Is the commonplace of advertisements positive or negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/03/2020 chủ đề quảng cáo (advertisement): Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho người chấm biết về quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, dù không ủng hộ xu hướng phát triển này nhưng DOL vẫn sẽ thảo luận về vấn đề này ở góc nhìn tích cực để lập luận được thuyết phục và đa chiều.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra lý do vì sao xu hướng phát triển này lại không tốt.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù có những lợi ích nhất định nhưng không là gì so với những ảnh hưởng tiêu cực xu hướng này mang lại.

Insert Statement here...
In my opinion, this development should be unwelcomed, since more specialized advertisements and more advertising jobs have come at the cost of individuals’ personal privacy.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Customers' demands can be met
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Modern advertisements are designed to be finely tuned to the viewer's browsing history →  allow customers to get more of what they want
Idea 2
Chances of expanding company's profits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Complex search algorithms and data collection enables advertising companies to tailor their products to suit an individual's personal tastes → allowing them to expand their profits and for the customer to spend less time browsing for products
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
A mass invasion of privacy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The smallest details about individuals’ lives e.g. their sleep schedule, their locations, etc, are increasingly being collected through various mobile apps and social networks.

📝 Bài mẫu

Advertising has become increasingly prominent in our daily life, leading some to ponder the consequences. In my opinion, this development should be unwelcomed, since more specialized advertisements and more advertising jobs have come at the cost of individuals’ personal privacy.

On the one hand, modern advertisements are designed to be finely tuned to the viewer's

browsing history
, and can therefore allow customers to get more of what they want.
Complex search algorithms
and
data collection
enables advertising companies to tailor their products to suit an individual's
personal tastes
, allowing them to expand their profits and for the customer to spend less time
browsing for products
. For example, companies such as Amazon or Wish often buy data from Google in order to better advertise their products, which has allowed them to become the large corporations that they are today.

Yet on the flip side, modern advertising use of personal data could be said to be a mass

invasion of privacy
. The smallest details about individuals’ lives e.g. their sleep schedule, their locations, etc, are increasingly being collected through various mobile apps and social networks. Although terms and conditions are often shown to users before downloading or using any apps, it could be said that most people are still nonetheless unaware of the full extent to which their data is collected. It could be argued that the Cambridge Analytica scandal recently has shown many users how people’s information might actually be used for
socially undesirable purposes
, such as influencing a result of a
democratic election
.

Overall, I believe that modern advertising, through its use of personal information, has done more harm to society than it has benefitted it in the form of convenience and job creation.

(284 words)

📚 Vocabulary

detrimental
/ˌdɛtrɪˈmɛntl/
(adj). bất lợi, có hại
vocab
to boost sales
/tuː buːst seɪlz/
(verb). thúc đẩy doanh số bán hàng
vocab
to give new products recognition
/tuː gɪv njuː ˈprɒdʌkts ˌrɛkəgˈnɪʃən/
(verb). công nhận sản phẩm mới
vocab
to educate first-time buyers
/tuː ˈɛdju(ː)keɪt fɜːst-taɪm ˈbaɪəz/
(verb). hướng dẫn những người mua lần đầu
vocab
innovative
/ɪnˈnɒvətɪv/
(adj). đổi mới
vocab
the masses
/ðə ˈmæsɪz/
(noun). quần chúng
vocab
human’s psyche
/ˈhjuːmənz ˈsaɪki(ː)/
(noun). tâm lý của con người
vocab
a double-edged sword
/ə ˈdʌblˈɛʤd sɔːd/
(noun). một con dao hai lưỡi
vocab
yearning
/ˈjɜːnɪŋ/
(noun). khao khát
vocab
to boost consumerism culture
/tuː buːst kənˈsjuːmərɪz(ə)m ˈkʌlʧə/
(verb). thúc đẩy văn hóa chủ nghĩa tiêu dùng
vocab
to be bombarded with something
/tuː biː bɒmˈbɑːdɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bị nhồi nhét bằng một cái gì đó
vocab
depreciation
/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən/
(noun). sự giảm giá trị, sự sụt giá, khấu hao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Lịch sử duyệt web -

01.

 

Việc thu thập dữ liệu -

02.

 

Các thuật toán tìm kiếm phức tạp -

03.

 

Những mục đích có ảnh hưởng xấu đến lợi ích của toàn xã hội -

04.

 

Sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân -

05.

 

Những sở thích, guu của cá nhân -

06.

Exercise 2

Thỉnh thoảng tôi suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống

=> I sometimes

the meaning of life.

 

Họ phải trả giá cho thắng lợi bằng hàng nghìn thương vong.

=> Their victory

thousands of casualties.

 

Chiếc đàn piano đã được tinh chỉnh để phù hợp với cách chơi đàn của anh ấy.

=> The piano

his play style.

 

Công ty thành công trong lĩnh vực này là vì nó có có thể điều chỉnh các sản phầm để phù hợp với nhu cầu khách hàng.

=> The company succeeds in this field because it can

.

 

Cô ấy bỏ ra hàng giờ liền để xem đồ mỹ phẩm trên Shoppee.

=> She spent hours

on Shoppee.

 

Anh ấy không biết về toàn bộ những thiệt hại do cơn lũ gây ra.

=> He is

the damage done by the flood.

 

Anh ấy bị bắt quả tang khi đang cố gắng thao túng kết quả trận đấu bằng cách hối lộ trọng tài.

=> He was caught trying to

the game by bribing the referee.

💡 Gợi ý

tailor its products to customer needs

browsing for cosmetics

unaware of the full extent of

came at a cost of

influence the result of

ponder over

was finely tuned to

Tham khảo thêm các bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 trên tuhocielts.dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background