Cinema attendants in Australia and the average cinema visits by age groups from 1996 to 2000

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 27/02/2022: The graphs below show the cinema attendants in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The graphs below show the cinema attendants in Australia - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của tất cả độ tuổi

 • body 2: Mô tả số liệu theo từng độ tuổi

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The number of average visits decreased >< the percentage of movie-goers had a reverse pattern
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
All the age groups followed a similar fluctuating trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cinema visits of all age groups
Idea 1
Attendance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At the start of the period, 62% of the population attended the movies
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1997: experienced a 10% growth
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stabilized until 2000 >< despite a minimal drop to 70% in 1999
Idea 2
Frequency
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After a leap to 11.1 in 1997, witnessed a decline from 10.3 in 1996 to around 8.3 in the three last years
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cinema visits according to age groups
Idea 1
All movie-goers visited the movies 10 - 15 times in 1996 and 1998.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 1997 and 1999, this figure peaked twice at 16 - 21 times before falling to 13 - 18 times in 2000.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given graphs

illustrate
Australians’ cinema attendance according to age,
frequency
, and percentage of the population.

Overall,

throughout
the four-year period, the number of average visits decreased, yet the percentage of movie-goers had a reverse pattern. In addition, all the age groups
followed a similar fluctuating trend
, in which elders aged 50 and above least favored the cinemas while people from 14 - 24 years old were the most fond.

Regarding cinema visits of all age groups, at the start of the period, 62% of the population attended the movies. This figure then experienced a 10% growth in 1997, at which time it

stabilized
until 2000, despite a minimal drop to 70% in 1999. The frequency of
movie-goers
, after a leap to 11.1 in 1997,
witnessed a decline
from 10.3 in 1996 to around 8.3 in the three last years.

In regards to the cinema visits according to age groups, although this figure

oscillated
rapidly in all the surveyed ages, the trends correlated throughout four years. All movie-goers visited the movies 10 - 15 times in 1996 and 1998. In 1997 and 1999, this figure peaked twice at 16 - 21 times before falling to 13 - 18 times in 2000.

(197 words)

📚 Vocabulary

to illustrate
/tuː ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
frequency
/ˈfriːkwənsi/
(noun). tần suất
vocab
throughout
/θru(ː)ˈaʊt/
(preposition). xuyên suốt
vocab
movie-goer
/ˈmuːvi-ˈgəʊə/
(noun). người xem phim
vocab
to follow a fluctuating trend
/tuː ˈfɒləʊ ə ˈflʌktjʊeɪtɪŋ trɛnd/
(verb). theo một xu hướng biến động
vocab
to stabilize
/tuː ˈsteɪbɪlaɪz/
(verb). ổn định
vocab
to oscillate
/tuː ˈɒsɪleɪt/
(verb). dao động
vocab
to witness a decline
/tuː ˈwɪtnɪs ə dɪˈklaɪn/
(verb). trải qua sự suy giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy đã minh họa bài giảng của mình bằng những câu chuyện về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực này.

=> He

his lecture with stories of his own experiences in the field.

 

2 Tần suất mắc lỗi của học sinh khiến cô giáo trẻ khó chịu.

=>The

of student errors was frustrating to the young teacher.

 

3 Trong suốt cuộc đời của mình, cô phải chống chọi với bệnh tật.

=>

her life, she has suffered with the disease.

 

4 Cô là một người ham đọc sách, thích xem phim và thích du lịch.

=> She was an avid reader,

and traveler.

💡 Gợi ý

illustrated

frequency

movie-goer

throughout

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Ổn định

02.

Dao động

03.

Xuyên suốt

04.

Tần suất

Tổng hợp đề hay tháng 02/2022.

Đón xem những bài mẫu IELTS Writing Task 1 chất lượng khác trên DOL nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graphs below show the cinema attendants in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed Charts, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background