The difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 12/02/2022: The picture below shows the difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/02/2022

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả hướng tây

 • Body 2: Mô tả hướng đông

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
There will be several transformations made to the layout of the conference centre
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Numerous additions of facilities and resizing will take place in the 15-year period.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The Western part of the layout
Idea 1
The central garden area that was once located on the left will be expanded slightly to cover two-third of the plan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The bottommost area of the garden will be allocated for new facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The Eastern side of the layout
Idea 1
The removal of the garden on the Easternmost area to give space to the relocated Car park.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The Hall next to the old Car park will be expanded and a new Residence Hall.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The picture

demonstrates
the changes in the
layout
of the conference centre in 2010 and 2025.

Overall, there will be several

transformations
made to the layout of the conference centre in 2025 compared to the previous plan in 2010. Numerous additions of
facilities
and
resizing
will take place in the 15-year period.

Regarding the Western part of the layout,

the central garden area
that was once located on the left will be expanded slightly to cover two-third of the plan, while the
bottommost
area of the garden will be
allocated
for new facilities. These will include the Game room and Music room on the right side, together with the 2 additional Meeting Rooms, a Canteen and Kitchen, and an IT centre on the left side.

The Eastern side of the layout will also

undergo key changes
in the given period. The most
noticeable
change will be the
removal
of the garden on the Easternmost area to give space to the relocated Car park, which took up the space in the center of the map in 2010. Additionally, the Hall next to the old Car park will be expanded and a new Residence Hall, which has 20 rooms, will also be added to the top right corner of the plan.

(211 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

Đừng quên tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing chất lượng khác trên dol.vn nữa nhé.

to demonstrate
/tuː ˈdɛmənstreɪt/
(verb). chứng minh, giải thích, trình bày
vocab
layout
/ˈleɪaʊt/
(noun). bố trí
vocab
transformation
/ˌtrænsfəˈmeɪʃən/
(noun). sự biến đổi
vocab
facilities
/fəˈsɪlɪtiz/
(noun). tiện nghi, phương tiện
vocab
central garden area
/ˈsɛntrəl ˈgɑːdn ˈeərɪə/
(noun). khu vườn trung tâm
vocab
bottommost
/ˈbɒtəmməʊst/
(adj). ở dưới cùng
vocab
to resize
/tuː ˌriːˈsaɪz/
(verb). thay đổi kích thước
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
removal
/rɪˈmuːvəl/
(noun). sự dời đi, sự di chuyển
vocab
to undergo key changes
/tuː ˌʌndəˈgəʊ kiː ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). trải qua những thay đổi quan trọng
vocab
noticeable
/ˈnəʊtɪsəbl/
(adj). đáng chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Đáng chú ý

=>

 

2 Bố trí

=>

 

3 Chứng minh, giải thích, trình bày

=>

 

4 Ở dưới cùng

=>

💡 Gợi ý

bottommost

layout

to demonstrate

noticeable

Exercise 2:

1 Tòa nhà đã trải qua nhiều lần biến đổi trong nhiều năm.

=> The building underwent various

over the years.

 

2 Chúng tôi đã sắp xếp cho việc di dời chiếc xe cũ.

=> We arranged for the

of the old car.

 

3 Mặt phía Đông của sơ đồ bố trí cũng sẽ trải qua những thay đổi quan trọng trong giai đoạn được xem xét.

=> The Eastern side of the layout will also

in the given period.

 

4 Ba văn phòng Bác sĩ trước đó đã được thay đổi kích thước để đặt thêm một văn phòng nữa.

=> The previous three Doctor’s offices were

to place an extra one.

💡 Gợi ý

removal

undergo key changes

transformations

resized

Luyện tập từ vựng qua IELTS Writing Sample task 2 ngày 12/02/2022 ngay nhé!

Tổng hợp đề hay Task 1 tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The picture below shows the difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background