Soft copies facilitate learning better than hard copies. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/01/2020 chủ đề giáo dục (education): Many people feel that students should learn from online materials while others feel that it is better to use printed materials. Discuss both views and give your own opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này

 • Thân bài:

  • Body 1: Thảo luận về quan điểm đầu tiên (Online materials)

  • Body 2: Thảo luận về quan điểm thứ hai (Printed materials)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã thảo luận ở trên

Insert Statement here...
 I believe this matter depends on both the subject taught and the level of education of students.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Online materials
Idea 1
Good for the environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This method is usually for higher education → lots of materials → if print all of them → waste of paper → online materials solve that problem
Idea 2
Convenience for both learners and teachers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many learning materials come in many forms (audio, interactive diagrams & graphs) → more convenient if online; easier to share between friends, easier for storage
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Printed materials
Idea 1
Easier for students to annotate (take notes) and to study materials
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some subjects (science) are hard to annotate online → printed materials; studies show reading printed materials retain memorization better → printed materials when memorization is needed (languages courses or any beginners’ courses)
Idea 2
User-friendly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many teachers / professors are old and are not tech-savvy → printed materials. Same goes with students (esp younger ones); teacher can monitor class better with printed materials (lessen chance of playing on laptops / phones during classes)

📝 Bài mẫu

With the advancement of technology, many people think online materials are sufficient for teaching, and printed materials

have no place in
schools today. I believe this matter depends on both the subject taught and the level of education of students.

Online materials are the solution to protect the environment while still

providing convenience for
both students and teachers. This type of learning material usually appears in higher education because there are lots of students in courses that require
a heavy load of materials
. If they are all printed, it would be a considerable amount of paper waste, so online materials are the solution. Another benefit is that online materials come in many forms, such as audio, interactive diagrams, or graphs. It will be more helpful than printed ones for engineering courses and graphic design ones. Also, it is easier to store and share online materials with your peers because it can be done on a laptop and
takes up no physical space
.

However, that is not to say that printed material has no place in modern education. This type of material is especially suitable for classes that require

memorization
and
annotation
. Many subjects, like maths or physics, are hard for note-taking on laptops because they involve various
scientific notations
, which is why maths is taught by strictly printed materials. Studies also show that memorization is more efficient when students read from printed materials rather than digital ones. Another reason is that printed materials are more
user-friendly
. This advantage is significant because many teachers and students are not
tech-savvy
enough to work with digital materials. For example, many
underprivileged students
in middle and high schools still
struggle with
using computers due to
not having prior exposure
.

In conclusion, I think that online materials are suitable for higher education, or for courses that require

perusing
lots of materials. On the other hand, printed materials are user-friendly and suitable for classes with lots of memorization and annotation.

(328 words)

📚 Vocabulary

To have no place in something
/tu hæv noʊ pleɪs ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Không có vai trò phục vụ cho một việc gì đó/Không có nhu cầu cần đến
To provide something for somebody
/tu prəˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ fɔr ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Mang lại cái gì cho ai đó
vocab
A heavy load of material
/ə ˈhɛvi loʊd ʌv məˈtɪriəl/
(noun). Một lượng lớn tài liệu
vocab
To take up no physical space
/tu teɪk ʌp noʊ ˈfɪzɪkəl speɪs/
(adj). Không chiếm diện tích thực tế
Memorization
/memərəˈzāSH(ə)n/
(noun). Sự ghi nhớ
vocab
Annotation
/ˌænəˈteɪʃən/
(noun). Sự ghi chú thêm về một nội dung nào đó/ Phần phụ lục trong sách
vocab
Scientific notations
/ˌsaɪənˈtɪfɪk noʊˈteɪʃənz/
(noun). Ký hiệu khoa học
vocab
To be user-friendly
/tu bi ˈjuzər-ˈfrɛndli/
(adj). Thân thiện với người dùng, ai cũng dễ sử dụng
To be tech-savvy
/tu bi tɛk-ˈsævi/
(adj). Giỏi sử dụng, có nhiều kiến thức về công nghệ
vocab
Underprivileged students
/ˌʌndərˈprɪvəlɪdʒd ˈstudənts/
(noun). Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vocab
To struggle with something
/tu ˈstrʌgəl wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Chật vật khi làm một việc gì đó
vocab
To not have prior exposure
/tu nɑt hæv ˈpraɪər ɪkˈspoʊʒər/
(adj). Chưa từng có kinh nghiệm, va chạm với một vấn đề gì đó
To peruse something
/tu pəˈruz ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đọc cái gì đó một cách kĩ lưỡng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/8

Provide something ____ somebody (Mang lại cho ai cái gì đó)

to

0% chọn

for

0% chọn

with

0% chọn

To take _____ no physical space (Không chiếm diện tích thực tế)

To struggle ____ something (Chật vật khi làm một việc gì đó)

To have no place ____ something (Không có vai trò phục vụ cho một việc gì đó/Không có nhu cầu cần đến)

_____ students are those who come from disadvantaged background and have to study in substandard learning environments.

This website is not really _____. It's hard to look for what you need on this site and the layout is poorly organized.

Which of these words means 'Sự ghi chú thêm về một nội dung nào đó/ Phần phụ lục trong sách'?

Which of these words means 'Sự ghi nhớ'?

Exercise 2:

Anh ấy đã nhận được công việc mặc dù không có bất kì kinh nghiệm gì với mảng ngành này.

=> He got the job even though he hadn't had any

.

 

Một bản sao của bản báo cáo đang có sẵn cho bạn để bạn đọc kĩ nếu muốn.

=> A copy of the report is available for you to

at your leisure.

 

Ngày đầu tiên ở đại học khiến cô ấy cảm thấy rất choáng ngợp với lượng tài liệu khổng lồ mà cô ấy phải đọc.

=> The first day of university had her feeling a bit overwhelmed with

that she has to start reading.

 

Nhiều môn học, như toán hoặc vật lý, khó có thể ghi chú được trên laptop bởi vì chúng có nhiều ký tự khoa học khác nhau.

=> Many subjects, like maths or physics, are hard for note-taking on laptops because they involve various

.

💡 Gợi ý

scientific notations

peruse

prior exposure to this line of work

the extremely heavy load of material

Tham khảo thêm những bài mẫu IELTS Writing Task 2 hay khác tại website của DoL.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Many people feel that students should learn from online materials while others feel that it is better to use printed materials. Discuss both views and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background