sử dụng trong bài viết mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

financial fund
/faɪˈnænʃəl fʌnd/
(noun). quỹ tài chính
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
to donate
/tuː dəʊˈneɪt/
(verb). tài trợ
vocab
to see an upward trend
/tuː siː ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). có xu hướng đi lên
vocab
except
/ɪkˈsɛpt/
(preposition). ngoại trừ
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(noun). giảm
vocab
steadily
/ˈstɛdɪli/
(adv). đều đặn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Các quỹ tài chính là các quỹ tương hỗ cổ phiếu hoặc quỹ giao dịch hối đoái (ETF) đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu tài chính.

=>

are stock mutual funds or exchange-traded funds (ETFs) that invest primarily in financial stocks.

 

2 Chính quyền địa phương nghiên cứu cách phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

=> Local authorities have to learn to

resources efficiently.

 

3 Vui lòng ký vào mẫu đơn này nếu bạn muốn hiến tạng của mình khi bạn qua đời.

=> Please sign this form if you would like to

your organs when you die.

 

4 Các cửa hàng sẽ mở cửa hàng ngày trừ Chủ Nhật.

=> The stores will be open daily

for Sundays.

💡 Gợi ý

financial funds

allocate

except

donate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Xu hướng đi lên

02.

Đều đặn

03.

Giảm

04.

Quỹ tài chính

Các đề bài hay nhất tháng 03/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010. (Figures are in millions of dollars)" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background