Disposable products are still common. What are the problems and solutions for this? - IELTS Writing

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Although they carry with them many problems, both in terms of seriousness and variety, both businesses and governments can take actions to eliminate them.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Material waste → natural resources depletion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Single-use products are made from plastic → produced from natural gas → waste of material
Idea 2
Waste accumulation and pollution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Plastic products are non-degradable → accumulation of waste; plastic products pollute seas (fish swallowing single-use plastics) or microplastic beads contaminating soil and water
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Actions from companies / restaurants & individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Give reward points / discounts when customers bring their own utensils / bottles or charge extra for single-use products, give out discounts / use better marketing to promote consumers buying sustainable products
Idea 2
Actions from governments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Take steps to entirely ban single use products (start by placing tax / fines)

📝 Bài mẫu

In today’s modern society, single-use products are still a common sight. Although they carry with them many problems, both in terms of seriousness and variety, both businesses and governments can take actions to eliminate them.

Because most disposable products

derive from
plastic, they
pose a considerable threat
. Firstly, the production of these products will eventually lead to a depletion of natural resources. The majority of plastics are now made from natural gas or compounds related to the oil industry, which are both materials that are
becoming more scarce
.  Secondly, the mass disposal of single-used products leads to an
accumulation
of waste and a pollution problem. Because plastic products are
non-biodegradable
, when disposed to the oceans, marine animals, like fish, can swallow them and die. Plastics can also cause soil and underground water
contamination
through leaking microbeads to these environments.

Luckily, these harmful effects can be prevented by efforts made by both governments and businesses. Firstly, enterprises that consume lots of single-use products, like restaurants or supermarkets, can promote behaviors that reduce this usage. For example, some supermarkets in Ho Chi Minh City are now charging extra when customers do not bring their shopping bags. Some coffee shops and restaurants can also

give out reward points
when customers
use their own bottles or utensils
. Secondly, governments can take steps to entirely ban the use of single-use products. For example, they can start by
taxing heavily on
these items. Other effective actions include
placing a fine
when people excessively use these types of products.

In conclusion, the excessive use of single-use products has many adverse effects on the environment, both in terms of

resource depletion
and pollution. However, there are measures that both businesses and governments can take to reduce these adverse effects.

(297 words)

📚 Vocabulary

To derive from something
/tu dəˈraɪv frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). chuyển hóa từ cái gì đó/ có nguồn gốc từ cái gì đó
To pose a considerable threat to somebody/something
/tu poʊz ə kənˈsɪdərəbəl θrɛt tu ˈsʌmˌbɑdi/ˈsʌmθɪŋ/
(verb). là một mốt nguy hiểm đáng quan ngại tới một người nào đó/một cái gì đó
To become scarce
/tu bɪˈkʌm skɛrs/
(verb). trở nên khan hiếm
vocab
Accumulation
/əˌkjumjəˈleɪʃən/
(noun). Sự tích lũy, tích tụ
To be non-biodegradable
/tu bi nɑn-ˌbaɪoʊdəˈgreɪdəbəl/
(adj). Không tự phân hủy sinh học được
vocab
Contamination
/kənˌtæməˈneɪʃən/
(noun). Sự gây ô nhiễm
vocab
To promote a behavior
/tu prəˈmoʊt ə bɪˈheɪvjər/
(verb). Khuyến khích một loại hành vi nào đó
vocab
To charge somebody extra for something
/tu ʧɑrʤ ˈsʌmˌbɑdi ˈɛkstrə fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Bắt ai đó trả thêm tiền cho một cái gì đó
vocab
To give out reward points
/tu gɪv aʊt rɪˈwɔrd pɔɪnts/
(verb). Cho điểm tích lũy để có thể đổi lấy sản phẩm hoặc giảm giá
vocab
Use their own bottles or utensils
/juz ðɛr oʊn ˈbɑtəlz ɔr juˈtɛnsəlz/
(verb). Dùng chai nước và dụng cụ ăn uống của riêng họ
vocab
To tax heavily on something
/tu tæks ˈhɛvəli ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đánh thuế cao một loại sản phẩm nào đó
vocab
Impose a fine on something
/ə faɪn/
(verb). Áp đặt hình phạt bằng tiền lên một cái gì đó
vocab
Resource depletion
/ˈrisɔrs dɪˈpliʃən/
(noun). Sự cạn kiệt dần tài nguyên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào các chỗ trống sau đây

 

Water

01.
has led to millions of deaths of marine creatures.

 

The

02.
of hatred has resulted in a big quarrel between him and his co-worker.

 

The policemen would impose a heavy

03.
on those who drive a car without a driving license.

 

Many countries are avoiding using fossil fuels to slow down the rate of

04.
.

 

Many youngsters nowadays are using their own

05.
to reduce plastic use.

 

Shopee gives out

06.
every time people buy something to entice customers to purchase more.

Exercise 2:

Từ "politics" có nguồn gốc từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "thành phố"

=> The word ‘politics’ is

a Greek word meaning ‘city’.

 

Lượng mưa lớn là một mối nguy hiểm đáng quan ngại tới những người nông dân trồng lương thực.

=> Heavy rainfall

crop farmers.

 

Là một người quan tâm tới môi trường, tôi không thích mua đồ ở cửa hàng đó vì họ sử dụng những túi nilong không tự phân hủy sinh học được.

=> As an environmentally conscious person, I don't like to buy stuff from that store because they

.

 

Bằng việc ngó lơ những lời thị phi trong văn phòng, bộ phận nhân sự đang khuyến khích một loại hành vi rất tiêu cực trong chỗ làm.

=> By turning a blind eye to gossips in the office, the HR department is

in the workplace.

 

Nhà hàng bắt anh ấy trả thêm tiền cho bữa ăn do anh ấy vô tình làm vỡ 1 cái đĩa trong lúc ăn.

=> The restaurant

because he accidentally broke a dish while eating.

 

Thuốc lá bị đánh thuế rất cao nhằm giảm sự tiêu thụ của mặt hàng này.

=> Tobacco is

in order to reduce its consumption.

 

Lao động đang trở nên khan hiếm ở những thành phố nhỏ do người dân di cư đến các thành phố lớn để tìm cuộc sống tốt hơn.

=> Labour is

in small towns due to people moving to big cities to seek a better life.

💡 Gợi ý

promoting a very negative behaviour

derived from

charged him extra for his meal

poses a considerable threat to

taxed heavily

use non-biodegradable bags

becoming scarce

Còn rất nhiều bài viết Writing Task 2 hay khác tại chuyên mục Bài mẫu Writing IELTS của Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Today single-use products are still very common. What are the problems associated with this? What are some possible solutions?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background