The percentage of school children learning to play 4 different musical instruments in 3 years

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022_1: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 3 years 2005, 2010, 2015. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The percentage of school children learning to play different musical instruments - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của guitar và piano

 • Body 2: Mô tả số liệu của drum và violin

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Guitar was the most popular at school >< drum and violin were the least preferred instruments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The figures for guitar and piano also exhibited an upward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Guitar & Piano
Idea 1
Guitar
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2005: 11% - increased by twofold 5 years later and reached a peak at about 27% in 2015
Idea 2
Piano
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The same number of children favoring it in 2005
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Drum and violin
Idea 1
Drum
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At the bottom in 2005 and 2010 with only 6% of the participants
Idea 2
Violin
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Not many violinists, at about 7.5% => the ranks reversed in 2015 with drum topping violin by a mere 0.5% difference

📝 Bài mẫu

The bar chart

illustrates
the percentage of young students who played four different
musical instruments
including violin, guitar, piano and drums in 2005, 2010 and 2015.

In general, it is apparent that guitar was the most popular at school while drum and violin were the least preferred instruments.

Additionally
, the figures for guitar and piano also
exhibited an upward trend
throughout the studied period.

In particular, school children always favored guitar learning over the other instruments. In 2005, the percentage of students who studied the guitar was 11%, which increased by

twofold
5 years later and
reached a peak
at about 27% in 2015. There were also many pianists, with nearly the same number of children favoring it in 2005. The gap widened between guitar and piano from roughly 1% in 2005 to about 3% in 2010 and finally at around 2% in the final year.

Contrastingly
, drum and violin remained at relatively same levels throughout the mentioned years. While drum was at the bottom in 2005 and 2010 with only 6% of the participants, there were also not many violinists, at about 7.5%. However, the ranks
reversed
in 2015 with drum topping violin by a mere 0.5% difference.

(199 words)

📚 Vocabulary

to illustrate
/tuː ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
musical instruments
/ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənts/
(noun). nhạc cụ
vocab
additionally
/əˈdɪʃənəli/
(adv). ngoài ra
vocab
to exhibit an upward trend
/tu ɪgˈzɪbɪt ən ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). thể hiện một xu hướng đi lên
vocab
twofold
/ˈtuˈfoʊld/
(adj). gấp đôi
vocab
to reach a peak
/tu riʧ ə pik/
(verb). đạt cao điểm
vocab
contrastingly
/kənˈtræstɪŋli/
(adv). tương phản, đối nghịch
vocab
to reverse
/tu rɪˈvɜrs/
(verb). đảo ngược; lộn ngược
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Minh họa

02.

Ngoài ra

03.

Tương phản, đối nghịch

04.

Đảo ngược; lộn ngược

Exercise 2:

1 Anh ấy đã minh họa bài giảng của mình bằng những câu chuyện về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực này.

=> He

his lecture with stories of his own experiences in the field.

 

2 Tất cả các nhạc cụ đã được vặn to trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

=> All the

had been tuned up before the concert began.

 

3 Khoản đầu tư ban đầu của cô đã tăng gấp đôi.

=> Her original investment had increased

.

 

4 Các chuyến bay vào kỳ nghỉ đạt cao điểm trong tháng Tám.

=> Holiday flights

during August.

💡 Gợi ý

illustrated

musical instruments

twofold

reach a peak

Giải đề IELTS Writing task 2 ngày 26/02/2022 và học thêm nhiều từ vựng đi kèm.

Đừng bỏ qua các bài viết mẫu Writing Task 1 cực chất khác từ DOL nhé!

Tổng hợp đề thi và bài mẫu tham khảo Task 1 tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 3 years 2005, 2010, 2015. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background