Government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2022: The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 1990

 • Body 2: Mô tả số liệu năm 1995, 2000, 2005

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Portugal has the highest governmental spending
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the UK possesses the lowest statistics among the 4 countries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1990
Idea 1
Portugal’s government allocated more than a quarter of the total spending on transportation - 5% percent higher than Italy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The UK and the USA’s expenditures were significantly lower
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
1995 - 2005
Idea 1
The figures for Portugal declined steadily over the 15-year period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The corresponding figures from Italy and the UK also displayed a general downward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The expenditure figures of the USA demonstrated an upward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart illustrates how much the governments in 4 different countries spent on roads and transport in the years 1990, 1995, 2000 and 2005.

Overall, it is apparent that Portugal has the highest

governmental spending
on road and transport while the UK possesses the lowest statistics among the 4 countries.

Specifically, Portugal’s government

allocated
more than a quarter of the total spending on transportation in 1990, which was about 5% percent higher than the second-highest spender - Italy, with 22 percent. Meanwhile the UK and the USA’s
expenditures
were significantly lower at 10 and 11 percent respectively, which were 2.5 times lower than that of Portugal.

Regarding the changes over the years, the figures of Portugal

declined steadily
over the 15-year period to exactly 20 percent in 2005. In comparison, the
corresponding
figures from Italy and the UK also
displayed a general downward trend
throughout the studied period with the exception of a short increase in 2000. In contrast, the expenditure figures of the USA
demonstrated an upward trend
, rising to 15 percent in 2005, despite dropping a
minimal
1% in 1995.

(184 words)

📚 Vocabulary

Cùng tìm hiểu nghĩa những từ vựng hay xuất hiện trong bài IELTS Writing Task 1 Sample Essay vừa rồi nhé!

governmental spending
/ˌgʌvənˈmɛntl ˈspɛndɪŋ/
(noun). chi tiêu chính phủ
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
expenditure
/ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi phí, chi tiêu
vocab
to decline steadily
/tuː dɪˈklaɪn ˈstɛdɪli/
(verb). giảm đều
vocab
corresponding
/ˌkɒrɪsˈpɒndɪŋ/
(adj). tương ứng
vocab
to display a general downward trend
/tuː dɪsˈpleɪ ə ˈʤɛnərəl ˈdaʊnwəd trɛnd/
(verb). thể hiện xu hướng giảm chung
vocab
to demonstrate an upward trend
/tuː ˈdɛmənstreɪt ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). thể hiện xu hướng tăng
vocab
minimal
/ˈmɪnɪml/
(adj). tối thiểu, rất ít, rất nhỏ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Bồ Đào Nha có chi tiêu chính phủ cho đường bộ và giao thông cao nhất.

=> Portugal has the highest

on road and transport.

 

2 Mức lương tương đối của phụ nữ giảm dần sau khi sinh con đầu lòng.

=> Relative wages for women

following the birth of a first child.

 

3 Cơn bão đã gây ra rất ít thiệt hại.

=> The storm caused

damage.

 

4 Chúng ta cần xác định cách tốt nhất để phân bổ các nguồn lực của mình.

=> We need to determine the best way to

our resources.

💡 Gợi ý

allocate

minimal

decline steadily

governmental spending

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Chi phí, chi tiêu

02.

Tương ứng

03.

Xu hướng tăng

04.

Xu hướng giảm

Tổng hợp đề viết task 1 hay tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background