Consumption of fish and different kinds of meat in a European country

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2020: The graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2020 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 1979

 • Body 3: Mô tả số liệu những năm sau đó

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
fish was not favored by people living in the country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
while the consumption of chicken increased sharply, that of beef, lamb, and fish experienced a downward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1979
Idea 1
one person in the country consumed approximately 150g of beef and lamb every week = triple the figure for fish
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the consumption of chicken per head took the leading position of 220g on a weekly basis
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Throughout the period
Idea 1
the consumption of beef and lamb dropped to only 100g and 60g per person per week
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
whereas people tended to eat more chicken >< the weekly consumption of fish per head remained roughly the same
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given graph illustrates data on the amount of chicken, beef, lamb and fish that citizens in a country in Europe consumed from 1979 to 2004.

Overall, it can be seen that fish was not

favored
by people living in the country. In addition, while the
consumption
of chicken
increased sharply
, that of beef, lamb, and fish
experienced a downward trend
during the time frame.

In 1979, one person in the country consumed approximately 150g of beef and lamb every week, which was

triple
the figure for fish. The consumption of chicken
per head
took the leading position
of 220g
on a weekly basis
.

During the period, the consumption of beef and lamb dropped to only 100g and 60g per person per week, respectively. And whereas people tended to eat more chicken, which was shown by 250g/person/week in 2004, the weekly consumption of fish per head remained roughly the same at 50g.

(152 words)

📚 Vocabulary

to favor
/tuː ˈfeɪvə/
(verb). thích, ủng hộ
vocab
consumption
/kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). sự tiêu thụ
vocab
to increase sharply
/tuː ˈɪnkriːs ˈʃɑːpli/
(verb). tăng mạnh
vocab
to experience a downward trend
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(verb). giảm
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(adj). gấp ba
vocab
per head
/pɜː hɛd/
(adv). bình quân đầu người
vocab
on a weekly basis
/ɒn ə ˈwiːkli ˈbeɪsɪs/
(adv). hàng tuần
vocab
to take the leading position
/tuː teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(verb). lên vị trí dẫn đầu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Cha cô ủng hộ ý tưởng cho cô vào trường luật.

=> Her father

the idea of her going to law school.

 

2 Chúng tôi đã đo mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

=> We have measured the car's fuel

.

 

3 Trong môi trường khí, tốc độ giải hấp sẽ tăng mạnh.

=> Under gas atmosphere, the desorption rate will

.

4 Số ca nhiễm coronavirus mới trong 2 tuần tới ở Philippines sẽ giảm.

=> The Philippines may

in new coronavirus infections in the next 2 weeks.

💡 Gợi ý

consumption

increase sharply

favored

experience a downward trend

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Gấp ba

02.

Bình quân đầu người

03.

Hàng tuần

04.

Lên vị trí dẫn đầu

Sưu tầm đề thi thật tháng 07/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 . Sau sample The graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background