The graph below shows the price of bananas in four countries between 1994 and 2004

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/03/2022: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The graph below shows the price of bananas in four countries between 1994 and 2004 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Japan và USA

 • Body 2: Mô tả số liệu của France và German

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The prices of bananas were the highest in Japan and the lowest in America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Bananas’ costs in all the countries fluctuated wildly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Japan & USA
Idea 1
Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • starting at $1.80/kg in 1994 => hit a peak of $2.80 in the next year => dropping to $2.0 in 1996
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • oscillated and hit a bottom of around $1.50 in 2001 - followed by a rebound to $2.10 one year later, when the cost rose exponentially to $2.50 at the end of the period
Idea 2
USA
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • remained stable at around $1.10 throughout the ten years after an increase from $0.70 in 1994.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
France & German
Idea 1
France
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • stabilized until 1997 => from 1997 to 2004, dramatic fluctuations - more expensive than Japan in 2001 at $1.60 and the lowest of all countries in 2003 at $1.00
Idea 2
German
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • saw a plunge to $1.20 in 1996 => from 1997 to 2004, dramatic fluctuations => in the end, bananas cost roughly the same as they did 10 years prior

📝 Bài mẫu

The given line graph compares how much bananas cost in 4 different countries: Japan, France, Germany, and the USA from 1994 to 2004.

Overall, the prices of bananas were the highest in Japan and the lowest in America. Furthermore,

except for
the USA, bananas’ costs in all the countries
fluctuated wildly
over the ten-year period, with France and Germany following a relatively similar trend.

Regarding Japan, starting at $1.80/kg in 1994, the price

hit a peak
of $2.80 in the next year, before dropping to $2.0 in 1996. From this year
onwards
to 2000, bananas’ cost
oscillated
between $1.90 and $2.20 and hit a bottom of around $1.50 in 2001. This was followed by a
rebound
to $2.10 one year later, when the cost rose
exponentially
to $2.50 at the end of the period. The price of bananas in America
remained stable
at  around $1.10 throughout the ten years after an increase from $0.70 in 1994.

Both France and Germany started at $1.60 and $1.40, respectively, but while France’s price stabilized until 1997, Germany’s cost saw a plunge to $1.20 in 1996. From 1997 to 2004, the two countries’ costs experienced dramatic fluctuations, especially in France, where the price was more expensive than Japan in 2001 at $1.60 and the lowest of all countries in 2003 at $1.00. However, in the end, bananas cost roughly the same as they did 10 years prior in both countries.

(237 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi danh sách các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi.

except for
/ɪkˈsɛpt fɔː/
(preposition). ngoại trừ
vocab
to fluctuate wildly
/tuː ˈflʌktjʊeɪt ˈwaɪldli/
(verb). dao động dữ dội
vocab
to hit a peak
/tuː hɪt ə piːk/
(verb). đạt đến đỉnh cao
vocab
to oscillate
/tuː ˈɒsɪleɪt/
(verb). dao động
vocab
onward
/ˈɒnwəd/
(adv). về phía trước
vocab
rebound
/rɪˈbaʊnd/
(noun). bật trở lại
vocab
exponentially
/ˌɛkspəˈnɛnʃ(ə)li/
(adv). theo hàm mũ
vocab
to remain stable
/tuː rɪˈmeɪn ˈsteɪbl/
(verb). giữ ổn định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Mọi người đều đến muộn, ngoại trừ Richard.

=> Everyone was late,

Richard.

 

2 Ngoại trừ Hoa Kỳ, giá chuối ở tất cả các quốc gia dao động mạnh trong khoảng thời gian mười năm.

=> Except for the USA, bananas’ costs in all the countries

wildly over the ten-year period.

 

3 Doanh số bán máy in và phần mềm cũng đạt đến đỉnh cao.

=> Printer and software sales also

.

 

4 Các đoàn quân tiếp tục tiến về phía trước.

=> The troops kept moving

.

💡 Gợi ý

fluctuated

except for

hit a peak

onward

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Dao động

02.

Bật trở lại

03.

Theo hàm mũ

04.

Giữ ổn định

Ôn tập nhiều từ vựng qua IELTS Writing Task 2 Sample ngày 06/03/2022 này nhé!

Đề thi writing task 1 chọn lọc tháng 03/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background