Physical or mental ability is more important in sport? Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2020 chủ đề thể thao (sport): Physical or mental ability is more important in sport? Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Vì là dạng 'Discuss both views' nên hiển nhiên ta phải nói về cả 2 khía cạnh

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ nói về sự quan trọng của sức mạnh thể chất trong thể thao

  • Body 2: Tiếp đó DOl sẽ nói về mặt còn lại, đó là về tinh thần/trí tuệ

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày. Ở bài này DOL cho rằng không có yếu tố nào quan trọng hơn, và còn tùy thuộc vào môn thể thao nữa.

Insert Statement here...
One cannot definitively say which factor is more important to sport as a whole.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Physically strong
Idea 1
Sports were designed to showcase the physical attributes of its participants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • True for activities that demand a high level of endurance, such as marathons or swimming
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Mental strength
Idea 1
Team sports require mental abilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The ability to plan the next move and communicate with teammates is crucial
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The mental involvement of sports allows it to be a battle of wit as much as being a physical contest.

📝 Bài mẫu

The debate over which is more fundamental to athletic success,

physical power
or mental endurance, is one that has been long contested. I personally believe that the type of sport at play determines which component becomes more important, and as such, one cannot definitively say which factor is more important to sport as a whole.

On the one hand, some would argue that in more physical sports,

brute strength
is the predominant determiner of success. Sports were initially designed to showcase the physical attributes of its participants, and therefore comes at no surprise that strength is an important component for many of them. This is especially true for activities that demand a high level of endurance, such as marathons or swimming, as a small difference in fitness could make a crucial difference to completion time -  famous athletes in these sports hence put more time in physical training, such as weightlifting and running drills, rather than mental training alone.

On the other hand, it could be said that team sports require mental abilities as well as physical ones. More specifically, the ability

to plan the next move
and communicate with teammates is crucial, since
organisation
is usually what differentiates the best teams from the worst. The mental involvement of sports such as football and basketball allows it to be
a battle of wit
as much as being a physical contest. This is how footballers such as Lionel Messi, despite being
small in stature
, is able to flourish on a football pitch: he is able to utilise his ability to link up with his teammates.

Ultimately, I argue that in most sports, both physical and

mental prowess
is needed; nonetheless, what component is more crucial more would ultimately depend on the sport.

(290 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng xuất hiện trong bài Sample Writing Task 2 được liệt kê trong bảng dưới đây.

physical power
/ˈfɪzɪkəl ˈpaʊər/
(noun). Sức mạnh thể chất
vocab
mental endurance
/ˈmɛntəl ˈɛndərəns/
(noun). Sức chịu đựng về mặt tâm lý
vocab
to be contested
/tu bi kənˈtɛstəd/
(adj). được tranh cãi/ bị lấy ra chất vấn
vocab
brute strength
/brut strɛŋkθ/
(noun). Sức mạnh theo kiểu cục súc, không cần dùng não
vocab
the predominant determiner of something
/ðə prɪˈdɑmənənt dəˈtɜrmənər ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Nhân tố chính quyết định một việc gì đó
to showcase the physical attributes of someone
/tu ˈʃoʊˌkeɪs ðə ˈfɪzɪkəl ˈætrəˌbjuts ʌv ˈsʌmˌwʌn/
(verb). Thể hiện những đặc tính thể chất của ai đó
vocab
to make a crucial difference to something
/tu meɪk ə ˈkruʃəl ˈdɪfərəns tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tạo ra một khác biệt lớn mang tính thắng thua đến một việc gì đó
vocab
to plan the next move
/tu plæn ðə nɛkst muv/
(verb). Tính trước nước đi
vocab
to differentiate something from something
/tu ˌdɪfəˈrɛnʃiˌeɪt ˈsʌmθɪŋ frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phân biệt, tách bạch hai thứ gì đó ra với nhau
vocab
a battle of wits
/ə ˈbætəl ʌv wɪt/
(noun). một trận cân não
vocab
to be small in stature
/tu bi smɔl ɪn ˈstæʧər/
(adj). có vóc dáng nhỏ con
vocab
flourish
/tu bi ˈeɪbəl tu ˈflərɪʃ/
(verb). (nghĩa trong bài) có thể thành công vang dội
vocab
to link up with somebody
/tu lɪŋk ʌp wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Liên kết với ai đó để làm một việc gì đó chung
vocab
physical/ mental prowess
/ˈfɪzɪkəl/ ˈmɛntəl ˈpraʊəs/
(noun). Khả năng cực kì xuất sắc về mặt thể chất hoặc tinh thần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sức mạnh thể chất -

01.

 

Sức chịu đựng về mặt tâm lý -

02.

 

Sức mạnh theo kiểu cục súc, không cần dùng não -

03.

 

Một trận đấu trí tuệ/cân não -

04.

 

Khả năng cực kì xuất sắc về mặt thể chất hoặc tinh thần -

05.

Ôn tập từ vựng trong bài mẫu Writing task 1 ngày 18/01/2020.

Exercise 2:

Như dự đoán, tất cả bọn họ đều chất vấn tờ di chúc khi họ phát hiện ra tất cả bọn họ đều không được thừa kế gì nhiều từ ông ngoại.

=> As expected, everyone

the will when they found out they all didn't inherit much from grandpa.

 

Thực tế đáng buồn là trong xã hội ngày nay, tiền là nhân tố chính quyết định sự hạnh phúc.

=> It is a sad reality that, in modern society, money is the

happiness.

Họ phải thể hiện những đặc tính thể chất của bản thân trước một ban giám khảo để có thể được chọn vào đội tuyển.

=> They have to

in front of a board of judges to be selected for the team.

 

Chọn mang đúng giày có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa một bộ trang phục đẹp và một bộ trang phục xuất sắc.

=> Wearing the right or wrong shoes can

between a good outfit and an excellent outfit.

 

Họ đã dừng lại để nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho hướng đi tiếp theo.

=> They stopped to rest and

.

 

Cặp sinh đôi giống nhau đến độ rất khó để phân biệt được chúng nó.

=> The twins look so alike that it is very hard to

them.

Anh ấy tuy nhỏ con nhưng lại có lòng thương người rất lớn.

=> He is

but has a big heart.

 

Công ty vẫn có thể phát triển mạnh mẽ kể trả trong cơn đại dịch.

=> The company have managed to

even in the pandemic.

 

Anh ấy đã liên kết với một vài người đồng nghiệp cũ để làm dự án.

=> He

some of his ex co-workers to work on the project.

💡 Gợi ý

predominant determiner of

differentiate

showcase their physical attributes

contested

plan the next move

make a crucial difference

flourish

linked up with

small in stature

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "In order to be successful in sport, some people think you have to be physically strong. Others say that mental strength is more important. Discuss both views and give your opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background