Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/01/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/01/2024 dạng Line graph: The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/01/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của mức độ sản xuất các nhiên liệu chính vào năm 1981.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng của nó đến năm 2000.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Petroleum and natural gas: an upward shift;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Coal: the opposite direction;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Petroleum: the highest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1981 - Data
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Petroleum: the dominant category (90 energy units) >>> be followed by coal (80 energy units) >>> double natural gas.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Petroleum: fluctuated with an upward trend >>> ending at 140 million units >>> still ranking first.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Natural gas: increase (initial decade) >>> surging to 100 energy units >>> overtaking coal as the second.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Coal: downward >>> hit a low (35 energy units) in 2000.

📝 Bài mẫu

The line graph compares the manufacturing level of 3 primary kinds of fuel in the UK from 1981 to 2000.

Overall, while the production of petroleum and natural gas

witnessed an upward shift
, that of coal
took the opposite direction
. Among the three, petroleum had the highest production throughout the entire period.

In 1981, petroleum

emerged as the dominant category
, with around 90 energy units produced. This was followed by coal, at 80 energy units, double the figure for natural gas.

Thereafter, the level of petroleum production fluctuated with

an upward trend
, ending the period with 140 million units and still ranking first. Meanwhile, natural gas production
saw a slight increase
in the initial decade before
surging to
100 energy units,
overtaking
coal as the second most prevalent fuel. Conversely, the trend for coal was generally
downward
, as its figure
hit a low
of approximately 35 energy units in 2000.

(150 words)

📚 Vocabulary

witness an upward shift
/ˈwɪtnəst ən ˈʌpwəd ʃɪft/
(verb). chứng kiến một sự thay đổi theo hướng đi lên
vocab
take the opposite direction
/tʊk ði ˈɒpəzɪt daɪˈrɛkʃᵊn/
(verb). đi theo hướng ngược lại
vocab
emerge as the dominant category
/ɪˈmɜːʤd æz ðə ˈdɒmɪnənt ˈkætəɡᵊri/
(verb). trở thành một loại hàng hóa chiếm vị trí hàng đầu
vocab
an upward trend
/ən ˈʌpwəd trɛnd/
(noun). một xu hướng tăng
vocab
see a slight increase
/sɔː ə slaɪt ˈɪnkriːs/
(verb). có một sự tăng nhẹ
vocab
surge to
/ˈsɜːʤɪŋ tuː/
(verb). tăng vọt
vocab
overtake
/ˌəʊvəˈteɪkɪŋ/
(verb). vượt qua
vocab
downward
/ˈdaʊnwəd/
(adj). đi xuống
vocab
hit a low
/hɪt ə ləʊ/
(verb). đạt mức thấp nhất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Thị trường chứng khoán chứng kiến một sự thay đổi theo hướng đi lên sau khi những thông tin kinh tế tích cực được công bố.

--> The stock market

after the positive economic news was announced.

 

2 Thay vì đầu tư vào những dự án mạo hiểm đầy rủi ro, anh quyết định đi theo hướng ngược lại và đầu tư tiền vào trái phiếu ổn định.

--> Instead of investing in risky ventures, he decided to

and put his money into stable bonds.

 

3 Theo thời gian, điện thoại thông minh đã trở thành một loại hàng hóa chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường thiết bị di động.

--> Over time, smartphones have

in the mobile device market.

 

4 Giá nhà ở khu vực đô thị có một xu hướng tăng trong vài năm qua.

--> There has been

in housing prices in the metropolitan area over the past few years.

 

5 Bất chấp những thách thức kinh tế, lợi nhuận hàng quý của công ty vẫn có một sự tăng nhẹ.

--> Despite the economic challenges, the company

in its quarterly profits.

💡 Gợi ý

an upward trend

witnessed an upward shift

saw a slight increase

take the opposite direction

emerged as the dominant category

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

tăng vọt

02.

vượt qua

03.

đi xuống

04.

đạt mức thấp nhất

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản

- While SV, SV

Ví dụ: While the production of petroleum and natural gas witnessed an upward shift, that of coal took the opposite direction.

- SV. Conversely, SV

Ví dụ: natural gas production saw a slight increase in the initial decade [...]. Conversely, the trend for coal was generally downward, as its figure hit a low of approximately 35 energy units in 2000.

2. Dùng câu phức với "before" và mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: Meanwhile, natural gas production saw a slight increase in the initial decade before surging to 100 energy units, overtaking coal as the second most prevalent fuel.

Phân tích:

- Cấu trúc với "before": SV before V-ing (dùng để diễn tả một xu hướng xảy ra trước một xu hướng khác.

- Cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which V -> SV, V-ing

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background