Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023 dạng Map

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023: The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview: khuôn viên trường được mở rộng để đáp ứng sự gia tăng số lượng học sinh.

Body 1: DOL mô tả 2 thay đổi lớn nhất (2 vòng xuyến).

Body 2: DOL mô tả các chi tiết còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Main changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • intersection improvements
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • parking facilities
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • bus infrastructure
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2 roundabouts
Idea 1
The first one
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • built at the three-way junction and the ring road surrounding the hospital
Idea 2
The second one
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • added further south
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • at the four-way intersection between the hospital road and the city road
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other details
Idea 1
Bus facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • removal of six bus stops along the hospital road
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a new bus station on the western side of the road, connected to all the three roads on the map
Idea 2
Parking facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a new public car park was built to the east of the city hospital
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the smaller parking area on the southern part of the ring road

📝 Bài mẫu

The two maps

depict
the changes in how people accessed a city hospital between the years 2007 and 2010.

Overall, it is clear that the

primary differences
in road access between the two years were related to intersection improvements and the addition of parking facilities and bus infrastructure.

Between 2007 and 2010, one particularly

noticeable change
in the area was the introduction of two new roundabouts on the hospital road. Of these, the first one was built at the
three-way junction
of the road and the ring road surrounding the hospital, whereas the second one was added further south, at the
four-way intersection
between the hospital road and the city road.

Other striking changes included the

removal
of six bus stops along the hospital road and the construction of a new bus station on the western side of the road, with the station connected to all the three roads on the map by the aforementioned roundabouts. Regarding parking spaces, a new public car park was built to the east of the city hospital, which could be
accessed
via the ring road, while the smaller parking area on the southern part of the ring road was
designated
for staff use only.

(202 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). miêu tả
vocab
primary difference
/ˈpraɪˌmɛri ˈdɪfərəns/
(noun). sự khác biệt chính
vocab
noticeable change
/ˈnoʊtəsəbəl ʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi đáng chú ý
vocab
three-way junction
/θri-weɪ ˈʤʌŋkʃən/
(noun). Ngã ba
vocab
four-way intersection
/fɔr-weɪ ˌɪntərˈsɛkʃən/
(noun). Ngã tư
vocab
removal
/rɪˈmuvəl/
(noun). sự gỡ bỏ
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(verb). truy cập
vocab
designate
/ˈdɛzɪɡnɪt/
(verb). chỉ định, dành riêng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nghệ sĩ mô tả con chó của cô ăn xúc xích.

=> The artist

her dog eating a sausage.

 

2 Một sự khác biệt chính giữa các hệ thống giáo dục của hai nước là học phí.

=> The one

between the education systems of the two countries is the tuition.

 

3 Chúng tôi hy vọng sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý trong thời tiết.

=> We're hoping for a

in the weather.

 

4 Chúng tôi nói lời tạm biệt tại một ngã ba và cả hai đã đi theo hướng ngược lại.

=> We said goodbye at a

and both went in the opposite direction.

💡 Gợi ý

primary difference

noticeable change

depicted

three-way junction

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

ngã tư

02.

sự gỡ bỏ

03.

truy cập

04.

chỉ định, dành riêng

Học nhiều từ vựng hay qua Writing task 2 IELTS ngày 24/06/2023 space exploration ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu hay task 1 hay tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Cấu trúc mô tả 2 sự việc diễn ra đồng thời

S1 V1, while S2 V2.

Ví dụ: Of these, the first one was built at the three-way junction of the road and the ring road surrounding the hospital, whereas the second one was added further south, at the four-way intersection between the hospital road and the city road.

2. Cấu trúc dùng để chuyển đoạn

Other striking changes include ...

Ví dụ: Other striking changes included the removal of six bus stops along the hospital road and the construction of a new bus station on the western side of the road, with the station connected to all the three roads on the map by the aforementioned roundabouts.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background