Working without job satisfaction is meaningless. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lý do vì sao nhiều người chọn làm những công việc họ không yêu thích

  • Body 2: Vì DOL đồng tình với việc làm những công việc mang lại sự hài lòng cho mình, DOL chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc làm những công việc mình không yêu thích mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những lý do vì sao nhiều người chọn làm công việc mình không yêu thích, làm việc khiến mình thích thú vẫn là tốt nhất

Insert Statement here...
I believe that finding a job one likes is essential to living a meaningful life.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Job satisfaction is not necessary
Idea 1
The opportunity to provide for their children
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A boring but high paying job → provide for a child’s education, housing and more, and the alternative of starvation would be much less meaningful.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
We spend that time enjoying what we do
Idea 1
An unenjoyable job can bleed into other areas of our lives →  if we come from work frustrated → prone to taking it out on our children or our partners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A stressful and unsatisfying job → affect one’s health and diminish the ability to enjoy things
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The increasingly specialised nature of today’s jobs could be said to have created many

jobs that provide little satisfaction
- while some argue that job satisfaction is not necessary, since people can find meaning in other things, there are those who contend that people not finding joy in their jobs will
inevitably fall into nihilism
. I agree with the latter opinion, and believe that finding a job one likes is essential to living a meaningful life.

On the one hand, there are those who believe that for some, working jobs that they do not necessarily enjoy provides them the opportunity to

provide for their children
. A boring but high paying job may be able to provide for a child’s education, housing and more, and the alternative of starvation would be much less meaningful. Thus, although they might not find meaning in their job, it might feel fulfilling enough for them that their life has meaning because they are living for a cause bigger than themselves. This is why many individuals, for instance, continue to do
menial jobs
that they nonetheless do not find meaningful, instead of simply quitting.

On the other hand, I argue that since we

spend most of our adult lives at work
, it is imperative that we spend that time enjoying what we do. This is because an unenjoyable job can
bleed into other areas of our lives
- if we come from work frustrated, we are more prone to taking it out on our children or our partners. Moreover, a stressful and unsatisfying job might also affect one’s health and
diminish the ability to enjoy things
. This means that in the end, we not only have little joy in working, but also other areas of life as well.

Thus, I conclude that while it is understandable that many have to work jobs that give them no joy, I still nonetheless argue that doing so in the long run will result in moral nihilism and harm others.

(328 words)

📚 Vocabulary

Jobs that provide little satisfaction
/ʤɑbz ðæt prəˈvaɪd ˈlɪtəl ˌsætəˈsfækʃən/
(noun). Những công việc mà mang lại ít niềm vui
vocab
Find joy in their jobs
/faɪnd ʤɔɪ ɪn ðɛr ʤɑb/
(verb). Tìm niềm vui trong công việc của họ
vocab
Inevitably fall into nihilism
/ɪˈnɛvətəbli fɔl ˈɪntu ˈnaɪəˌlɪzəm/
(verb). Rơi vào thuyết hư vô (thấy cuộc sống vô nghĩa)
To be essential to living a meaningful life
/tu bi ɪˈsɛnʃəl tu ˈlɪvɪŋ ə ˈminɪŋfəl laɪf/
(adj). Thiết yếu để có một cuộc sống ý nghĩa
vocab
Provide for their children
/prəˈvaɪd fɔr ðɛr ˈʧɪldrən/
(verb). Đáp ứng nhu cầu của con họ
vocab
A boring but high paying job
/ə ˈbɔrɪŋ bʌt haɪ ˈpeɪɪŋ ʤɑb/
(noun). Một công việc nhàm chán nhưng lương cao
vocab
Live for a cause bigger than themselves
/ˈlɪv fɔr ə kɑz ˈbɪgər ðæn ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Sống vì một lý do lớn lao hơn bản thân họ
Menial jobs
/ˈminiəl ʤɑbz/
(noun). Những công việc phổ thông nhàm chán
Spend most of our adult lives at work
/spɛnd moʊst ʌv ˈaʊər əˈdʌlt lɪvz æt wɜrk/
(verb). Dành phần lớn đời sống trưởng thành để làm việc
Bleed into other areas of our lives
/blid ˈɪntu ˈʌðər ˈɛriəz ʌv ˈaʊər lɪvz/
(verb). Ảnh hưởng tới những khía cạnh khác của cuộc sống
To be prone to taking it out on our children
/tu bi proʊn tu ˈteɪkɪŋ ɪt aʊt ɑn ˈaʊər ˈʧɪldrən/
(adj). Dễ trút giận lên con của chúng ta
vocab
Affect one’s health
/əˈfɛkt wʌnz hɛlθ/
(verb). Ảnh hưởng tới sức khỏe của một người
vocab
Diminish the ability to enjoy things
/dɪˈmɪnɪʃ ði əˈbɪləti tu ɛnˈʤɔɪ θɪŋz/
(verb). Làm giảm khả năng tận hưởng nhiều thứ

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Những người không tìm thấy niềm vui trong công việc của họ sẽ thấy cuộc sống vô nghĩa.

 

=> People not finding joy in their jobs will

.

 

 

2 Tìm được một công việc mà một người thích thì rất quan trọng để có được một cuộc sống ý nghĩa.

 

=> Finding a job one likes

.

 

 

3 Mặc dù có một công việc nhàm chán, họ vẫn nghĩ rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa vì họ đang sống vì một lý do lớn lao hơn bản thân họ.

 

=> Although having a boring job, they still think that their life has meaning because they

.

 

 

4 Vì chúng ta dành phần lớn đời sống trưởng thành để làm việc, ta cần phải dùng thời gian đó làm những việc àm ta thích.

 

=> Since we

, it is imperative that we spend that time enjoying what we do.

 

 

5 Một công việc không thú vị có thể làm ảnh hưởng tới những khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta.

 

=> An unenjoyable job can

.

 

 

6 Nếu chúng ta đi làm về với tâm trạng tức giận, chúng ta sẽ dễ trút giận lên con cái và vợ/chồng ta.

 

=> If we come from work frustrated, we are more

.

💡 Gợi ý

are living for a cause bigger than themselves

spend most of our adult lives at work

bleed into other areas of our lives

inevitably fall into nihilism

is essential to living a meaningful life

prone to taking it out on our children or our partners

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

 

Tìm niềm vui trong công việc của họ

=> Find

01.
in their jobs

 

Đáp ứng nhu cầu của con họ

=>

02.
for their children

 

Một công việc nhàm chán nhưng lương cao

=> A boring but

03.
job

 

Những công việc phổ thông nhàm chán

=>

04.

 

Ảnh hưởng tới sức khỏe của một người

=>

05.
one’s health

 

Làm giảm khả năng tận hưởng nhiều thứ

=>

06.
the ability to enjoy things

 

Những công việc mà mang lại ít niềm vui

=> Jobs that provide little

07.

Cần tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác? Theo dõi tại chuyên mục IELTS Writing Samples nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "When a person spends most of his or her time working a job with little job satisfaction, their life loses meaning. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background