IELTS Writing Task 1 Wool Making Process ngày 26/02/2022

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022_2: The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Wool Making Process ngày 26/02/2022

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian

 • Body 1: Mô tả 4 bước đầu

 • Body 2: Mô tả các bước còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are nine stages in the process of making wool: sheep herding => using wool in knitting or making woolen products
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Stage 1 - 4
Idea 1
Stage 1: the collection of raw materials => sheep are raised until they are matured enough to produce a thick layer of fur
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Stage 2: The fur is then sheared and cleaned
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Stage 3: The wet fur is then transferred into a drying machine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Stage 4: The dried fur is carded with a wire instrument
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Stage 5 - 9
Idea 1
Stage 5: the wool is made into large turfs of wool => storage (stage 6); the by-product - the discarded strings - will be recycled (stage 7)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Stage 8: wool turfs are spun into balls of yarn => used for knitting or for the production of woolen products (stage 9)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram illustrates the

wool production procedure
.

Overall, there are nine stages in the process of making wool, starting from

sheep herding
to using wool in
knitting
or making woolen products.

The first stage revolves around the collection of raw materials, in which the sheep are raised until they are

matured
enough to produce a thick layer of fur. The fur is then
sheared
and cleaned using water in order to remove dirt
prior
to the manufacturing stages. Having been clean, the wet fur is then transferred into a drying machine to soak up excess
moisture
. After that, the dried fur is carded with a wire instrument. This special tool brushes the wool straight and woven them into a single
strand
.

From this process, the wool is made into large turfs of wool, which would be put into storage, and the

by-product
- the discarded strings - will be recycled afterwards. In the final stage, the wool turfs are spun into balls of yarn which can either be used for knitting or for the production of woolen products such as jackets and carpets.

(182 words)

📚 Vocabulary

Danh sách các từ vựng sử dụng trong bài IELTS Writing Sample được liệt kê ở bảng dưới đây.

the wool production procedure
/ðə wʊl prəˈdʌkʃən prəˈsiːʤə/
(noun). quy trình sản xuất len
vocab
sheep herding
/ʃiːp ˈhɜːdɪŋ/
(noun). chăn cừu
vocab
to knit
/ˈnɪtɪŋ/
(noun). đan
vocab
matured
/məˈtjʊəd/
(adj). trưởng thành
vocab
to shear
/tuː ʃɪə/
(verb). xén lông (của con cừu)
vocab
prior
/ˈpraɪə/
(adj). trước
vocab
moisture
/ˈmɔɪsʧə/
(noun). độ ẩm
vocab
strand
/strænd/
(noun). sợi dây
vocab
by-product
/ðə ˈbaɪˌprɒdʌkt/
(noun). sản phẩm phụ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Chăn cừu

02.

Xén lông (của con cừu)

03.

Sản phẩm phụ

04.

Sợi dây

Exercise 2:

1 đan áo len cho con trai mình.

=> She

her son sweater.

 

2 Cô đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp.

=> She had

into a beautiful young woman.

 

3 Có 9 giai đoạn trong quy trình sản xuất len, bắt đầu từ việc chăn cừu đến sử dụng len cho việc đan hoặc tạo ra các sản phẩm len.

=> There are nine stages in the process of making wool, starting from

to using wool in knitting or making woolen products.

 

4 Có lẽ tôi phải từ chối lời mời của anh vì trước đó đã có lời hứa gặp người khác.

=> I shall have to refuse your invitation because of a

engagement

💡 Gợi ý

matured

knitted

sheep herding

prior

Cùng làm bài mẫu IELTS Writing Sample task 2 ngày 26/02/2022 và tiếp thu nhiều từ vựng hay nhé!

Tổng hợp các đề Writing task 1 tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background