Causes of people spending less time interacting with neighbors? Solutions?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/01/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Causes of people spending less time interacting with neighbors? What are the possible causes and solutions to this problem? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết về quan điểm của mình, cũng như để tác giả nắm sơ về outline của bài viết.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này (Causes)

  • Body 2: Sau đó, DOL sẽ đưa ra các giải pháp mà mình nghĩ là hiệu quả để giải quyết vấn đề này (Solutions)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
There are various causes to this phenomenon, and luckily, there are also feasible solutions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Hectic lifestyle
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People are stressed about work and study more → less time to spare → spend their free time building connections, taking care of oneself & family, or working another jobs / studying another skill
Idea 2
People being more reserved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People value their privacy more and more → become reserved → not sharing information with neighbors for fear of being scrutinized or talked about
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Host more community events
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Decorations/cooking for holidays (hanging lights on Christmas, boiling Chung cake during Tet)
Idea 2
Create group chats on social media to connect neighbors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people build relationships through chatting on social media → create a group chat to talk about buying groceries, raising kids, work, or problems in the neighborhood)

📝 Bài mẫu

In recent years, many observations have shown a negative development that people are communicating less with their neighbors. There are various causes to this phenomenon, and luckily, there are also feasible solutions.

The hustle and bustle of modern societies
is the main reason for this phenomenon. More people reported being busier than ever at work and school. Because they have less time to spare, they would choose to dedicate this free time to
building connections
, taking care of themselves and their families, or learning another skill. As a result, they spend less time with their neighbors. Another reason is that people are
becoming more reserved
. People
value their privacy
more than they do in the last decade, which is why they tend to keep to themselves more. For example, many young adults living in apartment buildings admit to not
conversing with neighbors
for fear of being
scrutinized
or talked about.

However, there are ways to bring communities together. The first solution is simply to

host more community events
on holidays. For example, a neighborhood can hold decorating or cooking events and traditional games to celebrate Tet or Christmas. Another solution is to create group chats on
social media platforms
to communicate. So far, this solution has proven to be successful for most apartment communities. Because the younger generation spends more time on social media, it is easier to converse there. Many people cannot spend time talking face-to-face, but they are more willing to share about raising kids, buying groceries, hobbies, work, or even problems in that neighborhood online.

In conclusion,

being more occupied with work or school
and being more reserved is why people hesitate to connect with their community. However, hosting events and creating groups on social media can solve this problem.

(295 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

The hustle and bustle of modern societies
/ðə ˈhʌsəl ænd ˈbʌsəl ʌv ˈmɑdərn səˈsaɪətiz/
(noun). Sự xô bồ xô bộn của cuộc sống hiện đại
vocab
To have time to spare
/tu hæv taɪm tu spɛr/
(adj). Có thời gian rảnh
vocab
To build connections
/tu bɪld kəˈnɛkʃənz/
(verb). Xây dựng mối quan hệ
vocab
To become (more) reserved
/tu bɪˈkʌm (mɔr) rɪˈzɜrvd/
(verb). Trở nên kín tiếng hơn
vocab
To value one's privacy
/tu ˈvælju wʌnz ˈpraɪvəsi/
(verb). Trân trọng sự riêng tư
vocab
To keep to oneself
/tu kip tu ˌwʌnˈsɛlf/
(verb). Tránh giao tiếp/chia sẻ với người khác
vocab
To converse with somebody
/tu kənˈvɜrs wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Có một cuộc trò chuyện dài với ai ai đó
vocab
To be scrutinized
/tu bi ˈskrutəˌnaɪzd/
(adj). Bị soi mói, xem xét kĩ lưỡng
vocab
To host/hold community events
/tu hoʊst/hoʊld kəmˈjunəti ɪˈvɛnts/
(verb). Tổ chức những sự kiện cộng đồng
vocab
Social media platforms
/ˈsoʊʃəl ˈmidiə ˈplætˌfɔrmz/
(noun). Những nền tảng mạng xã hội (FB, IG, Zalo,...)
vocab
To be occupied with work or school
/tu bi ˈɑkjəˌpaɪd wɪð wɜrk ɔr skul/
(adj). Bận bịu bởi công việc hoặc trường lớp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Tránh giao tiếp/chia sẻ với người khác

=> To keep ___ oneself

to

0% chọn

for

0% chọn

on

0% chọn

Sự xô bồ xô bộn của cuộc sống hiện đại

=> The ___________ of modern societies

She occupied herself ____ work to steer her attention away from the broken relationship she's just been through.

I often have trouble conversing ____ strangers. I literally can't think of anything to say.

Exercise 2:

Tui cũng đang rảnh bây giờ nên tui sẽ đi với bạn.

=> I

right now, so i'll go with you.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên của đại học nên tôi nghĩ bạn nên cố gắng xây dựng thêm các mối quan hệ thay vì lo lắng quá nhiều.

=> It's the first day of university so I think you should focus on

instead of worrying too much.

 

Càng lớn thì thằng bé càng trở nên kín tiếng.

=> He

as he grows up.

 

Chúng tôi có thể đảm bảo rằng mình trân trọng sự riêng tư của khách hàng hơn bất cứ thứ gì.

=> We can ensure you that we absolutely

more than anything.

 

Là người nổi tiếng, tất cả những thứ cô ấy làm đều bị soi mói không chỉ bởi những thợ săn ảnh mà còn bởi cư dân mạng.

=> As a celebrity, everything she did

by not only the paparazzies but also the netizens.

 

Anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện cộng đồng.

=> He has lots of experience in

.

 

Facebook vẫn là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất trong nhiều năm.

=> Facebook has remained the most popular

for years.

💡 Gợi ý

became more reserved

value our clients' privacy

was scrutinized

social media platform

building connections

hosting community events

have some time to spare

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "People today spend less and less time interacting with other people in their neighborhood and this has a negative impact on communities. What are the possible causes and solutions to this problem?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background